English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

1 Kronikos 14

1
Tyro karalius Hiramas siuntė pasiuntinių pas Dovydą su kedro medžiais, dailidžių bei mūrininkų, kad jie pastatytų Dovydui namus.
2
Dovydas suprato, kad Viešpats patvirtino jį Izraelio karaliumi, nes išaukštino jo karalystę dėl savo tautos Izraelio.
3
Jeruzalėje Dovydas vedė daugiau žmonų ir susilaukė daugiau sūnų bei dukterų.
4
Šitie vardai jo vaikų, kurie gimė Jeruzalėje: Šamūva, Šobabas, Natanas, Saliamonas,
5
Ibharas, Elišūva, Elpaletas,
6
Nogahas, Nefegas, Jafija,
7
Elišama, Beeljada ir Elifeletas.
8
Filistinai, išgirdę, kad Dovydas pateptas Izraelio karaliumi, pakilo Dovydo ieškoti. Dovydas, tai išgirdęs, išėjo prieš juos.
9
Filistinai atėję sustojo Rafajų slėnyje.
10
Dovydas klausė Dievo, sakydamas: ‘‘Ar man eiti prieš filistinus? Ar atiduosi juos į mano rankas?’‘ Viešpats atsakė: ‘‘Eik, nes Aš atiduosiu juos į tavo rankas’‘.
11
Jis, nuėjęs į Baal Peracimus, juos nugalėjo. Dovydas tarė: ‘‘Dievas nušlavė mano priešus mano rankomis, kaip vanduo pralaužęs pylimą’‘. Todėl ta vieta pavadinta Baal Peracimu.
12
Filistinai ten paliko savo stabus, kuriuos Dovydas įsakė sudeginti.
13
Filistinai dar kartą atėjo ir sustojo slėnyje.
14
Dovydas vėl klausė Dievo. Dievas jam atsakė: ‘‘Neik tiesiai prieš juos! Apeik juos ir pulk iš šilkmedžių pusės.
15
Išgirdęs šlamesį šilkmedžių viršūnėse, užpulk juos. Dievas eis pirma tavęs ir naikins filistinų kariuomenę’‘.
16
Dovydas padarė, kaip Dievas jam įsakė. Jis mušė filistinus nuo Gibeono iki Gazero.
17
Dovydo vardas išgarsėjo visose šalyse; Viešpats sukėlė baimę prieš jį visose tautose.
1 Kronikos 14:1
1 Kronikos 14:2
1 Kronikos 14:3
1 Kronikos 14:4
1 Kronikos 14:5
1 Kronikos 14:6
1 Kronikos 14:7
1 Kronikos 14:8
1 Kronikos 14:9
1 Kronikos 14:10
1 Kronikos 14:11
1 Kronikos 14:12
1 Kronikos 14:13
1 Kronikos 14:14
1 Kronikos 14:15
1 Kronikos 14:16
1 Kronikos 14:17
1 Kronikos 1 / 1Kro 1
1 Kronikos 2 / 1Kro 2
1 Kronikos 3 / 1Kro 3
1 Kronikos 4 / 1Kro 4
1 Kronikos 5 / 1Kro 5
1 Kronikos 6 / 1Kro 6
1 Kronikos 7 / 1Kro 7
1 Kronikos 8 / 1Kro 8
1 Kronikos 9 / 1Kro 9
1 Kronikos 10 / 1Kro 10
1 Kronikos 11 / 1Kro 11
1 Kronikos 12 / 1Kro 12
1 Kronikos 13 / 1Kro 13
1 Kronikos 14 / 1Kro 14
1 Kronikos 15 / 1Kro 15
1 Kronikos 16 / 1Kro 16
1 Kronikos 17 / 1Kro 17
1 Kronikos 18 / 1Kro 18
1 Kronikos 19 / 1Kro 19
1 Kronikos 20 / 1Kro 20
1 Kronikos 21 / 1Kro 21
1 Kronikos 22 / 1Kro 22
1 Kronikos 23 / 1Kro 23
1 Kronikos 24 / 1Kro 24
1 Kronikos 25 / 1Kro 25
1 Kronikos 26 / 1Kro 26
1 Kronikos 27 / 1Kro 27
1 Kronikos 28 / 1Kro 28
1 Kronikos 29 / 1Kro 29