A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa Atklāsmes 4

1
Pēc tam es redzēju, un raugi, durvis bija atvērtas debesīs, un tā pirmā balss, ko es dzirdēju it kā bazūni ar mani runājam, sacīja: uzkāp šurp, es tev rādīšu, kam pēc būs notikt.
2
Un tūdaļ es biju garā, un redzi, tur goda krēsls bija celts debesīs, un tur viens sēdēja uz tā goda krēsla.
3
Un ģīmis Tam, kas tur sēdēja, bija līdzīgs jaspis un zardis akmenim; un visapkārt tam goda krēslam bija varavīksne, kas izskatījās it kā smaragds.
4
Un visapkārt ap to goda krēslu bija divdesmit četri krēsli, un uz tiem krēsliem es redzēju divdesmit četrus vecajus sēžam, apģērbtus baltām drēbēm, un tiem bija zelta kroņi uz galvām.
5
Un no tā goda krēsla iziet zibeņi, pērkoni un balsis; un tur bija septiņi degoši eļļas lukturi, kas tā goda krēsla priekšā deg; tie ir tie septiņi Dieva gari.
6
Un tā goda krēsla priekšā bija it kā glāzes jūra, kristālam līdzīga, un tā goda krēsla vidū un visapkārt ap to goda krēslu četri dzīvi radījumi, pilni ar acīm priekšā un aizmugurē.
7
Un tas pirmais no tiem dzīviem bija lauvam līdzīgs, un tas otrais vērsim līdzīgs, un tam trešam bija it kā cilvēka vaigs, un tas ceturtais bija skrejošam ērglim līdzīgs.
8
Un tiem četriem dzīviem bija ikvienam seši spārni, un tie bija visapkārt un iekšpusē pilni ar acīm, un tie bez atpūšanās dienām naktīm sauc: svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Dievs, Tas Visuvaldītājs, kas bijis un kas ir un kas nāk.
9
Un kad tie dzīvie godu un slavu un pateikšanu dod Tam, kas sēž uz tā goda krēsla, kas dzīvo mūžīgi mūžam,
10
Tad tie divdesmit četri vecaji nometās zemē priekš Tā, kas sēž uz tā goda krēsla, un pielūdz To, kas dzīvo mūžīgi mūžam, un met savus kroņus tā goda krēsla priekšā sacīdami:
11
Kungs, Tu esi cienīgs ņemt godu un slavu un spēku, jo Tu visas lietas esi radījis un caur Tavu prātu tās ir un ir radītas.
Jāņa Atklāsmes 4:1
Jāņa Atklāsmes 4:2
Jāņa Atklāsmes 4:3
Jāņa Atklāsmes 4:4
Jāņa Atklāsmes 4:5
Jāņa Atklāsmes 4:6
Jāņa Atklāsmes 4:7
Jāņa Atklāsmes 4:8
Jāņa Atklāsmes 4:9
Jāņa Atklāsmes 4:10
Jāņa Atklāsmes 4:11
Jāņa Atklāsmes 1 / JāAt 1
Jāņa Atklāsmes 2 / JāAt 2
Jāņa Atklāsmes 3 / JāAt 3
Jāņa Atklāsmes 4 / JāAt 4
Jāņa Atklāsmes 5 / JāAt 5
Jāņa Atklāsmes 6 / JāAt 6
Jāņa Atklāsmes 7 / JāAt 7
Jāņa Atklāsmes 8 / JāAt 8
Jāņa Atklāsmes 9 / JāAt 9
Jāņa Atklāsmes 10 / JāAt 10
Jāņa Atklāsmes 11 / JāAt 11
Jāņa Atklāsmes 12 / JāAt 12
Jāņa Atklāsmes 13 / JāAt 13
Jāņa Atklāsmes 14 / JāAt 14
Jāņa Atklāsmes 15 / JāAt 15
Jāņa Atklāsmes 16 / JāAt 16
Jāņa Atklāsmes 17 / JāAt 17
Jāņa Atklāsmes 18 / JāAt 18
Jāņa Atklāsmes 19 / JāAt 19
Jāņa Atklāsmes 20 / JāAt 20
Jāņa Atklāsmes 21 / JāAt 21
Jāņa Atklāsmes 22 / JāAt 22