English
A A A A A
×
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
1 Samuelis 7
1
Tad tie ļaudis no Ķiriat-Jearimas nāca un aizveda Tā Kunga šķirstu un to nesa Abinadaba namā uz kalna, un svētīja viņa dēlu Eleazaru, sargāt Tā Kunga šķirstu.
2
Un notikās, ka no tās dienas, kad tas šķirsts Ķiriat-Jearimā palika, labs laiks pagāja, pilni divdesmit gadi, un viss Izraēla nams žēlojās pēc Tā Kunga.
3
Tad Samuēls runāja uz visu Izraēla namu un sacīja: ja jūs no visas savas sirds pie Tā Kunga gribat atgriezties, tad metiet nost tos svešos dievus un tās Astartes, un griežat savu sirdi pie Tā Kunga un kalpojiet viņam vien, tad viņš jūs izglābs no Vīlistu rokas.
4
Tad Izraēla bērni meta nost tos Baālus un tās Astartes un kalpoja Tam Kungam vien.
5
Un Samuēls sacīja: sapulcinājiet man visu Izraēli uz Micpu, tad es To Kungu jūsu labad piesaukšu.
6
Un tie tapa sapulcināti Micpā un smēla ūdeni un to izlēja Tā Kunga priekšā un gavēja to dienu un tur sacīja: mēs pret To Kungu esam grēkojuši. Tā Samuēls tiesāja Izraēla bērnus Micpā.
7
Kad nu Vīlisti dzirdēja Izraēla bērnus Micpā esam sapulcinātus, tad Vīlistu lielkungi nāca augšām pret Izraēli. Un Izraēla bērni to dzirdēja un bijās priekš Vīlistiem.
8
Un Izraēla bērni sacīja uz Samuēli: nemities mūsu dēļ brēkt uz To Kungu, mūsu Dievu, ka viņš mūs izglābj no Vīlistu rokas.
9
Tad Samuēls ņēma vienu zīdāmu jēru un upurēja to visu Tam Kungam par dedzināmo upuri, un Samuēls brēca uz To Kungu Izraēla labad, un Tas Kungs viņu paklausīja.
10
Kad nu Samuēls patlaban to dedzināmo upuri upurēja, tad Vīlisti nāca pret Izraēli kauties. Tad Tas Kungs tai dienā lieliem pērkoniem lika rūkt pār Vīlistiem un tos iztrūcināja, ka no Izraēla tapa sakauti.
11
Un Izraēla vīri izgāja no Micpas un dzinās Vīlistiem pakaļ un tos sakāva līdz pat Betkarai.
12
Tad Samuēls ņēma vienu akmeni un to uzcēla starp Micpu un Zenu, un nosauca viņa vārdu EbenEcer, (palīdzības akmens), un sacīja: līdz šejienei Tas Kungs mums palīdzējis.
13
Tā Vīlisti tapa pazemoti un nenāca vairs Izraēla robežās, un Tā Kunga roka bija pret Vīlistiem, kamēr Samuēls dzīvoja.
14
Un tās pilsētas, ko Vīlisti Izraēlim bija noņēmuši, nāca atkal Izraēla rokā, no Ekronas līdz Gatai, ir viņu robežas Izraēls izrāva no Vīlistu rokus, jo Izraēlim bija miers ar Amoriešiem.
15
Un Samuēls tiesāja Izraēli, kamēr viņš dzīvoja.
16
Un viņš gāja visapkārt ik gadus uz Bēteli un Ģilgalu un Micpu, un tiesāja Izraēli visās tanīs vietās.
17
Un tad viņš griezās atpakaļ uz Rāmatu, jo tur bija viņa nams, un tur viņš tiesāja Izraēli un tur uztaisīja altāri Tam Kungam.
1 Samuelis 7:1
1 Samuelis 7:2
1 Samuelis 7:3
1 Samuelis 7:4
1 Samuelis 7:5
1 Samuelis 7:6
1 Samuelis 7:7
1 Samuelis 7:8
1 Samuelis 7:9
1 Samuelis 7:10
1 Samuelis 7:11
1 Samuelis 7:12
1 Samuelis 7:13
1 Samuelis 7:14
1 Samuelis 7:15
1 Samuelis 7:16
1 Samuelis 7:17
1 Samuelis 1 / 1Sam 1
1 Samuelis 2 / 1Sam 2
1 Samuelis 3 / 1Sam 3
1 Samuelis 4 / 1Sam 4
1 Samuelis 5 / 1Sam 5
1 Samuelis 6 / 1Sam 6
1 Samuelis 7 / 1Sam 7
1 Samuelis 8 / 1Sam 8
1 Samuelis 9 / 1Sam 9
1 Samuelis 10 / 1Sam 10
1 Samuelis 11 / 1Sam 11
1 Samuelis 12 / 1Sam 12
1 Samuelis 13 / 1Sam 13
1 Samuelis 14 / 1Sam 14
1 Samuelis 15 / 1Sam 15
1 Samuelis 16 / 1Sam 16
1 Samuelis 17 / 1Sam 17
1 Samuelis 18 / 1Sam 18
1 Samuelis 19 / 1Sam 19
1 Samuelis 20 / 1Sam 20
1 Samuelis 21 / 1Sam 21
1 Samuelis 22 / 1Sam 22
1 Samuelis 23 / 1Sam 23
1 Samuelis 24 / 1Sam 24
1 Samuelis 25 / 1Sam 25
1 Samuelis 26 / 1Sam 26
1 Samuelis 27 / 1Sam 27
1 Samuelis 28 / 1Sam 28
1 Samuelis 29 / 1Sam 29
1 Samuelis 30 / 1Sam 30
1 Samuelis 31 / 1Sam 31