A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 40

1
Po kurio laiko nusikalto Egipto karaliui jo vyno pilstytojas ir duonkepys.
2
Faraonas supyko ant abiejų savo valdininkų: ant vyno pilstytojų viršininko ir duonkepių viršininko.
3
Jis įsakė juos uždaryti sargybos viršininko kalėjime, kur kalėjo Juozapas.
4
Sargybos viršininkas pavedė Juozapui juos prižiūrėti ir jiems patarnauti. Jie ten sėdėjo ilgesnį laiką.
5
Egipto karaliaus vyno pilstytojas ir duonkepys tą pačią naktį sapnavo sapną, ir kiekvieno sapnas turėjo savo reikšmę.
6
Juozapas, įėjęs pas juos rytą, pastebėjo juos esant prislėgtus.
7
Jis paklausė jų: ‘‘Kodėl šiandien jūsų veidai tokie paniurę?’‘
8
Jie atsakė: ‘‘Sapnavome sapną, bet nėra, kas jį išaiškintų’‘. Juozapas jiems tarė: ‘‘Argi ne iš Dievo ateina išaiškinimas? Papasakokite juos man’‘.
9
Tuomet vyno pilstytojų viršininkas papasakojo savo sapną Juozapui: ‘‘Aš sapnavau, kad pasirodė vynmedis prieš mane.
10
Jis turėjo tris šakeles, išleido pumpurus, išskleidė žiedus ir subrandino vynuoges ant kekių.
11
Faraono taurę laikiau savo rankoje. Paėmiau vynuogių, išspaudžiau jas į faraono taurę ir padaviau taurę faraonui’‘.
12
Juozapas jam atsakė: ‘‘Štai sapno išaiškinimas: trys šakelės yra trys dienos.
13
Po trijų dienų faraonas sugrąžins tave tarnybon, ir tu padavinėsi faraonui taurę į jo ranką, kaip pirma darydavai, kai buvai jo vyno pilstytojas.
14
Atsimink mane, kai tau bus gerai, ir pasigailėk manęs, paminėk mane faraonui ir padėk man išeiti iš šitų namų.
15
Aš esu pavogtas iš hebrajų krašto ir čia nesu nusikaltimo padaręs, už kurį mane laikytų kalėjime’‘.
16
Kepėjų viršininkas girdėdamas, kad jis gerai išaiškino, tarė Juozapui: ‘‘O aš sapnuodamas mačiau tris pintines ant savo galvos.
17
Viršutinėje pintinėje buvo įvairių keptų valgių faraonui, ir paukščiai lesė iš tos pintinės’‘.
18
Juozapas atsakė: ‘‘Štai sapno išaiškinimas: trys pintinės yra trys dienos.
19
Po trijų dienų faraonas nukirs tavo galvą, tave pakabins ant medžio, ir paukščiai les tavo kūną’‘.
20
Trečiąją dieną buvo faraono gimtadienis ir jis iškėlė puotą visiems savo tarnams. Jis atsiminė savo vyriausiąjį vyno pilstytoją ir vyriausiąjį duonkepį.
21
Faraonas sugrąžino vyriausiąjį vyno pilstytoją į jo tarnybą, ir jis vėl padavinėjo taurę faraonui.
22
O kepėjų viršininką jis įsakė pakarti, kaip Juozapas buvo jiems išaiškinęs.
23
Tačiau vyno pilstytojų viršininkas neatsiminė Juozapo ir pamiršo jį.
Pradžios 40:1
Pradžios 40:2
Pradžios 40:3
Pradžios 40:4
Pradžios 40:5
Pradžios 40:6
Pradžios 40:7
Pradžios 40:8
Pradžios 40:9
Pradžios 40:10
Pradžios 40:11
Pradžios 40:12
Pradžios 40:13
Pradžios 40:14
Pradžios 40:15
Pradžios 40:16
Pradžios 40:17
Pradžios 40:18
Pradžios 40:19
Pradžios 40:20
Pradžios 40:21
Pradžios 40:22
Pradžios 40:23
Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50