A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 451
Juozapas nebegalėjo susivaldyti ir sušuko esantiems su juo: ‘‘Išeikite iš čia!’‘ Nieko nebuvo prie jo, kai Juozapas prisipažino savo broliams.
2
Jis taip garsiai verkė, kad išgirdo egiptiečiai ir faraono namai.
3
Juozapas tarė savo broliams: ‘‘Aš esu Juozapas. Ar mano tėvas dar gyvas?’‘ Jo broliai išsigandę negalėjo nė žodžio ištarti.
4
Juozapas tarė savo broliams: ‘‘Prieikite prie manęs!’‘ Jiems priėjus, jis kalbėjo: ‘‘Aš esu Juozapas, jūsų brolis, kurį pardavėte į Egiptą.
5
Nesisielokite ir nebijokite, kad mane pardavėte. Jūsų gyvybei išlaikyti Dievas mane siuntė pirma jūsų!
6
Tik dveji metai, kai badas žemėje; jis dar tęsis penkerius metus, kuriais nebus nei ariama, nei pjaunama.
7
Dievas atsiuntė mane pirma jūsų, kad išsaugotų jūsų palikuonis ir išgelbėtų jūsų gyvybes dideliu išgelbėjimu.
8
Taigi ne jūs mane čia atsiuntėte, bet Dievas. Jis mane padarė tėvu faraonui, visų jo namų tvarkytoju ir Egipto šalies valdytoju.
9
Skubiai keliaukite pas mano tėvą ir jam sakykite: ‘Taip sako Juozapas: ‘Dievas mane padarė viso Egipto viešpačiu. Atvyk pas mane, negaišk!
10
Gyvensi Gošeno krašte ir būsi arti manęs tu, tavo sūnūs ir vaikaičiai, tavo avys, galvijai ir visa, kas tau priklauso.
11
Aš tave viskuo aprūpinsiu dar penkerius bado metus, kad tu nenuskurstum su savo šeima’.
12
Jūs ir mano brolis Benjaminas mato, kad aš jums kalbu.
13
Praneškite mano tėvui apie visą mano garbę Egipte ir apie visa, ką matote, ir skubiai atgabenkite čia mano tėvą!’‘
14
Tada jis puolė savo broliui Benjaminui ant kaklo ir abu verkė.
15
Jis bučiavo visus savo brolius verkdamas. Po to jo broliai kalbėjosi su juo.
16
Faraono namuose pasklido žinia: ‘‘Atvyko Juozapo broliai’‘. Tai patiko faraonui ir jo tarnams.
17
Faraonas tarė Juozapui: ‘‘Sakyk savo broliams: ‘Apkraukite savo gyvulius ir, sugrįžę į Kanaano šalį,
18
pasiimkite savo tėvą bei šeimas, ir ateikite pas mane. Aš jums duosiu Egipto geriausią dalį, kad maitintumėtės žemės gėrybėmis’.
19
Be to, jiems sakyk: ‘Pasiimkite iš Egipto šalies vežimų savo vaikams bei žmonoms ir, paėmę savo tėvą, ateikite.
20
Negailėkite savo daiktų palikti, nes geriausia, ką Egipto šalis turi, priklausys jums’ ‘‘.
21
Izraelio sūnūs taip ir padarė. Juozapas jiems davė vežimus, kaip faraonas įsakė, ir maisto kelionei.
22
Jis davė kiekvienam jų po vieną naują drabužį, o Benjaminui­tris šimtus sidabrinių ir penkis naujus drabužius.
23
Savo tėvui jis pasiuntė dešimt asilų, nešančių Egipto gėrybes, ir dešimt asilių, apkrautų javais bei maistu kelionei.
24
Jis išleido savo brolius ir, jiems išvykstant, tarė: ‘‘Nesibarkite kelionėje!’‘
25
Ir jie išėjo iš Egipto, ir atėjo į Kanaano žemę pas savo tėvą Jokūbą.
26
Ir pranešė jam: ‘‘Juozapas gyvas ir yra visos Egipto šalies valdytojas’‘. Jokūbo širdis apmirė, nes jis netikėjo jais.
27
Ir jie persakė jam visus Juozapo žodžius, kuriuos jis jiems kalbėjo. Kai pamatė vežimus, kuriuos atsiuntė Juozapas, kad jį parvežtų, jų tėvo Jokūbo dvasia atgijo.
28
Ir Izraelis pasakė: ‘‘Užtenka! Mano sūnus Juozapas dar gyvas. Eisiu ir pamatysiu jį prieš numirdamas’‘.Pradžios 45:1

Pradžios 45:2

Pradžios 45:3

Pradžios 45:4

Pradžios 45:5

Pradžios 45:6

Pradžios 45:7

Pradžios 45:8

Pradžios 45:9

Pradžios 45:10

Pradžios 45:11

Pradžios 45:12

Pradžios 45:13

Pradžios 45:14

Pradžios 45:15

Pradžios 45:16

Pradžios 45:17

Pradžios 45:18

Pradžios 45:19

Pradžios 45:20

Pradžios 45:21

Pradžios 45:22

Pradžios 45:23

Pradžios 45:24

Pradžios 45:25

Pradžios 45:26

Pradžios 45:27

Pradžios 45:28Pradžios 1 / Pra 1

Pradžios 2 / Pra 2

Pradžios 3 / Pra 3

Pradžios 4 / Pra 4

Pradžios 5 / Pra 5

Pradžios 6 / उत्पत्ति 6

Pradžios 7 / उत्पत्ति 7

Pradžios 8 / उत्पत्ति 8

Pradžios 9 / उत्पत्ति 9

Pradžios 10 / उत्पत्ति 10

Pradžios 11 / उत्पत्ति 11

Pradžios 12 / उत्पत्ति 12

Pradžios 13 / उत्पत्ति 13

Pradžios 14 / उत्पत्ति 14

Pradžios 15 / उत्पत्ति 15

Pradžios 16 / उत्पत्ति 16

Pradžios 17 / उत्पत्ति 17

Pradžios 18 / उत्पत्ति 18

Pradžios 19 / उत्पत्ति 19

Pradžios 20 / उत्पत्ति 20

Pradžios 21 / उत्पत्ति 21

Pradžios 22 / उत्पत्ति 22

Pradžios 23 / उत्पत्ति 23

Pradžios 24 / उत्पत्ति 24

Pradžios 25 / उत्पत्ति 25

Pradžios 26 / उत्पत्ति 26

Pradžios 27 / उत्पत्ति 27

Pradžios 28 / उत्पत्ति 28

Pradžios 29 / उत्पत्ति 29

Pradžios 30 / उत्पत्ति 30

Pradžios 31 / उत्पत्ति 31

Pradžios 32 / उत्पत्ति 32

Pradžios 33 / उत्पत्ति 33

Pradžios 34 / उत्पत्ति 34

Pradžios 35 / उत्पत्ति 35

Pradžios 36 / उत्पत्ति 36

Pradžios 37 / उत्पत्ति 37

Pradžios 38 / उत्पत्ति 38

Pradžios 39 / उत्पत्ति 39

Pradžios 40 / उत्पत्ति 40

Pradžios 41 / उत्पत्ति 41

Pradžios 42 / उत्पत्ति 42

Pradžios 43 / उत्पत्ति 43

Pradžios 44 / उत्पत्ति 44

Pradžios 45 / उत्पत्ति 45

Pradžios 46 / उत्पत्ति 46

Pradžios 47 / उत्पत्ति 47

Pradžios 48 / उत्पत्ति 48

Pradžios 49 / उत्पत्ति 49

Pradžios 50 / उत्पत्ति 50