A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Samuelio 121
Viešpats siuntė pranašą Nataną pas Dovydą. Natanas, atėjęs pas jį, tarė: ‘‘Du vyrai gyveno viename mieste. Vienas buvo turtingas, o antras­beturtis.
2
Turtingasis turėjo labai daug avių ir galvijų,
3
o beturtis nieko neturėjo, tik vieną avytę, kurią nusipirko ir prižiūrėjo. Ji augo kartu su jo vaikais, maitinosi jo valgiu, gėrė iš jo taurės ir gulėjo prie jo šono; ji jam buvo kaip duktė.
4
Kartą užėjo keleivis pas turtingąjį vyrą. Jis pagailėjo savo avių ir galvijų, kad paruoštų keleiviui maisto. Paėmęs beturčio mylimą avytę, paruošė iš jos keleiviui vaišes’‘.
5
Dovydas, labai supykęs ant to žmogaus, tarė Natanui: ‘‘Kaip Viešpats gyvas, tas vyras turi mirti!
6
O už avytę jis privalo atlyginti keturgubai, nes jis taip pasielgė ir neparodė gailesčio’‘.
7
Natanas tarė Dovydui: ‘‘Tu esi tas žmogus! Taip sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Aš tave patepiau Izraelio karaliumi ir išgelbėjau iš Sauliaus rankų.
8
Aš tau atidaviau tavo valdovo namus bei jo žmonas ir tau daviau Izraelio bei Judo namus; jei to buvo maža, dar daugiau būčiau pridėjęs.
9
Kodėl paniekinai Viešpaties įsakymą, piktai elgdamasis Jo akivaizdoje? Tu nužudei hetitą Ūriją amonitų kardu ir pasiėmei jo žmoną.
10
Dabar kardas visada lydės tavo namus, nes tu paniekinai mane ir pasiėmei hetito Ūrijos žmoną.
11
Aš pakelsiu prieš tave pikta iš tavo paties namų; tau matant, tavo žmonas atiduosiu tavo artimui, ir jis suguls su tavo žmonomis prieš saulę.
12
Tu tai darei slaptai, bet Aš darysiu visam Izraeliui matant, saulės šviesoje’ ‘‘.
13
Dovydas tarė Natanui: ‘‘Aš nusidėjau Viešpačiui’‘. Natanas atsakė Dovydui: ‘‘Viešpats pašalino tavo nuodėmę, tu nemirsi.
14
Bet kadangi davei progos Viešpaties priešams Dievą niekinti, sūnus, kuris tau gimė, mirs’‘.
15
Natanas nuėjo į savo namus, o Viešpats ištiko kūdikį, kurį Ūrijos žmona pagimdė Dovydui, ir tas sunkiai susirgo.
16
Dovydas maldavo Dievą dėl vaiko, jis pasninkavo ir pasišalinęs gulėjo ant žemės visą naktį.
17
Jo namų vyresnieji atėję norėjo jį pakelti nuo žemės, bet jis nesikėlė ir nevalgė su jais.
18
Septintą dieną kūdikis mirė. Dovydo tarnai bijojo jam pranešti apie kūdikio mirtį, galvodami: ‘‘Dar kūdikiui tebesant gyvam, mes jam kalbėjome, bet jis buvo neperkalbamas. Kai pranešime jam, kad kūdikis mirė, jis gali padaryti ką nors negero’‘.
19
Dovydas pastebėjo, kad jo tarnai šnibždasi, ir suprato, kad kūdikis miręs. Jis paklausė savo tarnų: ‘‘Ar kūdikis mirė?’‘ Tie atsakė: ‘‘Mirė’‘.
20
Tuomet Dovydas atsikėlė nuo žemės, nusiprausė, pasitepė, pakeitė drabužius ir, nuėjęs į Viešpaties namus, pagarbino. Sugrįžęs paprašė maisto ir valgė.
