A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 21

1
Viešpats aplankė Sarą ir įvykdė, ką jai buvo pažadėjęs.
2
Sara pastojo ir sulaukusiam senatvės Abraomui pagimdė sūnų tuo metu, kurį Dievas buvo jam nurodęs.
3
Abraomas pavadino iš Saros gimusį sūnų Izaoku.
4
Izaokas pagal Dievo įsakymą aštuntą dieną buvo apipjaustytas.
5
Abraomas buvo šimto metų, kai jam gimė sūnus Izaokas.
6
Sara tarė: ‘‘Dievas man suteikė juoko, ir visi kiti, kas išgirs, juoksis su manimi.
7
Kas būtų pasakęs Abraomui, kad Sara maitins kūdikį? Aš pagimdžiau jam sūnų jo senatvėje’‘.
8
Kai vaikas paaugo ir buvo nujunkytas, Abraomas tą dieną iškėlė didelį pokylį.
9
Sara pamatė egiptietės Hagaros sūnų, kurį ta pagimdė Abraomui, besišaipantį iš Izaoko,
10
ir tarė Abraomui: ‘‘Išvaryk šitą vergę ir jos sūnų! Jis nebus paveldėtojas drauge su mano sūnumi Izaoku’‘.
11
Tai labai nepatiko Abraomui dėl jo sūnaus.
12
Tačiau Dievas tarė Abraomui: ‘‘Nesisielok dėl berniuko ir dėl vergės! Visa, ką Sara tau sako, klausyk jos! Nes iš Izaoko tau bus pašaukti palikuonys.
13
Bet ir vergės sūnų padarysiu didele tauta, nes jis yra tavo palikuonis’‘.
14
Abraomas, atsikėlęs anksti rytą, ėmė duonos bei odinę vandens ir davė Hagarai, uždėdamas jai ant pečių, atidavė vaiką ir išleido. Ji išėjusi klaidžiojo Beer Šebos dykumoje.
15
Išsibaigus vandeniui odinėje, ji paliko vaiką po vienu krūmokšniu.
16
Paėjusi atsisėdo priešais jį lanko šūvio atstumu. Ji sakė: ‘‘Negaliu matyti mirštančio vaiko’‘. Ir graudžiai verkė.
17
Dievas išgirdo berniuko balsą, ir Dievo angelas iš dangaus tarė Hagarai: ‘‘Kas tau, Hagara? Nebijok! Dievas išgirdo berniuko balsą.
18
Kelkis, imk berniuką ir laikyk jį tvirtai savo rankose, nes Aš jį padarysiu didele tauta!’‘
19
Dievas atvėrė jai akis, ir ji pamatė šulinį. Nuėjusi pripildė odinę vandens ir pagirdė berniuką.
20
Dievas buvo su juo. Jis užaugo, gyveno dykumoje ir tapo šauliu.
21
Jis gyveno Parano dykumoje, ir jo motina parinko jam žmoną iš Egipto šalies.
22
Anuo metu Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas kalbėjo Abraomui: ‘‘Dievas yra su tavimi visame, ką tu darai.
23
Dabar tad prisiek Dievu, kad nekenksi nei man, nei mano vaikams, nei jų palikuonims, bet kaip aš maloningai su tavimi elgiausi, taip ir tu elgsiesi su manimi ir mano kraštu, kuriame gyveni kaip ateivis!’‘
24
Abraomas atsakė: ‘‘Prisiekiu’‘.
25
Tačiau Abraomas priekaištavo Abimelechui dėl šulinio, kurį Abimelecho tarnai buvo pasigrobę.
26
Abimelechas atsakė: ‘‘Aš nežinau, kas tai padarė. Tu man nieko nesakei, aš nieko apie tai negirdėjau iki šios dienos’‘.
27
Abraomas davė Abimelechui avių ir jaučių, ir juodu sudarė sandorą.
28
Abraomas atskyrė septynis ėriukus.
29
Abimelechas klausė Abraomo: ‘‘Ką gi reiškia šie septyni ėriukai, kuriuos tu atskyrei?’‘
30
Jis atsakė: ‘‘Tuos septynis ėriukus turi priimti iš manęs kaip įrodymą, kad aš iškasiau šitą šulinį’‘.
31
Ta vieta buvo pavadinta Beer Šeba, nes ten jie abu prisiekė.
32
Taip juodu padarė sutartį Beer Šeboje. Abimelechas ir jo kariuomenės vadas Picholas sugrįžo į filistinų kraštą.
33
Abraomas pasodino giraitę Beer Šeboje ir ten šaukėsi Viešpaties, amžinojo Dievo, vardo.
34
Abraomas gyveno ilgą laiką kaip ateivis filistinų krašte.
Pradžios 21:1
Pradžios 21:2
Pradžios 21:3
Pradžios 21:4
Pradžios 21:5
Pradžios 21:6
Pradžios 21:7
Pradžios 21:8
Pradžios 21:9
Pradžios 21:10
Pradžios 21:11
Pradžios 21:12
Pradžios 21:13
Pradžios 21:14
Pradžios 21:15
Pradžios 21:16
Pradžios 21:17
Pradžios 21:18
Pradžios 21:19
Pradžios 21:20
Pradžios 21:21
Pradžios 21:22
Pradžios 21:23
Pradžios 21:24
Pradžios 21:25
Pradžios 21:26
Pradžios 21:27
Pradžios 21:28
Pradžios 21:29
Pradžios 21:30
Pradžios 21:31
Pradžios 21:32
Pradžios 21:33
Pradžios 21:34
Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50