A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 16

1
Abromo žmona Saraja ne turėjo vaikų. Ji turėjo tarnaitę egiptietę, vardu Hagara.
2
Saraja tarė Abromui: ‘‘Viešpats nedavė man vaikų gimdyti. Prašau, įeik pas mano tarnaitę, galbūt per ją aš turėsiu vaikų’‘. Abromas paklausė Sarajos.
3
Abromui išgyvenus dešimt metų Kanaano šalyje, Saraja, Abromo žmona, savo tarnaitę egiptietę Hagarą davė savo vyrui Abromui už žmoną.
4
Jis įėjo pas Hagarą, ir ji pastojo. Hagara pastojusi su panieka ėmė žiūrėti į savo valdovę.
5
Tada Saraja tarė Abromui: ‘‘Širdgėla, kurią turiu, tegula ant tavęs! Aš pati daviau savo tarnaitę tau į glėbį, tačiau ji, pasijutusi nėščia, su panieka ėmė žiūrėti į mane. Viešpats tebūna teisėjas tarp manęs ir tavęs’‘.
6
Abromas tarė Sarajai: ‘‘Tavo tarnaitė yra tavo rankose. Elkis su ja, kaip tau patinka’‘. Kai Saraja ėmė ją spausti, ta pabėgo.
7
Viešpaties angelas, radęs ją prie vandens šaltinio dykumoje, prie kelio į Šūrą,
8
tarė: ‘‘Hagara, Sarajos tarnaite, iš kur atėjai ir kur eini?’‘ Ji atsakė: ‘‘Bėgu nuo savo valdovės Sarajos’‘.
9
Viešpaties angelas jai tarė: ‘‘Sugrįžk pas savo valdovę ir nusižemink prieš ją.
10
Aš taip padauginsiu tavo palikuonis, kad jų net suskaičiuoti nebus galima.
11
Štai tu esi nėščia ir pagimdysi sūnų. Tu jį pavadinsi Izmaeliu, nes Viešpats išgirdo apie tavo priespaudą.
12
Tavo sūnus gyvens kaip laukinis asilas: jis bus prieš visus ir visi prieš jį, jis gyvens šalia savo brolių’‘.
13
Ir Viešpatį, kuris su ja kalbėjo, Hagara pavadino: ‘‘Tu esi Dievas, kuris mane matai’‘. Nes ji sakė: ‘‘Aš tikrai mačiau Dievą, kuris mato mane’‘.
14
Todėl tą šulinį pavadino Lahai Roiju. Jis yra tarp Kadešo ir Beredo.
15
Hagara pagimdė Abromui sūnų. Abromas pavadino jį vardu Izmaelis.
16
Abromui buvo aštuoniasdešimt šešeri metai, kai Hagara pagimdė jam sūnų.
Pradžios 16:1
Pradžios 16:2
Pradžios 16:3
Pradžios 16:4
Pradžios 16:5
Pradžios 16:6
Pradžios 16:7
Pradžios 16:8
Pradžios 16:9
Pradžios 16:10
Pradžios 16:11
Pradžios 16:12
Pradžios 16:13
Pradžios 16:14
Pradžios 16:15
Pradžios 16:16
Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50