A A A A A
Lietuvos Biblija

Pradžios 10

1
Tai yra Nojaus sūnų Semo, Chamo ir Jafeto palikuonys. Tvanui praėjus, jie susilaukė sūnų.
2
Jafeto sūnūs: Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras.
3
Gomero sūnūs: Aškenazas, Rifatas ir Togarma.
4
Javano sūnūs: Eliša, Taršišas, Kitimas ir Dodanimas.
5
Iš šitų atsirado tautų grupės, gyvenančios savo žemėse, kiekviena su savo kalba ir pagal savo giminę savo tautose.
6
Chamo sūnūs: Kušas, Mizraimas, Putas ir Kanaanas.
7
Kušo sūnūs: Seba, Havila, Sabta, Rama ir Sabtecha. Ramos sūnūs: Šeba ir Dedanas.
8
Kušui gimė ir Nimrodas, kuris tapo galingas žemėje.
9
Jis buvo smarkus medžiotojas Viešpaties akyse. Todėl sakoma: ‘‘Smarkus medžiotojas kaip Nimrodas Viešpaties akyse’‘.
10
Jo karalystės pradžia buvo Babelė, Erechas, Akadas ir Kalnė Šinaro šalyje.
11
Iš čia jis išvyko į Asūrą ir pasistatė Ninevę, Rehobot Irą, Kelachą
12
ir Reseną tarp Ninevės ir Kelacho; tai yra didysis miestas.
13
Mizraimo sūnūs: Ludas, Anamimas, Lehabas, Naftuchimas,
14
Patrusimas, Kasluhas, iš kurio kilo filistinai, ir Kaftoras.
15
Kanaano palikuonys: pirmagimis Sidonas, Hetas,
16
jebusiečiai, amoritai, girgašai,
17
hivai, arkai, sinai,
18
arvadiečiai, cemarai ir hematiečiai. Taip kanaaniečių giminės išsiplėtė.
19
Kanaaniečių ribos tęsėsi nuo Sidono link Geraro iki Gazos, link Sodomos, Gomoros, Admos bei Ceboimų iki Lešos.
20
Tai Chamo palikuonys pagal jų gentis, kalbas, šalis bei tautas.
21
Semas, visų Ebero sūnų tėvas, vyresnysis Jafeto brolis, taip pat turėjo sūnų.
22
Semo sūnūs: Elamas, Asūras, Arfaksadas, Ludas ir Aramas.
23
Aramo sūnūs: Ucas, Hulas, Geteras ir Mašas.
24
Arfaksado sūnus­Sala, o Salos­Eberas.
25
Eberas turėjo du sūnus: vienas vardu Falekas, nes jo dienomis buvo padalinta žemė, antrasis­Joktanas.
26
Joktano sūnūs: Almodadas, Šelefas, Hacarmavetas, Jerachas,
27
Hadoramas, Uzalas, Dikla,
28
Obalas, Abimaelis, Šeba,
29
Ofyras, Havila ir Jobabas; visi jie yra Joktano sūnūs.
30
Jie gyveno nuo Mešos iki Sefaro kalno rytuose.
31
Šitie yra Semo palikuonys pagal jų gimines, kalbas, šalis bei tautas.
32
Šitos yra Nojaus sūnų giminės pagal jų palikuonis ir tautas; iš jų atsirado tautos žemėje po tvano.
Pradžios 10:1
Pradžios 10:2
Pradžios 10:3
Pradžios 10:4
Pradžios 10:5
Pradžios 10:6
Pradžios 10:7
Pradžios 10:8
Pradžios 10:9
Pradžios 10:10
Pradžios 10:11
Pradžios 10:12
Pradžios 10:13
Pradžios 10:14
Pradžios 10:15
Pradžios 10:16
Pradžios 10:17
Pradžios 10:18
Pradžios 10:19
Pradžios 10:20
Pradžios 10:21
Pradžios 10:22
Pradžios 10:23
Pradžios 10:24
Pradžios 10:25
Pradžios 10:26
Pradžios 10:27
Pradžios 10:28
Pradžios 10:29
Pradžios 10:30
Pradžios 10:31
Pradžios 10:32
Pradžios 1 / Pra 1
Pradžios 2 / Pra 2
Pradžios 3 / Pra 3
Pradžios 4 / Pra 4
Pradžios 5 / Pra 5
Pradžios 6 / Pra 6
Pradžios 7 / Pra 7
Pradžios 8 / Pra 8
Pradžios 9 / Pra 9
Pradžios 10 / Pra 10
Pradžios 11 / Pra 11
Pradžios 12 / Pra 12
Pradžios 13 / Pra 13
Pradžios 14 / Pra 14
Pradžios 15 / Pra 15
Pradžios 16 / Pra 16
Pradžios 17 / Pra 17
Pradžios 18 / Pra 18
Pradžios 19 / Pra 19
Pradžios 20 / Pra 20
Pradžios 21 / Pra 21
Pradžios 22 / Pra 22
Pradžios 23 / Pra 23
Pradžios 24 / Pra 24
Pradžios 25 / Pra 25
Pradžios 26 / Pra 26
Pradžios 27 / Pra 27
Pradžios 28 / Pra 28
Pradžios 29 / Pra 29
Pradžios 30 / Pra 30
Pradžios 31 / Pra 31
Pradžios 32 / Pra 32
Pradžios 33 / Pra 33
Pradžios 34 / Pra 34
Pradžios 35 / Pra 35
Pradžios 36 / Pra 36
Pradžios 37 / Pra 37
Pradžios 38 / Pra 38
Pradžios 39 / Pra 39
Pradžios 40 / Pra 40
Pradžios 41 / Pra 41
Pradžios 42 / Pra 42
Pradžios 43 / Pra 43
Pradžios 44 / Pra 44
Pradžios 45 / Pra 45
Pradžios 46 / Pra 46
Pradžios 47 / Pra 47
Pradžios 48 / Pra 48
Pradžios 49 / Pra 49
Pradžios 50 / Pra 50