A A A A A
×

Lietuvos Biblija

1 Kronikos 23

1
Kai Dovydas paseno ir sulaukė daug metų, jis savo vieton paskyrė savo sūnų Saliamoną Izraelio karaliumi.
2
Dovydas sukvietė visus Izraelio kunigaikščius ir levitus.
3
Buvo suskaičiuoti levitai, sulaukę trisdešimties metų ir vyresni. Jų skaičius buvo trisdešimt aštuoni tūkstančiai vyrų.
4
Iš jų tarnystei Viešpaties namuose buvo paskirta dvidešimt keturi tūkstančiai, šeši tūkstančiai­vyresniaisiais ir teisėjais,
5
keturi tūkstančiai­vartininkais, o keturi tūkstančiai šlovino Viešpatį instrumentais, kuriuos padirbdino Dovydas.
6
Dovydas suskirstė juos pagal tris Levio sūnus: Geršoną, Kehatą ir Merarį.
7
Geršonai buvo Ladanas ir Šimis.
8
Ladano sūnūs: pirmasis­Jehielis, kiti­Zetamas ir Joelis.
9
Šimio sūnūs: Šelomitas, Hazielis ir Haranas, iš viso trys. Šitie buvo Ladano šeimų vyresnieji.
10
Šimio sūnūs: Jahatas, Ziza, Jeušas ir Berija, iš viso keturi.
11
Jahatas buvo pirmutinis, o Ziza­antrasis. Jeušas ir Berija neturėjo daug sūnų; jie buvo laikomi viena šeima.
12
Kehato sūnūs: Amramas, Iccharas, Hebronas ir Uzielis, iš viso keturi.
13
Amramo sūnūs: Aaronas ir Mozė. Aaronas ir jo sūnūs buvo paskirti tarnauti Švenčiausioje, smilkyti Viešpaties akivaizdoje, Jam tarnauti ir laiminti Jo vardu.
14
Dievo vyro Mozės sūnūs buvo priskirti prie Levio giminės.
15
Mozės sūnūs­Geršomas ir Eliezeras.
16
Geršomo sūnus buvo Šebuelis.
17
Eliezero sūnus buvo Rehabija; Eliezeras neturėjo kitų vaikų, o Rehabijos sūnų buvo nepaprastai daug.
18
Iccharo sūnus Šelomitas buvo vyriausias.
19
Hebrono sūnūs: pirmasis­Jerijas, antrasis­Amarija, trečiasis­ Jahazielis ir ketvirtasis­Jekamamas.
20
Uzielio sūnūs: pirmasis­Michėjas ir antrasis­Išija.
21
Merario sūnūs­Machlis ir Mušis. Machlio sūnūs­Eleazaras ir Kišas.
22
Eleazaras mirė, neturėdamas sūnų, tik dukteris, kurias vedė Kišo sūnūs, jų pusbroliai.
23
Mušio sūnūs: Machlis, Ederas ir Jerimotas, trys.
24
Šitie buvo Levio palikuonys, vyresnieji savo tėvų namuose, surašyti pavieniui vardais; dvidešimties metų amžiaus ir vyresni, kurie atliko tarnystę Viešpaties namuose.
25
Dovydas sakė: ‘‘Viešpats, Izraelio Dievas, suteikė ramybę savo tautai, kad jie gyventų Jeruzalėje per amžius.
26
Levitams nebereikės nešioti palapinės ir indų, reikalingų tarnavimui šventykloje’‘.
27
Pagal paskutinius Dovydo žodžius levitai, dvidešimties metų amžiaus ir vyresni, buvo suskaičiuoti.
28
Jų tarnavimas buvo padėti aaronitams Viešpaties namų tarnyboje, tvarkyti kiemus ir kambarius, valyti bei prižiūrėti šventyklos reikmenis ir atlikti visus darbus prie Dievo namų;
29
parūpinti padėtinę duoną, miltus valgomajai aukai, neraugintus papločius, keptas ir maišytas su aliejumi aukas, svarsčius bei saikus;
30
kas rytą ir vakarą dėkoti ir šlovinti Viešpatį,
31
aukojant deginamąsias aukas per sabatą, jauną mėnulį ir kitomis šventėmis, kaip buvo nustatyta.
32
Jie turėjo saugoti Susitikimo palapinę, šventyklą ir savo brolius Aarono sūnus, tarnaudami Viešpaties namuose.
1 Kronikos 23:1
1 Kronikos 23:2
1 Kronikos 23:3
1 Kronikos 23:4
1 Kronikos 23:5
1 Kronikos 23:6
1 Kronikos 23:7
1 Kronikos 23:8
1 Kronikos 23:9
1 Kronikos 23:10
1 Kronikos 23:11
1 Kronikos 23:12
1 Kronikos 23:13
1 Kronikos 23:14
1 Kronikos 23:15
1 Kronikos 23:16
1 Kronikos 23:17
1 Kronikos 23:18
1 Kronikos 23:19
1 Kronikos 23:20
1 Kronikos 23:21
1 Kronikos 23:22
1 Kronikos 23:23
1 Kronikos 23:24
1 Kronikos 23:25
1 Kronikos 23:26
1 Kronikos 23:27
1 Kronikos 23:28
1 Kronikos 23:29
1 Kronikos 23:30
1 Kronikos 23:31
1 Kronikos 23:32
1 Kronikos 1 / 1Kro 1
1 Kronikos 2 / 1Kro 2
1 Kronikos 3 / 1Kro 3
1 Kronikos 4 / 1Kro 4
1 Kronikos 5 / 1Kro 5
1 Kronikos 6 / 1Kro 6
1 Kronikos 7 / 1Kro 7
1 Kronikos 8 / 1Kro 8
1 Kronikos 9 / 1Kro 9
1 Kronikos 10 / 1Kro 10
1 Kronikos 11 / 1Kro 11
1 Kronikos 12 / 1Kro 12
1 Kronikos 13 / 1Kro 13
1 Kronikos 14 / 1Kro 14
1 Kronikos 15 / 1Kro 15
1 Kronikos 16 / 1Kro 16
1 Kronikos 17 / 1Kro 17
1 Kronikos 18 / 1Kro 18
1 Kronikos 19 / 1Kro 19
1 Kronikos 20 / 1Kro 20
1 Kronikos 21 / 1Kro 21
1 Kronikos 22 / 1Kro 22
1 Kronikos 23 / 1Kro 23
1 Kronikos 24 / 1Kro 24
1 Kronikos 25 / 1Kro 25
1 Kronikos 26 / 1Kro 26
1 Kronikos 27 / 1Kro 27
1 Kronikos 28 / 1Kro 28
1 Kronikos 29 / 1Kro 29