A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

2 Samuelio 101
Po kurio laiko mirė amonitų karalius ir jo vietą užėmė jo sūnus Hanūnas.
2
Dovydas sakė: ‘‘Aš būsiu geras Nahašo sūnui Hanūnui, kaip jo tėvas buvo man’‘. Ir Dovydas siuntė savo tarnus paguosti Hanūno dėl jo tėvo mirties. Dovydo tarnams atėjus į amonitų šalį,
3
Amono kunigaikščiai tarė savo valdovui Hanūnui: ‘‘Ar manai, kad Dovydas siuntė guodėjus pas tave, norėdamas pagerbti tavo tėvą? Ar ne tam, kad miestą apžiūrėtų, viską išžvalgytų ir paskui jį sunaikintų?’‘
4
Hanūnas paėmė Dovydo tarnus, nuskuto jiems po pusę barzdos, nukirpo drabužius iki pusės, iki pat juostos, ir išsiuntė.
5
Kai apie tai buvo pranešta Dovydui, jis pasiuntė jų pasitikti, nes jie buvo labai sugėdinti, ir sakė jiems: ‘‘Pasilikite Jeriche, kol ataugs jūsų barzdos, o tada grįžkite’‘.
6
Kai amonitai suprato, kad tapo Dovydo nekenčiami, pasisamdė iš Bet Rehobo bei Cobos dvidešimt tūkstančių sirų pėstininkų, iš Maako karaliaus­tūkstantį vyrų ir iš Tobo­dvylika tūkstančių vyrų.
7
Dovydas, tai išgirdęs, pasiuntė Joabą su visa stiprių vyrų kariuomene.
8
Amonitai išsirikiavo kautynėms prie vartų, o sirai iš Cobos ir Rehobo bei Tobo ir Maako vyrai sustojo atskirai atvirame lauke.
9
Joabas, pamatęs, kad priešai išsirikiavę prieš jį iš priekio ir iš užpakalio, išrinko geriausius karius iš viso Izraelio ir išrikiavo juos prieš sirus,
10
likusius žmones jis pavedė savo broliui Abišajui, kuris išrikiavo juos prieš amonitus.
11
Tada Joabas tarė broliui: ‘‘Jei sirai bus man per stiprūs, tu ateisi man į pagalbą, o jei amonitai bus per stiprūs tau, tai aš tau padėsiu.
12
Būk drąsus ir kovokime už savo tautą ir Dievo miestus! Viešpats tedaro, kaip Jam atrodo tinkama’‘.
13
Joabas ir su juo buvusieji žmonės pradėjo kovą prieš sirus, ir tie pabėgo nuo jo.
14
Amonitai, pamatę, kad sirai pabėgo, bėgo nuo Abišajo ir užsidarė mieste. Joabas pasitraukė nuo amonitų ir sugrįžo į Jeruzalę.
15
Sirai, pamatę, kad pralaimėjo Izraeliui, susirinko į vieną vietą.
16
Hadadezeras pasiuntė ir pasikvietė sirus, kurie gyveno anapus upės. Jie ėjo į Helamą, vedami Hadadezero kariuomenės vado Šobacho.
17
Kai tai buvo pranešta Dovydui, jis, surinkęs visą Izraelį, persikėlė per Jordaną ir ėjo į Helamą. Ir sirai išsirikiavo prieš Dovydą, kad susikautų su juo.
18
Ir sirai bėgo nuo Izraelio. Dovydas sunaikino septynis šimtus sirų kovos vežimų bei keturiasdešimt tūkstančių raitelių ir ištiko kariuomenės vadą Šobachą, kuris ten mirė.
19
Visi karaliai, Hadadezero pavaldiniai, matydami, kad Izraelis juos nugalėjo, sudarė taiką su juo ir tarnavo jam. Nuo to laiko sirai bijodavo padėti amonitams.2 Samuelio 10:1
2 Samuelio 10:2
2 Samuelio 10:3
2 Samuelio 10:4
2 Samuelio 10:5
2 Samuelio 10:6
2 Samuelio 10:7
2 Samuelio 10:8
2 Samuelio 10:9
2 Samuelio 10:10
2 Samuelio 10:11
2 Samuelio 10:12
2 Samuelio 10:13
2 Samuelio 10:14
2 Samuelio 10:15
2 Samuelio 10:16
2 Samuelio 10:17
2 Samuelio 10:18
2 Samuelio 10:19


2 Samuelio 1 / 2Sam 1
2 Samuelio 2 / 2Sam 2
2 Samuelio 3 / 2Sam 3
2 Samuelio 4 / 2Sam 4
2 Samuelio 5 / 2Sam 5
2 Samuelio 6 / 2Sam 6
2 Samuelio 7 / 2Sam 7
2 Samuelio 8 / 2Sam 8
2 Samuelio 9 / 2Sam 9
2 Samuelio 10 / 2Sam 10
2 Samuelio 11 / 2Sam 11
2 Samuelio 12 / 2Sam 12
2 Samuelio 13 / 2Sam 13
2 Samuelio 14 / 2Sam 14
2 Samuelio 15 / 2Sam 15
2 Samuelio 16 / 2Sam 16
2 Samuelio 17 / 2Sam 17
2 Samuelio 18 / 2Sam 18
2 Samuelio 19 / 2Sam 19
2 Samuelio 20 / 2Sam 20
2 Samuelio 21 / 2Sam 21
2 Samuelio 22 / 2Sam 22
2 Samuelio 23 / 2Sam 23
2 Samuelio 24 / 2Sam 24