A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Samuelis 51
Un Vīlisti paņēma Dieva šķirstu un to noveda no Eben-Ecera uz Azdodu.
2
Un Vīlisti paņēma Dieva šķirstu un to noveda Dagona namā un nolika Dagonam blakām.
3
Bet kad Azdodas ļaudis otrā rītā agri cēlās, redzi, tad Dagons uz savu vaigu bija zemē nokritis Tā Kunga šķirsta priekšā, un tie ņēma Dagonu un to atkal uzcēla savā vietā.
4
Kad tie nu otrā rītā atkal agri cēlās, redzi, tad Dagons uz savu vaigu bija zemē nokritis Tā Kunga šķirsta priekšā, un Dagona galva un viņa abas rokas bija nolūzušas un gulēja uz sliekšņa, ka tas zivju tēls vien pie tā atlikās.
5
Tādēļ Dagona priesteri un visi, kas iet Dagona namā, nemin uz Dagona slieksni Azdodā līdz šai dienai.
6
Un Tā Kunga roka bija grūta pār Azdodas ļaudīm un viņš tos postīja un sita ar augoņiem, Azdodu un viņas robežas.
7
Kad nu Azdodas vīri redzēja, ka tas tā notika, tad tie sacīja: lai Izraēla Dieva šķirsts pie mums nepaliek; jo viņa roka ir grūta pār mums un pār mūsu dievu Dagonu.
8
Tāpēc tie sūtīja un sapulcināja visus Vīlistu lielkungus un sacīja: ko darīsim ar Izraēla Dieva šķirstu? Tad tie sacīja: lai Izraēla Dieva šķirsts top nests uz Gatu. Tā tie aiznesa Izraēla Dieva šķirstu.
9
Kad tie nu viņu bija aiznesuši, tad Tā Kunga roka pār to pilsētu nāca ar varen lielu iztrūcināšanu, jo viņš sita tās pilsētas ļaudis, gan mazus gan lielus, un pie tiem izcēlās augoņi.
10
Tad tie Dieva šķirstu sūtīja uz Ekronu, un notikās, kad Dieva šķirsts uz Ekronu nāca, tad Ekrona brēca un sacīja: tie Izraēla Dieva šķirstu pie manis atveduši, mani un manus ļaudis nokaut.
11
Un tie sūtīja un sapulcināja visus Vīlistu lielkungus un sacīja: sūtat Izraēla Dieva šķirstu projām, lai tas tiek atpakaļ savā vietā un nenokauj mani un manus ļaudis. Jo nāves bailes bija ikkatrā pilsētā, un Dieva roka tur bija ļoti grūta.
12
Un tie ļaudis, kas nenomira, tapa sisti ar augoņiem, tā ka tās pilsētas kliegšana cēlās pret debesīm.1 Samuelis 5:1
1 Samuelis 5:2
1 Samuelis 5:3
1 Samuelis 5:4
1 Samuelis 5:5
1 Samuelis 5:6
1 Samuelis 5:7
1 Samuelis 5:8
1 Samuelis 5:9
1 Samuelis 5:10
1 Samuelis 5:11
1 Samuelis 5:12


1 Samuelis 1 / 1Sam 1
1 Samuelis 2 / 1Sam 2
1 Samuelis 3 / 1Sam 3
1 Samuelis 4 / 1Sam 4
1 Samuelis 5 / 1Sam 5
1 Samuelis 6 / 1Sam 6
1 Samuelis 7 / 1Sam 7
1 Samuelis 8 / 1Sam 8
1 Samuelis 9 / 1Sam 9
1 Samuelis 10 / 1Sam 10
1 Samuelis 11 / 1Sam 11
1 Samuelis 12 / 1Sam 12
1 Samuelis 13 / 1Sam 13
1 Samuelis 14 / 1Sam 14
1 Samuelis 15 / 1Sam 15
1 Samuelis 16 / 1Sam 16
1 Samuelis 17 / 1Sam 17
1 Samuelis 18 / 1Sam 18
1 Samuelis 19 / 1Sam 19
1 Samuelis 20 / 1Sam 20
1 Samuelis 21 / 1Sam 21
1 Samuelis 22 / 1Sam 22
1 Samuelis 23 / 1Sam 23
1 Samuelis 24 / 1Sam 24
1 Samuelis 25 / 1Sam 25
1 Samuelis 26 / 1Sam 26
1 Samuelis 27 / 1Sam 27
1 Samuelis 28 / 1Sam 28
1 Samuelis 29 / 1Sam 29
1 Samuelis 30 / 1Sam 30
1 Samuelis 31 / 1Sam 31