A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 22

1
Po šių įvykių Dievas mėgi no Abraomą. Jis tarė jam: ‘‘Abraomai!’‘ Tas atsiliepė: ‘‘Aš čia!’‘
2
Tada Jis tarė: ‘‘Imk Izaoką, savo vienintelį sūnų, kurį myli, ir eik į Morijos šalį, ten aukok jį kaip deginamąją auką ant kalno, kurį tau parodysiu!’‘
3
Abraomas atsikėlė anksti rytą, pasibalnojo asilą, pasiėmė jaunuolius ir Izaoką, savo sūnų, prisiskaldė malkų deginamajai aukai ir išėjo į vietą, kurią jam Dievas buvo nurodęs.
4
Trečią dieną Abraomas iš tolo pamatė tą vietą.
5
Abraomas tarė savo jaunuoliams: ‘‘Pasilikite čia su asilu, o mes su sūnumi nueisime ten ir pagarbinę sugrįšime pas jus’‘.
6
Abraomas, paėmęs malkas deginamajai aukai, uždėjo ant savo sūnaus Izaoko pečių, o pats pasiėmė ugnies ir peilį. Jiems beeinant,
7
Izaokas tarė savo tėvui: ‘‘Mano tėve!’‘ O tas atsiliepė: ‘‘Aš čia, sūnau!’‘ Jis klausė: ‘‘Štai ugnis ir malkos! Bet kur yra ėriukas deginamajai aukai?’‘
8
Abraomas atsakė: ‘‘Dievas parūpins sau ėriuką deginamajai aukai, mano sūnau!’‘ Taip juodu ėjo toliau.
9
Jiems atėjus į vietą, kurią Dievas buvo nurodęs, Abraomas pastatė aukurą, uždėjo ant jo malkas, surišo savo sūnų Izaoką ir jį uždėjo ant aukuro.
10
Abraomas ištiesė savo ranką ir paėmė peilį, kad nužudytų sūnų.
11
Viešpaties angelas pašaukė jį iš dangaus: ‘‘Abraomai! Abraomai!’‘ Tas atsakė: ‘‘Aš čia!’‘
12
‘‘Nekelk savo rankos prieš vaiką ir nieko jam nedaryk! Dabar žinau, kad bijai Dievo ir nepagailėjai man savo vienintelio sūnaus’‘.
13
Abraomas, pakėlęs akis, pamatė netoliese aviną, įstrigusį ragais į tankų krūmokšnį. Jis paėmė jį ir aukojo deginamąją auką savo sūnaus vietoje.
14
Abraomas pavadino tą vietą ‘‘Viešpats mato’‘. Ir šiandien dar sakoma: ‘‘Ant kalno, kur Viešpats mato’‘.
15
Viešpaties angelas antrą kartą pašaukė Abraomą iš dangaus
16
ir tarė: ‘‘Savimi prisiekiu,­sako Viešpats,­kadangi tu tai padarei ir nepagailėjai savo vienintelio sūnaus,
17
Aš laiminte tave palaiminsiu ir dauginte padauginsiu tavo palikuonis, kad jų bus kaip žvaigždžių danguje ir kaip smilčių jūros pakrantėje. Tavo palikuonys užims savo priešų vartus,
18
ir tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės tautos dėl to, kad paklausei mano balso’‘.
19
Abraomas sugrįžo pas jaunuolius, ir jie nuėjo į Beer Šebą; ir Abraomas gyveno Beer Šeboje.
20
Po šių įvykių Abraomui buvo pranešta: ‘‘Milka pagimdė sūnų tavo broliui Nahorui:
21
pirmagimį Ucą ir Būzą, jo brolį, ir Kemuelį, Aramo tėvą,
22
Kesedą, Hazoją, Pildašą, Idlafą ir Betuelį’‘.
23
Betuelio duktė buvo Rebeka. Šituos aštuonis Milka pagimdė Abraomo broliui Nahorui.
24
Be to, jo sugulovė Reuma pagimdė Tebachą, Gahamą, Tahašą ir Maaką.
Pradžios 22:1
Pradžios 22:2
Pradžios 22:3
Pradžios 22:4
Pradžios 22:5
Pradžios 22:6
Pradžios 22:7
Pradžios 22:8
Pradžios 22:9
Pradžios 22:10
Pradžios 22:11
Pradžios 22:12
Pradžios 22:13
Pradžios 22:14
Pradžios 22:15
Pradžios 22:16
Pradžios 22:17
Pradžios 22:18
Pradžios 22:19
Pradžios 22:20
Pradžios 22:21
Pradžios 22:22
Pradžios 22:23
Pradžios 22:24
Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50