A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Samuelis 31

1
Un Vīlisti karoja pret Izraēli un Izraēla vīri bēga no Vīlistiem un krita nokauti uz Ģilboas kalniem.
2
Un Vīlisti lauzās uz Zaulu un uz viņa dēliem, un nokāva Jonatānu un Abinadabu un Malķizuū, Zaula dēlus.
3
Un tā kaušanās bija briesmīga pret Zaulu, un strēlnieki to aizņēma ar saviem stopiem, un viņš tapa ļoti ievainots no tiem strēlniekiem.
4
Tad Zauls sacīja uz savu bruņu nesēju: izvelc savu zobenu un nodur mani ar to, ka šie neapgraizītie nenāk un mani nenodur un mani neliek smieklā. Bet viņa bruņu nesējs negribēja, jo viņš bijās ļoti. Tad Zauls ņēma zobenu un metās uz to.
5
Kad nu viņa bruņu nesējs redzēja, ka Zauls bija miris, tad tas arīdzan metās savā zobenā un mira līdz ar viņu.
6
Tā Zauls nomira un viņa trīs dēli un viņa bruņu nesējs un visi viņa vīri tai dienā kopā.
7
Kad nu Izraēla vīri, kas bija viņpus tās ielejas un viņpus Jardānes, redzēja, ka Izraēla vīri bija bēguši un ka Zauls ar saviem dēliem bija nomiris, tad tie atstāja tās pilsētas un bēga, un Vīlisti nāca un dzīvoja iekš tām.
8
Un otrā dienā Vīlisti nāca, tos nokautos aplaupīt, un atrada Zaulu un viņa trīs dēlus uz Ģilboas kalniem guļam.
9
Un tie viņam nocirta galvu un novilka bruņas, un sūtīja pa Vīlistu zemi apkārt, ziņu dot savu elka dievu namos un pa tiem ļaudīm.
10
Un tie nolika viņa bruņas Astartes namā un viņa miesas tie pakāra Betzanā pie mūra.
11
Kad nu Jabesas iedzīvotāji Ģileādā dzirdēja, ko Vīlisti Zaulam bija darījuši,
12
Tad visi spēcīgie vīri cēlās un gāja cauru nakti un ņēma Zaula miesas un viņa dēlu miesas no Betzanas mūra, un tās veda uz Jabesu un tās tur sadedzināja,
13
Un ņēma viņu kaulus un tos apraka apakš Jabesas kokiem un gavēja septiņas dienas.
1 Samuelis 31:1
1 Samuelis 31:2
1 Samuelis 31:3
1 Samuelis 31:4
1 Samuelis 31:5
1 Samuelis 31:6
1 Samuelis 31:7
1 Samuelis 31:8
1 Samuelis 31:9
1 Samuelis 31:10
1 Samuelis 31:11
1 Samuelis 31:12
1 Samuelis 31:13
1 Samuelis 1 / 1Sam 1
1 Samuelis 2 / 1Sam 2
1 Samuelis 3 / 1Sam 3
1 Samuelis 4 / 1Sam 4
1 Samuelis 5 / 1Sam 5
1 Samuelis 6 / 1Sam 6
1 Samuelis 7 / 1Sam 7
1 Samuelis 8 / 1Sam 8
1 Samuelis 9 / 1Sam 9
1 Samuelis 10 / 1Sam 10
1 Samuelis 11 / 1Sam 11
1 Samuelis 12 / 1Sam 12
1 Samuelis 13 / 1Sam 13
1 Samuelis 14 / 1Sam 14
1 Samuelis 15 / 1Sam 15
1 Samuelis 16 / 1Sam 16
1 Samuelis 17 / 1Sam 17
1 Samuelis 18 / 1Sam 18
1 Samuelis 19 / 1Sam 19
1 Samuelis 20 / 1Sam 20
1 Samuelis 21 / 1Sam 21
1 Samuelis 22 / 1Sam 22
1 Samuelis 23 / 1Sam 23
1 Samuelis 24 / 1Sam 24
1 Samuelis 25 / 1Sam 25
1 Samuelis 26 / 1Sam 26
1 Samuelis 27 / 1Sam 27
1 Samuelis 28 / 1Sam 28
1 Samuelis 29 / 1Sam 29
1 Samuelis 30 / 1Sam 30
1 Samuelis 31 / 1Sam 31