A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Karalių 221
Pradėdamas karaliauti, Jozijas buvo aštuonerių metų ir karaliavo Jeruzalėje trisdešimt vienerius metus. Jo motina buvo vardu Jedida, Adajos duktė, iš Bockato.
2
Jis darė tai, kas teisinga Viešpaties akyse, ir vaikščiojo savo tėvo Dovydo keliais, nenukrypdamas nei į kairę, nei į dešinę.
3
Aštuonioliktais karaliaus Jozijo metais karalius siuntė raštininką Šafaną, Mešulamo sūnaus Acalijo sūnų, į Viešpaties namus
4
pas vyriausiąjį kunigą Hilkiją sužinoti, kiek pinigų buvo surinkta prie Viešpaties namų įėjimo.
5
Tuos pinigus jis įsakė perduoti darbų prižiūrėtojams Viešpaties namuose, kad tie juos išdalintų darbininkams, kurie dirba Viešpaties namuose, užtaisydami jų spragas,
6
dailidėms, statybininkams bei mūrininkams ir pirkti rąstus bei tašytus akmenis namų remontui.
7
Tačiau jiems nereikėjo atsiskaityti už pinigus, kuriuos gaudavo, nes jie buvo ištikimi.
8
Vyriausiasis kunigas Hilkijas sakė raštininkui Šafanui: ‘‘Viešpaties namuose radau įstatymo knygą!’‘ Hilkijas padavė tą knygą Šafanui, ir šis ją skaitė.
9
Šafanas atėjo pas karalių ir pranešė jam, kad jo tarnai suskaičiavo paaukotus pinigus ir juos perdavė darbų prižiūrėtojams Viešpaties namuose.
10
Raštininkas Šafanas pranešė karaliui: ‘‘Kunigas Hilkijas davė man knygą’‘. Ir Šafanas skaitė ją karaliui.
11
Karalius, išgirdęs įstatymo knygos žodžius, perplėšė savo drabužius.
12
Jis įsakė kunigui Hilkijui, Šafano sūnui Ahikamui, Mikajos sūnui Achborui, raštininkui Šafanui ir karaliaus tarnui Asajai, sakydamas:
13
‘‘Eikite ir pasiklauskite Viešpatį už mane, už tautą ir už visą Judą dėl šitos knygos žodžių. Didelė Viešpaties rūstybė užsidegusi prieš mus, kadangi mūsų tėvai neklausė šitos knygos žodžių ir nesielgė taip, kaip joje parašyta’‘.
14
Kunigas Hilkijas, Ahikamas, Achboras, Šafanas ir Asaja nuėjo pas pranašę Huldą, žmoną Šalumo, Tikvos sūnaus, Harhaso sūnaus, drabužių sargo, kuri gyveno Jeruzalės antroje dalyje, ir kalbėjo su ja.
15
Ji jiems sakė: ‘‘Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Sakykite vyrui, kuris jus siuntė pas mane,
16
kad Aš, Viešpats, bausiu šitą vietą ir jos gyventojus, kaip pasakyta knygoje, kurią skaitė Judo karalius.
17
Jie paliko mane ir degino smilkalus kitiems dievams, sukeldami mano pyktį savo rankų darbais, todėl mano rūstybė užsidegs prieš šitą vietą ir neužges’.
18
Judo karaliui, kuris jus siuntė pasiklausti Viešpaties, sakykite: ‘Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Dėl žodžių, kuriuos tu girdėjai,
19
tavo širdis buvo minkšta ir tu nusižeminai prieš Viešpatį, klausydamas, ką Aš kalbėjau prieš šitą vietą ir jos gyventojus, kad ji taps griuvėsiais ir prakeikimu, ir kadangi tu perplėšei savo drabužius bei verkei mano akivaizdoje, Aš išklausiau tave.
20
Todėl Aš paimsiu tave prie tavo tėvų, ir tu būsi paguldytas į kapą ramybėje; tavo akys nebematys visų tų nelaimių, kurias Aš siųsiu šitai vietai’ ‘‘. Jie pranešė šituos žodžius karaliui.2 Karalių 22:1
2 Karalių 22:2
2 Karalių 22:3
2 Karalių 22:4
2 Karalių 22:5
2 Karalių 22:6
2 Karalių 22:7
2 Karalių 22:8
2 Karalių 22:9
2 Karalių 22:10
2 Karalių 22:11
2 Karalių 22:12
2 Karalių 22:13
2 Karalių 22:14
2 Karalių 22:15
2 Karalių 22:16
2 Karalių 22:17
2 Karalių 22:18
2 Karalių 22:19
2 Karalių 22:20


2 Karalių 1 / 2Kar 1
2 Karalių 2 / 2Kar 2
2 Karalių 3 / 2Kar 3
2 Karalių 4 / 2Kar 4
2 Karalių 5 / 2Kar 5
2 Karalių 6 / 2Kar 6
2 Karalių 7 / 2Kar 7
2 Karalių 8 / 2Kar 8
2 Karalių 9 / 2Kar 9
2 Karalių 10 / 2Kar 10
2 Karalių 11 / 2Kar 11
2 Karalių 12 / 2Kar 12
2 Karalių 13 / 2Kar 13
2 Karalių 14 / 2Kar 14
2 Karalių 15 / 2Kar 15
2 Karalių 16 / 2Kar 16
2 Karalių 17 / 2Kar 17
2 Karalių 18 / 2Kar 18
2 Karalių 19 / 2Kar 19
2 Karalių 20 / 2Kar 20
2 Karalių 21 / 2Kar 21
2 Karalių 22 / 2Kar 22
2 Karalių 23 / 2Kar 23
2 Karalių 24 / 2Kar 24
2 Karalių 25 / 2Kar 25