21
Jo tarnai klausė: ‘‘Ką reiškia toks tavo elgesys? Tu pasninkavai ir verkei kūdikiui esant gyvam, o kai jis mirė, atsikėlei ir valgai?’‘
22
Jis atsakė: ‘‘Kūdikiui tebesant gyvam, pasninkavau ir verkiau, manydamas: ‘Kas žino, gal Viešpats pasigailės manęs ir kūdikis nemirs’.
23
Dabar jis mirė, tai kam gi man bepasninkauti? Ar aš galiu jį sugrąžinti? Aš nueisiu pas jį, bet jis nesugrįš pas mane’‘.
24
Dovydas paguodė savo žmoną Batšebą ir, įėjęs pas ją, gulėjo su ja. Ji pagimdė sūnų, kurį Dovydas pavadino Saliamonu. Viešpats pamilo vaikutį
25
ir siuntė pranašą Nataną, kad jį pavadintų Jedidiju pagal Viešpaties žodį.
26
Joabas kariavo prieš amonitus ir apgulė jų karališkąjį miestą Rabą.
27
Joabo pasiuntiniai pranešė Dovydui: ‘‘Aš kariavau prieš Rabą ir paėmiau miesto vandens atsargas.
28
Todėl dabar surink likusius karius, apgulk miestą ir jį paimk, kad aš jo nepaimčiau ir jis nebūtų pavadintas mano vardu’‘.
29
Dovydas, surinkęs visus žmones, nuėjo prie Rabos, kariavo prieš miestą ir jį paėmė.
30
Dovydas nuėmė amonitų karaliui nuo galvos karūną su brangiais akmenimis, sveriančią talentą aukso, ir užsidėjo ją ant galvos. Be to, jis išsigabeno iš miesto labai daug grobio.
31
Žmones jis išsivedė ir pristatė juos prie pjūklų, geležinių akėčių, kirvių ir prie krosnių plytoms degti. Taip jis padarė su visais amonitų miestais. Tada Dovydas su visais žmonėmis sugrįžo į Jeruzalę.2 Samuelio 12:1
2 Samuelio 12:2
2 Samuelio 12:3
2 Samuelio 12:4
2 Samuelio 12:5
2 Samuelio 12:6
2 Samuelio 12:7
2 Samuelio 12:8
2 Samuelio 12:9
2 Samuelio 12:10
2 Samuelio 12:11
2 Samuelio 12:12
2 Samuelio 12:13
2 Samuelio 12:14
2 Samuelio 12:15
2 Samuelio 12:16
2 Samuelio 12:17
2 Samuelio 12:18
2 Samuelio 12:19
2 Samuelio 12:20
2 Samuelio 12:21
2 Samuelio 12:22
2 Samuelio 12:23
2 Samuelio 12:24
2 Samuelio 12:25
2 Samuelio 12:26
2 Samuelio 12:27
2 Samuelio 12:28
2 Samuelio 12:29
2 Samuelio 12:30
2 Samuelio 12:31


2 Samuelio 1 / 2Sam 1
2 Samuelio 2 / 2Sam 2
2 Samuelio 3 / 2Sam 3
2 Samuelio 4 / 2Sam 4
2 Samuelio 5 / 2Sam 5
2 Samuelio 6 / 2Sam 6
2 Samuelio 7 / 2Sam 7
2 Samuelio 8 / 2Sam 8
2 Samuelio 9 / 2Sam 9
2 Samuelio 10 / 2Sam 10
2 Samuelio 11 / 2Sam 11
2 Samuelio 12 / 2Sam 12
2 Samuelio 13 / 2Sam 13
2 Samuelio 14 / 2Sam 14
2 Samuelio 15 / 2Sam 15
2 Samuelio 16 / 2Sam 16
2 Samuelio 17 / 2Sam 17
2 Samuelio 18 / 2Sam 18
2 Samuelio 19 / 2Sam 19
2 Samuelio 20 / 2Sam 20
2 Samuelio 21 / 2Sam 21
2 Samuelio 22 / 2Sam 22
2 Samuelio 23 / 2Sam 23
2 Samuelio 24 / 2Sam 24