A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 4

1
Ir Adomas pažino savo žmoną Ievą, ir ji tapo nėščia. Ji pagimdė Kainą ir tarė: ‘‘Įsigijau sūnų Viešpaties pagalba’‘.
2
Ji dar pagimdė jo brolį Abelį. Abelis buvo avių piemuo, o Kainas­žemdirbys.
3
Kuriam laikui praėjus, Kainas aukojo Viešpačiui iš žemės vaisių.
4
Taip pat ir Abelis aukojo iš savo bandos riebiausių pirmagimių. Viešpats pažvelgė į Abelį ir jo auką,
5
tačiau į Kainą ir jo auką Jis nepažvelgė. Todėl Kainas labai supyko, ir jo veidas paniuro.
6
Viešpats tarė Kainui: ‘‘Kodėl tu supykai ir tavo veidas paniuro?
7
Darydamas gera, argi nebūsi priimtas? O jei gera nedarai, nuodėmė tyko prie durų. Ji traukia tave, tačiau tu turi viešpatauti jai’‘.
8
Kainas kalbėjo savo broliui Abeliui. Jiems esant laukuose, Kainas užpuolė savo brolį Abelį ir jį užmušė.
9
Tada Viešpats paklausė Kaino: ‘‘Kur yra tavo brolis Abelis?’‘ O jis atsakė: ‘‘Nežinau. Argi aš esu savo brolio sargas?’‘
10
Tada Viešpats tarė: ‘‘Ką padarei? Tavo brolio kraujas šaukiasi manęs nuo žemės.
11
Taigi dabar esi prakeiktas ant žemės, kuri atsivėrė ir priėmė iš tavo rankos tavo brolio kraują.
12
Kai tu ją dirbsi, ji nebeduos tau derliaus. Tu būsi klajūnas ir benamis žemėje’‘.
13
Tada Kainas tarė Viešpačiui: ‘‘Mano bausmė yra per didelė, kad galėčiau ją pakelti.
14
Tu šiandien mane išvarai iš žemės. Aš turėsiu slėptis nuo Tavęs ir būsiu klajūnas ir benamis žemėje. Kas mane sutiks, užmuš’‘.
15
Viešpats jam atsakė: ‘‘Kas užmuš Kainą, tam septyneriopai bus atkeršyta!’‘ Viešpats paženklino Kainą žyme, kad nė vienas, sutikęs jį, jo nenužudytų.
16
Kainas pasitraukė iš Viešpaties akivaizdos ir apsigyveno Nodo šalyje, į rytus nuo Edeno.
17
Kainas pažino savo žmoną, ji pastojo ir pagimdė Henochą. Kainas pastatė miestą ir tą miestą pavadino savo sūnaus vardu­Henochas.
18
Henocho sūnus buvo Iradas, Irado sūnus­Mehujaelis, Mehujaelio­Metušaelis, Metušaelio­ Lamechas.
19
Lamechas vedė dvi žmonas. Pirmosios vardas buvo Ada, antrosios­Cila.
20
Ada pagimdė Jabalą; jis buvo tėvas tų, kurie gyvena palapinėse ir laiko gyvulius.
21
Jo brolis, vardu Jubalas, buvo arfininkų ir vamzdininkų tėvas.
22
Cila pagimdė Tubal Kainą, kuris gamino visokius įrankius iš vario ir geležies. Tubal Kaino sesuo buvo Naama.
23
Lamechas tarė savo žmonoms: ‘‘Ada ir Cila, klausykite! Jūs, Lamecho žmonos, įsidėmėkite, ką sakau: aš užmušiau vyrą už man padarytą žaizdą, jaunuolį už randą!
24
Jei už Kainą bus atkeršyta septyneriopai, tai už Lamechą­septyniasdešimt septynis kartus!’‘
25
Adomas vėl pažino savo žmoną, ir ji pagimdė sūnų, vardu Setas, sakydama: ‘‘Dievas man davė kitą sūnų vietoje Abelio, kurį Kainas užmušė’‘.
26
Taip pat ir Setas turėjo sūnų, vardu Enas. Tuomet žmonės pradėjo šauktis Viešpaties vardo.
Pradžios 4:1
Pradžios 4:2
Pradžios 4:3
Pradžios 4:4
Pradžios 4:5
Pradžios 4:6
Pradžios 4:7
Pradžios 4:8
Pradžios 4:9
Pradžios 4:10
Pradžios 4:11
Pradžios 4:12
Pradžios 4:13
Pradžios 4:14
Pradžios 4:15
Pradžios 4:16
Pradžios 4:17
Pradžios 4:18
Pradžios 4:19
Pradžios 4:20
Pradžios 4:21
Pradžios 4:22
Pradžios 4:23
Pradžios 4:24
Pradžios 4:25
Pradžios 4:26
Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50