English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

2 Samuelio 16

1
Dovydui paėjus kiek toliau nuo kalno viršūnės, jį sutiko Mefi Bošeto tarnas Ciba su pora asilų, apkrautų dviem šimtais duonos kepalų, šimtu ryšulių džiovintų vynuogių, šimtu ryšulių vasaros vaisių ir odine vyno.
2
Karalius klausė Cibą: ‘‘Kam tau visa tai?’‘ Ciba atsakė: ‘‘Asilai­ karaliaus namiškiams joti, duona ir vaisiai­jaunuoliams valgyti, o vynas­nusilpusiems dykumoje atgaivinti’‘.
3
Karalius klausė: ‘‘Kur yra tavo valdovo sūnus?’‘ Ciba atsakė karaliui: ‘‘Jis pasiliko Jeruzalėje, sakydamas: ‘Šiandien Izraelis man sugrąžins mano tėvo karalystę’ ‘‘.
4
Karalius tarė Cibai: ‘‘Kas buvo Mefi Bošeto, dabar priklauso tau’‘. Ciba atsakė: ‘‘Nuolankiai maldauju tave, mano valdove karaliau, leisk man surasti malonę tavo akyse’‘.
5
Karaliui Dovydui atvykus į Bahurimą, Sauliaus giminės vyras Šimis, Geros sūnus, išėjo ir keikė eidamas.
6
Jis mėtė akmenimis Dovydą bei visus jo tarnus; karalius buvo apsuptas žmonių ir karių.
7
Šimis keikdamas sakė: ‘‘Išeik, išeik, tu kraugery, Belialo žmogau.
8
Viešpats atmokėjo tau už visą Sauliaus namų kraują, kurio vietoje tu pasidarei karaliumi. Viešpats atidavė karalystę tavo sūnui Abšalomui. Dabar tu patekai nemalonėn, nes esi kraugerys’‘.
9
Cerujos sūnus Abišajas paklausė karaliaus: ‘‘Kodėl šitas pastipęs šuo keikia mano valdovą karalių? Leisk man nueiti ir nuimti jam galvą’‘.
10
Karalius atsakė: ‘‘Kas man ir jums, Cerujos sūnūs! Jis keikia, kadangi Viešpats jam liepė: ‘Keik Dovydą!’ Kas gali klausti: ‘Kodėl taip darai?’ ‘‘
11
Dovydas kalbėjo Abišajui ir visiems tarnams: ‘‘Štai mano paties sūnus ieško mano gyvybės. Tuo labiau šis benjaminas. Palikite jį ramybėje, tegul jis keikia, nes jam taip liepė Viešpats.
12
Gal Viešpats pažvelgs į mano sielvartą ir man atmokės geru už jo šiandieninius keiksmus’‘.
13
Dovydas ėjo keliu su savo vyrais, o Šimis­kalno šlaitu šalia jo keikdamas, mėtydamas akmenimis ir barstydamas dulkes.
14
Pagaliau karalius ir visi jo žmonės pavargo ir ten ilsėjosi.
15
Abšalomas su visais žmonėmis atėjo į Jeruzalę; Achitofelis buvo su juo.
16
Arkietis Hušajas, Dovydo draugas, atėjęs pas Abšalomą, tarė: ‘‘Tegyvuoja karalius! Tegyvuoja karalius!’‘
17
Abšalomas paklausė jo: ‘‘Ar toks tavo dėkingumas draugui? Kodėl nėjai su savo draugu?’‘
18
Hušajas atsakė Abšalomui: ‘‘Aš priklausau tam, kurį išrinko Viešpats, Izraelio vyrai ir šitie žmonės.
19
Kam gi aš galėčiau tarnauti, jei ne jo sūnui. Kaip tarnavau tavo tėvui, taip noriu tarnauti tau’‘.
20
Abšalomas tarė Ahitofeliui: ‘‘Patark, ką mums daryti?’‘
21
Ahitofelis tarė Abšalomui: ‘‘Įeik pas savo tėvo suguloves, kurias jis paliko namų saugoti. Kai izraelitai sužinos, kad tapai pasibjaurėtinas savo tėvui, visų tavo šalininkų rankos sustiprės’‘.
22
Jie pastatė Abšalomui palapinę ant stogo, o jis, visiems izraelitams matant, įėjo pas savo tėvo suguloves.
23
Tais laikais Ahitofelio patarimas būdavo labai vertinamas, lyg jį duotų pats Dievas. Jo patarimų klausė Dovydas ir Abšalomas.
2 Samuelio 16:1
2 Samuelio 16:2
2 Samuelio 16:3
2 Samuelio 16:4
2 Samuelio 16:5
2 Samuelio 16:6
2 Samuelio 16:7
2 Samuelio 16:8
2 Samuelio 16:9
2 Samuelio 16:10
2 Samuelio 16:11
2 Samuelio 16:12
2 Samuelio 16:13
2 Samuelio 16:14
2 Samuelio 16:15
2 Samuelio 16:16
2 Samuelio 16:17
2 Samuelio 16:18
2 Samuelio 16:19
2 Samuelio 16:20
2 Samuelio 16:21
2 Samuelio 16:22
2 Samuelio 16:23
2 Samuelio 1 / 2Sam 1
2 Samuelio 2 / 2Sam 2
2 Samuelio 3 / 2Sam 3
2 Samuelio 4 / 2Sam 4
2 Samuelio 5 / 2Sam 5
2 Samuelio 6 / 2Sam 6
2 Samuelio 7 / 2Sam 7
2 Samuelio 8 / 2Sam 8
2 Samuelio 9 / 2Sam 9
2 Samuelio 10 / 2Sam 10
2 Samuelio 11 / 2Sam 11
2 Samuelio 12 / 2Sam 12
2 Samuelio 13 / 2Sam 13
2 Samuelio 14 / 2Sam 14
2 Samuelio 15 / 2Sam 15
2 Samuelio 16 / 2Sam 16
2 Samuelio 17 / 2Sam 17
2 Samuelio 18 / 2Sam 18
2 Samuelio 19 / 2Sam 19
2 Samuelio 20 / 2Sam 20
2 Samuelio 21 / 2Sam 21
2 Samuelio 22 / 2Sam 22
2 Samuelio 23 / 2Sam 23
2 Samuelio 24 / 2Sam 24