A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Samuelis 111
Tad Naās, tas Amonietis, cēlās un apmeta lēģeri pret Jabesu Ģileādā, un visi Jabesas vīri sacīja uz Naāsu: deri derību ar mums, tad mēs tev gribam kalpot.
2
Tad Naās, tas Amonietis, uz tiem sacīja: tā es ar jums gribu derēt derību, ka es jums visiem labo aci izduru un ka es visu Izraēli tā lieku kaunā.
3
Tad Jabesas vecaji uz viņu sacīja: dod mums septiņas dienas vaļu, ka mēs vēstnešus sūtam pa visām Izraēla robežām; ja tad nav, kas mūs izpestī, tad mēs pie tevis gribam iziet.
4
Kad nu tie vēstneši nāca uz Ģibeju, Zaula pilsētu, un šos vārdus runāja priekš ļaužu ausīm, tad visi ļaudis pacēla savu balsi un raudāja.
5
Un redzi, Zauls ar vēršiem nāca no lauka. Un Zauls sacīja: kas tiem ļaudīm kait, ka tie raud? Tad tie viņam stāstīja Jabesas vīru vārdus.
6
Un Dieva Gars nāca pār Zaulu, kad tas šos vārdus dzirdēja, un viņa dusmas ļoti iedegās.
7
Un viņš ņēma jūgu vēršu un tos sakapāja gabalos un tos sūtīja pa visām Izraēla robežām caur vēstnešu rokām, sacīdams: kas neizies Zaulam pakaļ un Samuēlim pakaļ, tā vēršiem tāpat darīs. Tad Tā Kunga bijāšana krita uz tiem ļaudīm, un tie izgāja kā viens vienīgs vīrs.
8
Un viņš tos skaitīja Bazekā, un Izraēla bērnu bija trīssimt tūkstoši un Jūda vīru bija trīsdesmit tūkstoši.
9
Tad tie sacīja uz tiem vēstnešiem, kas bija nākuši: tā sakāt Jabesas vīriem Ģileādā: rītu jums būs glābšana, kad saule spiež. Kad nu tie vēstneši nāca un Jabesas vīriem to stāstīja, tad tie priecājās.
10
Un Jabesas vīri sacīja: rīt mēs pie jums iesim ārā, lai jūs mums dariet, it kā jums patīk.
11
Un otrā rītā Zauls tos ļaudis dalīja trijos pulkos, un tie uzbruka lēģerim gaismai austot un kāva Amoniešus, kamēr diena iekarsa; bet tie, kas atlika, tā tapa izklīdināti, ka viņu starpā ne divi nepalika kopā.
12
Tad tie ļaudis sacīja uz Samuēli: kas tie tādi, kas sacīja: vai lai Zauls pār mums valda? Dodiet šurp tos vīrus, lai tos nokaujam.
13
Bet Zauls sacīja: šai dienā nevienam nebūs tapt nokautam, jo Tas Kungs šodien pestīšanu ir devis iekš Izraēla.
14
Un Samuēls sacīja uz tiem ļaudīm: nāciet, iesim uz Ģilgalu un atjaunosim tur ķēniņa valstību.
15
Un visi ļaudis gāja uz Ģilgalu un cēla tur Zaulu par ķēniņu Tā Kunga priekšā Ģilgalā, un upurēja tur pateicības upurus Tā Kunga priekšā. Un Zauls tur ļoti priecājās ar visiem Izraēla vīriem.1 Samuelis 11:1
1 Samuelis 11:2
1 Samuelis 11:3
1 Samuelis 11:4
1 Samuelis 11:5
1 Samuelis 11:6
1 Samuelis 11:7
1 Samuelis 11:8
1 Samuelis 11:9
1 Samuelis 11:10
1 Samuelis 11:11
1 Samuelis 11:12
1 Samuelis 11:13
1 Samuelis 11:14
1 Samuelis 11:15


1 Samuelis 1 / 1Sam 1
1 Samuelis 2 / 1Sam 2
1 Samuelis 3 / 1Sam 3
1 Samuelis 4 / 1Sam 4
1 Samuelis 5 / 1Sam 5
1 Samuelis 6 / 1Sam 6
1 Samuelis 7 / 1Sam 7
1 Samuelis 8 / 1Sam 8
1 Samuelis 9 / 1Sam 9
1 Samuelis 10 / 1Sam 10
1 Samuelis 11 / 1Sam 11
1 Samuelis 12 / 1Sam 12
1 Samuelis 13 / 1Sam 13
1 Samuelis 14 / 1Sam 14
1 Samuelis 15 / 1Sam 15
1 Samuelis 16 / 1Sam 16
1 Samuelis 17 / 1Sam 17
1 Samuelis 18 / 1Sam 18
1 Samuelis 19 / 1Sam 19
1 Samuelis 20 / 1Sam 20
1 Samuelis 21 / 1Sam 21
1 Samuelis 22 / 1Sam 22
1 Samuelis 23 / 1Sam 23
1 Samuelis 24 / 1Sam 24
1 Samuelis 25 / 1Sam 25
1 Samuelis 26 / 1Sam 26
1 Samuelis 27 / 1Sam 27
1 Samuelis 28 / 1Sam 28
1 Samuelis 29 / 1Sam 29
1 Samuelis 30 / 1Sam 30
1 Samuelis 31 / 1Sam 31