A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Samuelio 91
Ir Dovydas sakė: ‘‘Ar yra išlikęs kas nors iš Sauliaus namų, kuriam aš galėčiau parodyti gerumą dėl Jehonatano?’‘
2
Iš Sauliaus namų buvo tarnas, vardu Ciba. Jis buvo pašauktas pas Dovydą, ir karalius klausė: ‘‘Ar tu esi Ciba?’‘ Tas atsakė: ‘‘Taip, tavo tarnas’‘.
3
Karalius klausė: ‘‘Ar išliko kas nors iš Sauliaus namų, kuriam galėčiau parodyti Dievo gerumą?’‘ Ciba atsakė: ‘‘Yra raišas Jehonatano sūnus’‘.
4
Karalius vėl klausė jo: ‘‘Kur jis yra?’‘ Ciba atsakė: ‘‘Jis gyvena Amielio sūnaus Machyro namuose, Lo Debare’‘.
5
Karalius Dovydas pasiuntė ir parsigabeno jį iš Lo Debaro, iš Amielio sūnaus Machyro namų.
6
Sauliaus sūnaus Jehonatano sūnus Mefi Bošetas, įėjęs pas Dovydą, puolė veidu į žemę ir nusilenkė. Dovydas tarė: ‘‘Mefi Bošetai!’‘ Tas atsakė: ‘‘Štai tavo tarnas’‘.
7
Ir Dovydas kalbėjo jam: ‘‘Nebijok, aš tau būsiu geras dėl tavo tėvo Jehonatano ir sugrąžinsiu tau visas tavo tėvo Sauliaus žemes. Tu visada valgysi prie mano stalo’‘.
8
Mefi Bošetas nusilenkė ir tarė: ‘‘Kas yra tavo tarnas, kad tu atkreipei savo dėmesį į tokį pastipusį šunį kaip aš?’‘
9
Karalius pasišaukė Sauliaus tarną Cibą ir jam tarė: ‘‘Visa, kas priklausė Sauliui ir jo namams, atidaviau tavo valdovo sūnui.
10
Dirbk jo žemę su savo sūnumis ir tarnais bei nuimk derlių, kad tavo valdovo sūnus turėtų maisto, o tavo valdovo sūnus Mefi Bošetas visada valgys prie mano stalo’‘. Ciba turėjo penkiolika sūnų ir dvidešimt tarnų.
11
Jis atsakė karaliui: ‘‘Kaip tu, karaliau, įsakei savo tarnui, taip tavo tarnas padarys’‘. Mefi Bošetas valgė prie Dovydo stalo kaip vienas iš karaliaus sūnų.
12
Mefi Bošetas turėjo mažą sūnų, vardu Michėjas. Visa Cibos šeimyna buvo Mefi Bošeto tarnai.
13
Mefi Bošetas gyveno Jeruzalėje ir visada valgė prie karaliaus stalo. Jis buvo luošas abiem kojom.2 Samuelio 9:1
2 Samuelio 9:2
2 Samuelio 9:3
2 Samuelio 9:4
2 Samuelio 9:5
2 Samuelio 9:6
2 Samuelio 9:7
2 Samuelio 9:8
2 Samuelio 9:9
2 Samuelio 9:10
2 Samuelio 9:11
2 Samuelio 9:12
2 Samuelio 9:13


2 Samuelio 1 / 2Sam 1
2 Samuelio 2 / 2Sam 2
2 Samuelio 3 / 2Sam 3
2 Samuelio 4 / 2Sam 4
2 Samuelio 5 / 2Sam 5
2 Samuelio 6 / 2Sam 6
2 Samuelio 7 / 2Sam 7
2 Samuelio 8 / 2Sam 8
2 Samuelio 9 / 2Sam 9
2 Samuelio 10 / 2Sam 10
2 Samuelio 11 / 2Sam 11
2 Samuelio 12 / 2Sam 12
2 Samuelio 13 / 2Sam 13
2 Samuelio 14 / 2Sam 14
2 Samuelio 15 / 2Sam 15
2 Samuelio 16 / 2Sam 16
2 Samuelio 17 / 2Sam 17
2 Samuelio 18 / 2Sam 18
2 Samuelio 19 / 2Sam 19
2 Samuelio 20 / 2Sam 20
2 Samuelio 21 / 2Sam 21
2 Samuelio 22 / 2Sam 22
2 Samuelio 23 / 2Sam 23
2 Samuelio 24 / 2Sam 24