New Testament
Lietuvos Biblija

Mato 1

1

Teišklauso Viešpats tave suspaudimo dieną, tesaugo tave Jokūbo Dievo vardas.

2

Tegul iš savo šventyklos tau siunčia pagalbą, tepadeda tau iš Siono.

3

Visas tavo aukas teatsimena, tepriima tavo deginamąją auką.

4

Ko trokšta tavo širdis, tau tesuteikia, teišpildo kiekvieną tavo sumanymą.

5

Mes džiaugsimės tavo išgelbėjimu, vėliavas kelsime savo Dievo vardu. Visus tavo prašymus teįvykdo Viešpats!

6

Žinau, kad Viešpats gelbsti savo pateptąjį, iš savo šventojo dangaus jį išklausė ir parėmė savo dešinės galybe.

7

Vieni pasitiki savo žirgais, kiti­kovos vežimais, o mes prisiminsime Viešpaties, savo Dievo, vardą.

8

Anie suklupo ir krito, o mes pakilome ir stovime tiesūs.

9

Išgelbėk, Viešpatie, išgirsk, Karaliau, kai šaukiamės.

Sotho Bible
Public Domain: No Info