A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 7

1
Viešpats tarė Nojui: ‘‘Eik į arką tu ir visi tavo artimieji, nes tave radau teisų šioje kartoje.
2
Pasiimk iš visų švarių gyvulių po septynetą patinų ir patelių, o iš visų nešvarių gyvulių­po patiną ir patelę,
3
taip pat ir iš padangių paukščių po septynetą patinų ir patelių, kad išlaikytum jų rūšį visos žemės paviršiuje.
4
Po septynių dienų Aš užleisiu lietų ant žemės keturiasdešimčiai dienų ir keturiasdešimčiai naktų ir išnaikinsiu žemės paviršiuje visas gyvas būtybes, kurias esu padaręs’‘.
5
Ir Nojus padarė viską, ką Viešpats jam įsakė.
6
Nojus buvo šešių šimtų metų, kai tvanas prasidėjo.
7
Tuomet Nojus, jo sūnūs, jo žmona ir sūnų žmonos suėjo su juo į arką, gelbėdamiesi nuo tvano.
8
Švarių ir nešvarių gyvulių, paukščių ir roplių
9
poros suėjo į Nojaus arką, kaip Dievas buvo įsakęs Nojui.
10
Septynioms dienoms praėjus, tvano vandenys užplūdo žemę.
11
Nojui sulaukus šešių šimtų metų, antro mėnesio septynioliktą dieną pratrūko visi didžiosios gelmės šaltiniai ir dangaus langai atsidarė.
12
Lijo keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų.
13
Tą pačią dieną į arką įėjo Nojus ir jo sūnūs: Semas, Chamas ir Jafetas, Nojaus žmona ir trys jo sūnų žmonos.
14
Jie ir visi žvėrys, galvijai, ropliai ir visi paukščiai pagal savo rūšis
15
suėjo į Nojaus arką, po du visų kūnų, turinčių gyvybės kvapą.
16
Įėjusieji buvo patinas ir patelė kiekvieno kūno, kaip Dievas jam buvo įsakęs. Tuomet Viešpats uždarė arką iš lauko pusės.
17
Lietus tęsėsi keturiasdešimt dienų, vandens daugėjo ir jis pakėlė arką aukštyn nuo žemės.
18
Vanduo kilo ir užplūdo žemę, o arka plūduriavo vandens paviršiuje.
19
Vanduo pakilo taip aukštai, kad apsėmė visus aukštuosius kalnus, kurie stūksojo po dangumi.
20
Vanduo pakilo penkiolika uolekčių virš kalnų ir juos apdengė.
21
Ir žuvo kiekvienas kūnas, kuris judėjo ant žemės: paukščiai, galvijai, žvėrys, ropliai ir visi žmonės.
22
Visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, išmirė.
23
Taip Dievas išnaikino visas gyvas būtybes, kurios buvo žemės paviršiuje, tiek žmones, tiek gyvulius, roplius ir padangių paukščius. Išliko tik Nojus ir tie, kurie buvo su juo arkoje.
24
Vanduo laikėsi žemėje šimtą penkiasdešimt dienų.
Pradžios 7:1
Pradžios 7:2
Pradžios 7:3
Pradžios 7:4
Pradžios 7:5
Pradžios 7:6
Pradžios 7:7
Pradžios 7:8
Pradžios 7:9
Pradžios 7:10
Pradžios 7:11
Pradžios 7:12
Pradžios 7:13
Pradžios 7:14
Pradžios 7:15
Pradžios 7:16
Pradžios 7:17
Pradžios 7:18
Pradžios 7:19
Pradžios 7:20
Pradžios 7:21
Pradžios 7:22
Pradžios 7:23
Pradžios 7:24
Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50