A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Samuelio 81
Po to Dovydas, nugalėjęs filistinus, juos pavergė ir atėmė iš jų Mefogamą.
2
Ir jis nugalėjo Moabą, ir matavo juos, suguldęs ant žemės. Jis atmatavo dvi virves nužudyti, o vieną virvę palikti gyvus. Taip moabitai tapo Dovydo tarnais ir mokėjo jam duoklę.
3
Taip pat Dovydas nugalėjo Rehobo sūnų Hadadezerą, Cobos karalių, kai tas siekė atgauti savo valdžią prie Eufrato.
4
Dovydas atėmė iš jo tūkstantį kovos vežimų, paėmė nelaisvėn septynis šimtus raitelių ir dvidešimt tūkstančių pėstininkų. Jis pakirto visiems kovos vežimų arkliams kojų gyslas ir sau pasiliko arklių tik dėl šimto kovos vežimų.
5
Kai sirai iš Damasko atėjo į pagalbą Cobos karaliui Hadadezerui, Dovydas nukovė sirų dvidešimt du tūkstančius vyrų.
6
Dovydas paskyrė įgulas Damasko Sirijoje. Taip sirai tapo Dovydo tarnais ir mokėjo duoklę. Viešpats saugojo Dovydą visur, kur jis ėjo.
7
Dovydas paėmė Hadadezero tarnų auksinius skydus ir parsigabeno į Jeruzalę,
8
o iš Hadadezero miestų Betacho ir Berotajo karalius Dovydas parsigabeno labai daug vario.
9
Hamato karalius Tojas, išgirdęs, kad Dovydas sumušė visą Hadadezero kariuomenę,
10
atsiuntė savo sūnų Joramą pas karalių Dovydą pasveikinti jį ir palaiminti, nes jis kariavo su Hadadezeru ir jį sumušė, o Hadadezeras buvo Tojaus priešas. Joramas atnešė Dovydui dovanų sidabrinių, auksinių ir varinių indų.
11
Karalius Dovydas paskyrė tuos daiktus Viešpačiui kartu su sidabru ir auksu, kurį jis paskyrė iš visų užimtų tautų:
12
Sirijos, Moabo, amonitų, filistinų, amalekiečių ir Rehobo sūnaus Hadadezero, Cobos karaliaus.
13
Dovydas įsigijo vardą, kai grįžo sumušęs Druskos slėnyje aštuoniolika tūkstančių sirų.
14
Ir jis paskyrė įgulas Edome, visame Edomo krašte, ir edomitai tapo Dovydo tarnais. Viešpats saugojo Dovydą visur, kur jis ėjo.
15
Dovydas karaliavo visame Izraelyje ir vykdė teisingumą ir teismą visai tautai.
16
Cerujos sūnus Joabas buvo kariuomenės vadas, Ahiludo sūnus Juozapatas­metraštininkas,
17
Ahitubo sūnus Cadokas ir Abjataro sūnus Ahimelechas buvo kunigai, Seraja­raštininkas,
18
Jehojados sūnus Benajas buvo keretų ir peletų viršininkas, o Dovydo sūnūs­aukšti pareigūnai.2 Samuelio 8:1
2 Samuelio 8:2
2 Samuelio 8:3
2 Samuelio 8:4
2 Samuelio 8:5
2 Samuelio 8:6
2 Samuelio 8:7
2 Samuelio 8:8
2 Samuelio 8:9
2 Samuelio 8:10
2 Samuelio 8:11
2 Samuelio 8:12
2 Samuelio 8:13
2 Samuelio 8:14
2 Samuelio 8:15
2 Samuelio 8:16
2 Samuelio 8:17
2 Samuelio 8:18


2 Samuelio 1 / 2Sam 1
2 Samuelio 2 / 2Sam 2
2 Samuelio 3 / 2Sam 3
2 Samuelio 4 / 2Sam 4
2 Samuelio 5 / 2Sam 5
2 Samuelio 6 / 2Sam 6
2 Samuelio 7 / 2Sam 7
2 Samuelio 8 / 2Sam 8
2 Samuelio 9 / 2Sam 9
2 Samuelio 10 / 2Sam 10
2 Samuelio 11 / 2Sam 11
2 Samuelio 12 / 2Sam 12
2 Samuelio 13 / 2Sam 13
2 Samuelio 14 / 2Sam 14
2 Samuelio 15 / 2Sam 15
2 Samuelio 16 / 2Sam 16
2 Samuelio 17 / 2Sam 17
2 Samuelio 18 / 2Sam 18
2 Samuelio 19 / 2Sam 19
2 Samuelio 20 / 2Sam 20
2 Samuelio 21 / 2Sam 21
2 Samuelio 22 / 2Sam 22
2 Samuelio 23 / 2Sam 23
2 Samuelio 24 / 2Sam 24