A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 17

1
Kai Abromas buvo devyniasdešimt devynerių metų amžiaus, Viešpats pasirodė Abromui ir tarė: ‘‘Aš esu Dievas Visagalis, vaikščiok mano akivaizdoje ir būk tobulas.
2
Aš sudarysiu sandorą su tavimi ir labai padauginsiu tavo palikuonis’‘.
3
Abromas puolė kniūbsčias, o Dievas kalbėjo:
4
‘‘Štai manoji sandora su tavimi: tu tapsi daugelio tautų tėvu,
5
todėl nebesivadinsi Abromu, bet tavo vardas bus Abraomas, nes Aš tave padariau daugelio tautų tėvu.
6
Ir padarysiu tave nepaprastai vaisingą. Iš tavęs kils tautos ir karaliai.
7
Aš patvirtinsiu sandorą tarp savęs ir tavęs bei tavo palikuonių kaip amžiną sandorą, kad būčiau Dievas tau ir tavo palikuonims po tavęs.
8
Aš duosiu tau ir tavo palikuonims žemę, kurioje dabar esi ateivis, visą Kanaano žemę amžinai nuosavybei ir būsiu jiems Dievas’‘.
9
Toliau Dievas sakė Abraomui: ‘‘Laikyk mano sandorą tu ir tavo palikuonys po tavęs per kartų kartas.
10
Šita yra mano sandora, kurios jūs privalote laikytis. Kiekvienas vyras tarp jūsų bus apipjaustytas!
11
Jūs apipjaustysite savo kūną, ir tai bus tarp manęs ir jūsų esančios sandoros ženklas.
12
Kiekvienas berniukas aštuonių dienų tarp jūsų bus apipjaustytas: gimęs namuose ar iš svetimšalio nupirktas, kuris nėra iš tavo palikuonių.
13
Kas gimsta tavo namuose ir ką nusiperki už savo pinigus, tas turi būti apipjaustytas. Ir mano sandora jūsų kūne bus amžina sandora.
14
O neapipjaustytas vyras bus išnaikintas iš savo tautos, nes jis sulaužė mano sandorą’‘.
15
Dievas toliau sakė Abraomui: ‘‘Savo žmonos Sarajos nebevadink Saraja, bet Sara bus jos vardas.
16
Aš ją palaiminsiu ir tau duosiu iš jos sūnų. Aš ją taip laiminsiu, kad iš jos kils tautos ir tautų karaliai’‘.
17
Tada Abraomas puolė veidu į žemę, juokėsi ir sakė savo širdyje: ‘‘Ar šimtamečiui begali kas gimti ir ar Sara, sulaukusi devyniasdešimties metų amžiaus, begali gimdyti?’‘
18
Abraomas tarė Dievui: ‘‘Kad nors Izmaelis gyventų Tavo akivaizdoje!’‘
19
Bet Dievas atsakė: ‘‘Tikrai tavo žmona Sara pagimdys tau sūnų ir tu jį pavadinsi Izaoku! Aš sudarysiu su juo amžiną sandorą ir su jo palikuonimis.
20
Ir dėl Izmaelio Aš išklausiau tave! Aš jį palaiminau ir padarysiu jį vaisingą, ir nepaprastai padauginsiu: jis bus dvylikos kunigaikščių tėvas, ir padarysiu iš jo didelę tautą.
21
Tačiau savo sandorą sudarysiu su Izaoku, kurį Sara pagimdys tau šiuo laiku kitais metais’‘.
22
Baigęs kalbėti su juo, Dievas pasišalino.
23
Tada Abraomas ėmė savo sūnų Izmaelį ir visus vyrus, jo namuose gimusius ir už pinigus įsigytus, ir apipjaustė jų kūnus tą pačią dieną, kaip Dievas jam buvo sakęs.
24
Abraomas buvo apipjaustytas devyniasdešimt devynerių metų,
25
o jo sūnus Izmaelis­trylikos metų.
26
Tą pačią dieną buvo apipjaustytas Abraomas ir jo sūnus Izmaelis.
27
Ir visi jo namų vyrai, gimusieji jo namuose ir už pinigus įsigytieji, buvo apipjaustyti kartu su juo.
Pradžios 17:1
Pradžios 17:2
Pradžios 17:3
Pradžios 17:4
Pradžios 17:5
Pradžios 17:6
Pradžios 17:7
Pradžios 17:8
Pradžios 17:9
Pradžios 17:10
Pradžios 17:11
Pradžios 17:12
Pradžios 17:13
Pradžios 17:14
Pradžios 17:15
Pradžios 17:16
Pradžios 17:17
Pradžios 17:18
Pradžios 17:19
Pradžios 17:20
Pradžios 17:21
Pradžios 17:22
Pradžios 17:23
Pradžios 17:24
Pradžios 17:25
Pradžios 17:26
Pradžios 17:27
Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50