A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

1 Kronikos 261
Vartininkų paskirstymas. Korės sūnaus Mešelemijos iš Asafo giminės sūnūs:
2
pirmagimis­Zacharijas, kiti­ Jedijaelis, Zebadijas, Jatnielis,
3
Elamas, Johananas, Eljehoenajas.
4
Obed Edomo sūnūs: pirmagimis­Šemaja, kiti­Jehozabadas, Joachas, Sacharas, Netanelis,
5
Amielis, Isacharas, Peuletajas­ aštuoni, nes Dievas jį laimino.
6
Šemaja turėjo sūnų; jie buvo šeimų vyresnieji, karžygiai.
7
Šemajos sūnūs: Otnis, Refaelis, Jobedas, Elzabadas ir jo broliai Elihuvas ir Semachijas, kurie buvo stiprūs vyrai.
8
Obed Edomo palikuonių su sūnumis ir broliais, tinkančių tarnybai vyrų, iš viso šešiasdešimt du.
9
Mešelemijos šeimos buvo aštuoniolika stiprių vyrų.
10
Merario sūnaus Hosos sūnūs: vyriausias buvo Šimris, nors jis nebuvo pirmagimis, jo tėvas jį paskyrė vyriausiuoju,
11
Hilkijas, Tebalijas ir Zacharijas. Hosos sūnų ir brolių buvo trylika vyrų.
12
Vartininkų vyresnieji pasiskirstė tarnauti prie Viešpaties namų pagal eilę,
13
mesdami burtus kaip mažas, taip ir didelis, pagal savo tėvo namus prie kiekvienų vartų.
14
Rytų vartai teko Šelemijai, šiauriniai­jo sūnui Zacharijui, išmintingam patarėjui.
15
Obed Edomui­pietų vartai, jo sūnums­sandėliai.
16
Šupimui ir Hosai­vakarų ir Šalecheto vartai prie kalvos vieškelio, kur sargybinis prie sargybinio stovėdavo.
17
Rytinėje pusėje buvo šeši levitai, šiaurinėje­keturi, pietinėje­ keturi, o prie sandėlių­po du.
18
Vakarinėje pusėje buvo keturi prie vieškelio, du­prie priestato.
19
Šitie vyrai buvo vartininkų grupių vyresnieji, korachų ir Merario palikuonys.
20
Levitui Ahijai buvo pavesta saugoti šventyklos turtus ir pašvęstus daiktus.
21
Geršono Ladano palikuonis­ Jehielis.
22
Jehielio sūnūs: Zetamas ir jo brolis Joelis; juodu buvo paskirti šventyklos turtų prižiūrėtojais.
23
Iš amramų, iccharų, hebronų, uzielitų buvo
24
Mozės sūnaus Geršomo sūnus Šebuelis, vyriausiasis turtų prižiūrėtojas.
25
Jo brolio Eliezero sūnus­Rehabijas, jo sūnus­Izaijas, jo sūnus­Jehoramas, jo sūnus­Zichris ir jo sūnus­Šelomitas.
26
Šelomitas ir jo broliai buvo paskirti prižiūrėti dovanoms, kurias karalius Dovydas, šeimų vyresnieji, tūkstantininkai, šimtininkai ir kariuomenės vadai buvo paaukoję.
27
Karuose laimėto grobio dalis, paskirta Viešpaties namų reikalams,
28
ir visi turtai, gauti iš regėtojo Samuelio, Kišo sūnaus Sauliaus, Nero sūnaus Abnero ir Cerujos sūnaus Joabo, buvo pavesti Šelomito ir jo brolių priežiūrai.
29
Iccharitas Kenanijas ir jo sūnūs buvo paskirti Izraelyje valdytojais ir teisėjais.
30
Hebronas Hašabijas ir jo giminės, tūkstantis septyni šimtai narsių vyrų, buvo paskirti Jordano vakaruose esantiems izraelitams viršininkais Viešpaties reikalams ir karaliaus tarnybai.
31
Vyriausias tarp hebronų buvo Jerija. Jie buvo suskaityti šeimomis keturiasdešimtaisiais Dovydo valdymo metais. Buvo rasta narsių vyrų, gyvenančių Gileado Jazeryje,
32
du tūkstančiai septyni šimtai. Karalius Dovydas pavedė jiems valdyti rubenus, gadus ir pusę Manaso giminės visuose Dievo ir karaliaus reikaluose.1 Kronikos 26:1
1 Kronikos 26:2
1 Kronikos 26:3
1 Kronikos 26:4
1 Kronikos 26:5
1 Kronikos 26:6
1 Kronikos 26:7
1 Kronikos 26:8
1 Kronikos 26:9
1 Kronikos 26:10
1 Kronikos 26:11
1 Kronikos 26:12
1 Kronikos 26:13
1 Kronikos 26:14
1 Kronikos 26:15
1 Kronikos 26:16
1 Kronikos 26:17
1 Kronikos 26:18
1 Kronikos 26:19
1 Kronikos 26:20
1 Kronikos 26:21
1 Kronikos 26:22
1 Kronikos 26:23
1 Kronikos 26:24
1 Kronikos 26:25
1 Kronikos 26:26
1 Kronikos 26:27
1 Kronikos 26:28
1 Kronikos 26:29
1 Kronikos 26:30
1 Kronikos 26:31
1 Kronikos 26:32


1 Kronikos 1 / 1Kro 1
1 Kronikos 2 / 1Kro 2
1 Kronikos 3 / 1Kro 3
1 Kronikos 4 / 1Kro 4
1 Kronikos 5 / 1Kro 5
1 Kronikos 6 / 1Kro 6
1 Kronikos 7 / 1Kro 7
1 Kronikos 8 / 1Kro 8
1 Kronikos 9 / 1Kro 9
1 Kronikos 10 / 1Kro 10
1 Kronikos 11 / 1Kro 11
1 Kronikos 12 / 1Kro 12
1 Kronikos 13 / 1Kro 13
1 Kronikos 14 / 1Kro 14
1 Kronikos 15 / 1Kro 15
1 Kronikos 16 / 1Kro 16
1 Kronikos 17 / 1Kro 17
1 Kronikos 18 / 1Kro 18
1 Kronikos 19 / 1Kro 19
1 Kronikos 20 / 1Kro 20
1 Kronikos 21 / 1Kro 21
1 Kronikos 22 / 1Kro 22
1 Kronikos 23 / 1Kro 23
1 Kronikos 24 / 1Kro 24
1 Kronikos 25 / 1Kro 25
1 Kronikos 26 / 1Kro 26
1 Kronikos 27 / 1Kro 27
1 Kronikos 28 / 1Kro 28
1 Kronikos 29 / 1Kro 29