A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 36

1
Šitie yra Ezavo, kuris yra Edomas, palikuonys.
2
Ezavas vedė žmonas kanaanietes: hetito Elono dukterį Adą, hivo Cibeono sūnaus Anos dukterį Oholibamą
3
ir Basmatą, Izmaelio dukterį, Nebajoto seserį.
4
Ados sūnus­Elifazas. Basmatos sūnus­Reuelis.
5
Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas. Šitie yra Ezavo sūnūs, gimę jam Kanaano žemėje.
6
Ezavas pasiėmė savo žmonas, sūnus, dukteris, visus savo žmones, gyvulių bandas ir visą nuosavybę, kurią buvo įsigijęs Kanaano krašte, ir išvyko į kitą šalį, pasitraukdamas nuo savo brolio Jokūbo.
7
Jų turtai buvo per dideli, kad jie galėtų gyventi kartu, o žemė, kurioje jie buvo ateiviai, nebegalėjo išmaitinti jų gyvulių.
8
Ezavas apsigyveno Seyro kalnyne. Ezavas yra Edomas.
9
Šitie yra Ezavo, edomitų tėvo palikuonys Seyro kalnyne.
10
Ezavo sūnų vardai: Ezavo žmonos Ados sūnus­Elifazas, Ezavo žmonos Basmatos sūnus­Reuelis.
11
Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Gatamas ir Kenazas.
12
Timna buvo Ezavo sūnaus Elifazo sugulovė ir pagimdė Elifazui Amaleką. Šitie yra Ezavo žmonos Ados sūnūs.
13
Reuelio sūnūs: Nahatas ir Zerachas, Šama ir Miza. Jie yra Ezavo žmonos Basmatos sūnūs.
14
Ezavo žmonos Oholibamos, Cibeono sūnaus Anos dukters, sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas.
15
Šie yra Ezavo sūnų kunigaikščiai—Ezavo pirmagimio Elifazo sūnūs: Temanas, Omaras, Cefojas, Kenazas,
16
Korachas, Gatamas, Amalekas­iš Elifazo kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie yra Ados sūnūs.
17
Ezavo sūnaus Reuelio sūnūs: Nahatas, Zerachas, Šama, Miza­iš Reuelio kilę kunigaikščiai Edomo krašte. Jie Ezavo žmonos Basmatos sūnūs.
18
Ezavo žmonos Oholibamos sūnūs: Jeušas, Jalamas ir Korachas. Tai iš Anos dukters Oholibamos, Ezavo žmonos, kilę kunigaikščiai.
19
Jie yra Ezavo, tai yra Edomo sūnūs­tos šalies kunigaikščiai.
20
Horo Seyro sūnūs, gyvenę krašte: Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana,
21
Dišonas, Eceras, Dišanas. Jie horų, Seyro sūnų, kunigaikščiai Edomo krašte.
22
Lotano vaikai: Horis, Hemamas ir Lotano sesuo Timna.
23
Sobalio sūnūs: Alvanas, Manahatas, Ebalas, Šefojas ir Onamas.
24
Cibeono sūnūs: Aja ir Ana. Ana, beganydamas savo tėvo Cibeono asilus, dykumoje rado šiltąsias versmes.
25
Anos vaikai: Dišonas ir duktė Oholibama.
26
Dišono sūnūs: Hemdanas, Ešbanas, Itranas ir Keranas.
27
Ecero sūnūs: Bilhanas, Zaavanas ir Akanas.
28
Dišano sūnūs: Ucas ir Aranas.
29
Horai: Lotanas, Šobalas, Zibeonas, Anas,
30
Dišonas, Eceras ir Dišanas­horų kunigaikščiai Seyro krašte.
31
Šitie karaliai valdė Edomo kraštą, kai izraelitai dar neturėjo savo kilmės karaliaus.
32
Edome karaliumi buvo Beoro sūnus Bela: jo miestas vadinosi Dinhaba.
33
Belai mirus, jo vietą užėmė Jobabas, Zeracho iš Bocros sūnus.
34
Jobabui mirus, jo vietoje karaliavo Hušamas iš Temano šalies.
35
Hušamui mirus, sostą paėmė Bedado sūnus Hadadas, kuris sumušė Midjaną Moabo laukuose ir kurio miestas vadinosi Avitas.
36
Hadadui mirus, jo vietą užėmė Samla iš Masrekos.
37
Samlai mirus, karaliavo Saulius iš Rehoboto.
38
Sauliui mirus, sostas atiteko Achboro sūnui Baal Hananui.
39
Achboro sūnui Baal Hananui mirus, jo vietą užėmė Hadaras. Jo miestas vadinosi Pavas. Jo žmona buvo vardu Mehetabelė; ji buvo Me Zahabo dukters Matredos duktė.
40
Ezavo kunigaikščių vardai pagal jų kilmę ir vietos pavadinimą: Timna, Alva, Jetetas,
41
Oholibama, Ela, Pinonas,
42
Kenazas, Temanas, Mibcaras,
43
Magdielis, Iramas. Šitie Edomo kunigaikščiai gyveno jų nuosavame krašte. Ezavas­edomitų protėvis.
Pradžios 36:1
Pradžios 36:2
Pradžios 36:3
Pradžios 36:4
Pradžios 36:5
Pradžios 36:6
Pradžios 36:7
Pradžios 36:8
Pradžios 36:9
Pradžios 36:10
Pradžios 36:11
Pradžios 36:12
Pradžios 36:13
Pradžios 36:14
Pradžios 36:15
Pradžios 36:16
Pradžios 36:17
Pradžios 36:18
Pradžios 36:19
Pradžios 36:20
Pradžios 36:21
Pradžios 36:22
Pradžios 36:23
Pradžios 36:24
Pradžios 36:25
Pradžios 36:26
Pradžios 36:27
Pradžios 36:28
Pradžios 36:29
Pradžios 36:30
Pradžios 36:31
Pradžios 36:32
Pradžios 36:33
Pradžios 36:34
Pradžios 36:35
Pradžios 36:36
Pradžios 36:37
Pradžios 36:38
Pradžios 36:39
Pradžios 36:40
Pradžios 36:41
Pradžios 36:42
Pradžios 36:43
Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50