A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

1 Karalių 91
Kai Saliamonas baigė statyti Viešpaties namus, karaliaus namus ir visa, ką jis buvo sumanęs,
2
Viešpats pasirodė Saliamonui antrą kartą taip, kaip buvo pasirodęs Gibeone,
3
ir tarė: ‘‘Aš išklausiau tavo maldą ir prašymą. Aš pašventinau šituos namus, kuriuos pastatei, kad juose amžinai būtų mano vardas. Ir mano akys bei mano širdis visuomet bus ten.
4
Jei tu vaikščiosi priešais mane, kaip vaikščiojo tavo tėvas Dovydas, tyra ir neklastinga širdimi vykdydamas tai, ką tau įsakau, ir laikysies mano nuostatų bei potvarkių,
5
tai įtvirtinsiu tavo karalystės sostą Izraelyje amžiams, kaip pažadėjau tavo tėvui Dovydui, sakydamas: ‘Tu nepritrūksi vyro, kuris sėdėtų Izraelio soste’.
6
Bet jei jūs ar jūsų vaikai nuo manęs nusigręšite ir nesilaikysite mano įsakymų bei mano nuostatų, kuriuos jums daviau, ir nuėję tarnausite kitiems dievams ir juos garbinsite,
7
tai išnaikinsiu Izraelį iš žemės, kurią jiems daviau, ir atmesiu šituos namus, kuriuos pašventinau savo vardui; Izraelis taps patarle ir priežodžiu visose tautose.
8
Ir dėl šitų namų, kurie yra aukšti, kiekvienas praeivis stebėsis, švilps ir sakys: ‘Kodėl Viešpats taip padarė šitai žemei ir šitiems namams?’
9
Ir atsakys: ‘Kadangi jie paliko Viešpatį, savo Dievą, kuris išvedė jų tėvus iš Egipto, ir garbino kitus dievus ir jiems tarnavo, tai Viešpats siuntė jiems šitą nelaimę’ ‘‘.
10
Dvidešimt metų, kol Saliamonas statė Viešpaties namus ir karaliaus namus,
11
Tyro karalius Hiramas aprūpino Saliamoną kedrų ir kiparisų medžiais, ir auksu, kiek jam reikėjo. Už tai karalius Saliamonas davė Hiramui dvidešimt miestų Galilėjos žemėje.
12
Hiramas atvyko iš Tyro pažiūrėti Saliamono jam dovanotų miestų ir jie jam nepatiko.
13
Jis sakė: ‘‘Kokie tai miestai, kuriuos man davei, mano broli?’‘ Jis pavadino juos Kabulo šalimi, ir taip jie vadinami iki šiol.
14
Ir Hiramas pasiuntė karaliui šimtą dvidešimt talentų aukso.
15
Karalius Saliamonas įvedė darbo prievolę, statydamas Viešpaties namus, savo namus, Milojų Jeruzalės sieną, Hacoro, Megido ir Gezero miestus.
16
Faraonas, Egipto karalius, užėmė Gezerą, jį sudegino, išžudė kanaaniečius, gyvenusius mieste, ir atidavė kaip kraitį savo dukteriai, Saliamono žmonai.
17
Saliamonas atstatė Gezerą, žemutinį Bet Horoną,
18
Baalatą, Tadmorą dykumoje,
19
pastatė sandėlių, kovos vežimų ir raitelių miestus; jis statė tai, ką norėjo Jeruzalėje, Libane ir visame krašte, kurį valdė.
20
Neizraelitų kilmės gyventojų iš amonitų, hetitų, periziečių, hevitų ir jebusiečių tautų,
21
kurių izraelitai neįstengė visiškai sunaikinti, palikuonis Saliamonas apdėjo prievolėmis, ir taip liko iki šios dienos.
22
Bet nė vieno izraelito Saliamonas nepavergė. Jie buvo kariai, tarnai, kunigaikščiai, vadai ir kovos vežimų bei raitelių viršininkai.
23
Saliamonas turėjo penkis šimtus penkiasdešimt prižiūrėtojų darbininkams.
24
Kai faraono duktė persikėlė iš Dovydo miesto į savo namus, kuriuos Saliamonas jai pastatė, jis pradėjo statyti Milojų.
25
Tris kartus per metus Saliamonas aukodavo deginamąsias bei padėkos aukas ant aukuro, kurį jis padarė Viešpačiui. Jis degino ir smilkalus ant aukuro, kuris buvo Viešpaties akivaizdoje. Taip jis pabaigė statyti namus.
26
Karalius Saliamonas pasistatė laivų Ecjon Geberyje, prie Elato, Raudonosios jūros pakrantėje, Edomo šalyje.
27
Hiramas atsiuntė tiems laivams savo tarnų, patyrusių jūrininkų, kurie plaukė kartu su Saliamono tarnais.
28
Tie, nuplaukę į Ofyrą, iš ten parvežė keturis šimtus dvidešimt talentų aukso karaliui Saliamonui.1 Karalių 9:1

1 Karalių 9:2

1 Karalių 9:3

1 Karalių 9:4

1 Karalių 9:5

1 Karalių 9:6

1 Karalių 9:7

1 Karalių 9:8

1 Karalių 9:9

1 Karalių 9:10

1 Karalių 9:11

1 Karalių 9:12

1 Karalių 9:13

1 Karalių 9:14

1 Karalių 9:15

1 Karalių 9:16

1 Karalių 9:17

1 Karalių 9:18

1 Karalių 9:19

1 Karalių 9:20

1 Karalių 9:21

1 Karalių 9:22

1 Karalių 9:23

1 Karalių 9:24

1 Karalių 9:25

1 Karalių 9:26

1 Karalių 9:27

1 Karalių 9:281 Karalių 1 / 1Kar 1

1 Karalių 2 / 1Kar 2

1 Karalių 3 / 1Kar 3

1 Karalių 4 / 1Kar 4

1 Karalių 5 / 1Kar 5

1 Karalių 6 / 1Kar 6

1 Karalių 7 / 1Kar 7

1 Karalių 8 / 1Kar 8

1 Karalių 9 / 1Kar 9

1 Karalių 10 / 1Kar 10

1 Karalių 11 / 1Kar 11

1 Karalių 12 / 1Kar 12

1 Karalių 13 / 1Kar 13

1 Karalių 14 / 1Kar 14

1 Karalių 15 / 1Kar 15

1 Karalių 16 / 1Kar 16

1 Karalių 17 / 1Kar 17

1 Karalių 18 / 1Kar 18

1 Karalių 19 / 1Kar 19

1 Karalių 20 / 1Kar 20

1 Karalių 21 / 1Kar 21

1 Karalių 22 / 1Kar 22