A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa Atklāsmes 151
Un es redzēju citu lielu un brīnišķu zīmi debesīs: septiņus eņģeļus, kas turēja tās septiņas pēdīgās mocības, jo iekš tām Dieva dusmība piepildījās.
2
Un es redzēju kā glāzes jūru ar uguni jauktu; un tos, kas uzvarēja to zvēru un viņa bildi un viņa zīmi un viņa vārda skaitli, ka tie stāvēja pie tās glāzes jūras, turēdami Dieva kokles.
3
Un tie dziedāja Mozus, Tā Dieva kalpa, dziesmu un Tā Jēra dziesmu sacīdami: lieli un brīnišķi ir Tavi darbi, Kungs Dievs, visu valdītājs; taisni un patiesīgi ir Tavi ceļi, Tu ķēniņ pār tām tautām!
4
Kas Tevi nebītos, Kungs, un nedotu Tavam vārdam godu? Jo Tu vien esi svēts; jo visas tautas nāks un pielūgs Tavā priekšā, jo Tavas tiesas ir atspīdējušas.
5
Un pēc tam es redzēju, un raugi, Dieva nams, tas liecības dzīvoklis, tapa atvērts debesīs.
6
Un tie septiņi eņģeļi, kam tās septiņas mocības bija, nāca ārā no Dieva nama, apģērbti ar šķīstu un spožu audekli un apjozti ap krūtīm ar zelta jostām.
7
Un viens no tiem četriem dzīviem deva tiem septiņiem eņģeļiem septiņus zelta kausus, pildītus ar Tā Dieva dusmību, kas mūžīgi mūžam dzīvo.
8
Un Dieva nams tapa pilns dūmu no Dieva godības un no Viņa spēka, un neviens nevarēja Dieva namā ieiet, kamēr to septiņu eņģeļu septiņas mocības nebija pabeigtas.Jāņa Atklāsmes 15:1

Jāņa Atklāsmes 15:2

Jāņa Atklāsmes 15:3

Jāņa Atklāsmes 15:4

Jāņa Atklāsmes 15:5

Jāņa Atklāsmes 15:6

Jāņa Atklāsmes 15:7

Jāņa Atklāsmes 15:8Jāņa Atklāsmes 1 / JāAt 1

Jāņa Atklāsmes 2 / JāAt 2

Jāņa Atklāsmes 3 / JāAt 3

Jāņa Atklāsmes 4 / JāAt 4

Jāņa Atklāsmes 5 / JāAt 5

Jāņa Atklāsmes 6 / JāAt 6

Jāņa Atklāsmes 7 / JāAt 7

Jāņa Atklāsmes 8 / JāAt 8

Jāņa Atklāsmes 9 / JāAt 9

Jāņa Atklāsmes 10 / JāAt 10

Jāņa Atklāsmes 11 / JāAt 11

Jāņa Atklāsmes 12 / JāAt 12

Jāņa Atklāsmes 13 / JāAt 13

Jāņa Atklāsmes 14 / JāAt 14

Jāņa Atklāsmes 15 / JāAt 15

Jāņa Atklāsmes 16 / JāAt 16

Jāņa Atklāsmes 17 / JāAt 17

Jāņa Atklāsmes 18 / JāAt 18

Jāņa Atklāsmes 19 / JāAt 19

Jāņa Atklāsmes 20 / JāAt 20

Jāņa Atklāsmes 21 / JāAt 21

Jāņa Atklāsmes 22 / JāAt 22