A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa Atklāsmes 131
Un es stāvēju uz jūras smiltīm. Un es redzēju zvēru izkāpjam no jūras, tam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa ragiem desmit ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām bija zaimošanas vārdi.
2
Un tas zvērs, ko es redzēju, bija pardelim līdzīgs, un viņa kājas kā lāča kājas, un viņa mute kā lauvas mute; un tas pūķis tam deva savu spēku un savu goda krēslu un lielu varu.
3
Un es redzēju vienu no viņa galvām kā līdz nāvei ievainotu, un viņa nāves vaina tapa dziedināta, un visa zeme tam zvēram pakaļ brīnījās.
4
Un viņi pielūdza to pūķi, kas tam zvēram varu bija devis, un pielūdza to zvēru sacīdami: kas ir tam zvēram līdzīgs? Kas var ar to karot?
5
Un tam tapa dota mute, runāt lielas lietas un Dieva zaimošanas, un vara tam tapa dota, karot četrdesmit divus mēnešus.
6
Un tas atdarīja savu muti un runāja zaimošanu pret Dievu, zaimodams viņa vārdu un viņa dzīvokli un tos, kas dzīvo debesīs.
7
Un tam tapa dots, karot ar tiem svētiem un tos uzvarēt, un tam vara tapa dota pār visām ciltīm un valodām un tautām.
8
Un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kam vārdi nav rakstīti Tā Jēra dzīvības grāmatā, kas ir nokauts no pasaules radīšanas.
9
Ja kam ir ausis, tas lai dzird.
10
Ja kas ved cietumā, tas ies cietumā; ja kas ar zobenu nokauj, tam ar zobenu būs tapt nokautam. Še to svēto pacietība un ticība!
11
Un es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes, un tam bija divi ragi, jēra ragiem līdzīgi, un tas runāja kā pūķis.
12
Un visu tā pirmā zvēra varu tas dara viņa priekšā, un dara, ka zeme un tie, kas uz tās dzīvo, pielūdz to pirmo zvēru, kam tā nāves vaina bija dziedināta.
13
Un tas dara lielas zīmes, ka tas arī ugunij liek nokrist no debess uz zemi cilvēku priekšā.
14
Un tas pieviļ tos, kas dzīvo virs zemes caur tām zīmēm, ko darīt tā zvēra priekšā viņam ir dots, un saka uz tiem, kas virs zemes dzīvo, lai tie bildi taisa tam zvēram, kam tā vaina no zobena bija, un kas bija palicis dzīvs.
15
Un tam tapa dots, tai zvēra bildei garu dot, ka tā zvēra bilde ir runātu, ir darītu, ka tie taptu nokauti, kas tā zvēra bildi nepielūgtu.
16
Un tas dara, ka visiem, maziem un lieliem, bagātiem un nabagiem, svabadiem un kalpiem, zīme top dota pie viņu labās rokas vai pie viņu pieres;
17
Un ka neviens nevar ne pirkt, ne pārdot, kā vien tas, kam tā zīme ir, tas zvēra vārds jeb viņa vārda skaitlis.
18
Še tā gudrība! Kam ir saprašana, tas lai pārskaita tā zvēra skaitli; jo tas ir cilvēka skaitlis, un viņa skaitlis ir sešsimt sešdesmit un seši.Jāņa Atklāsmes 13:1

Jāņa Atklāsmes 13:2

Jāņa Atklāsmes 13:3

Jāņa Atklāsmes 13:4

Jāņa Atklāsmes 13:5

Jāņa Atklāsmes 13:6

Jāņa Atklāsmes 13:7

Jāņa Atklāsmes 13:8

Jāņa Atklāsmes 13:9

Jāņa Atklāsmes 13:10

Jāņa Atklāsmes 13:11

Jāņa Atklāsmes 13:12

Jāņa Atklāsmes 13:13

Jāņa Atklāsmes 13:14

Jāņa Atklāsmes 13:15

Jāņa Atklāsmes 13:16

Jāņa Atklāsmes 13:17

Jāņa Atklāsmes 13:18Jāņa Atklāsmes 1 / JāAt 1

Jāņa Atklāsmes 2 / JāAt 2

Jāņa Atklāsmes 3 / JāAt 3

Jāņa Atklāsmes 4 / JāAt 4

Jāņa Atklāsmes 5 / JāAt 5

Jāņa Atklāsmes 6 / JāAt 6

Jāņa Atklāsmes 7 / JāAt 7

Jāņa Atklāsmes 8 / JāAt 8

Jāņa Atklāsmes 9 / JāAt 9

Jāņa Atklāsmes 10 / JāAt 10

Jāņa Atklāsmes 11 / JāAt 11

Jāņa Atklāsmes 12 / JāAt 12

Jāņa Atklāsmes 13 / JāAt 13

Jāņa Atklāsmes 14 / JāAt 14

Jāņa Atklāsmes 15 / JāAt 15

Jāņa Atklāsmes 16 / JāAt 16

Jāņa Atklāsmes 17 / JāAt 17

Jāņa Atklāsmes 18 / JāAt 18

Jāņa Atklāsmes 19 / JāAt 19

Jāņa Atklāsmes 20 / JāAt 20

Jāņa Atklāsmes 21 / JāAt 21

Jāņa Atklāsmes 22 / JāAt 22