A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jāņa Atklāsmes 101
Un es redzēju citu spēcīgu eņģeli no debesīm nokāpjam, tas bija apģērbts ar mākoni, un varavīksne bija uz viņa galvas, un viņa vaigs bija it kā saule un viņa kājas it kā uguns stabi.
2
Un tam atvērta grāmatiņa bija rokā, un tas lika savu labo kāju uz jūru un kreiso uz zemi.
3
Un tas sauca ar stipru balsi, kā lauva rūc; un kad tas bija saucis, tad tie septiņi pērkoni runāja savās balsīs.
4
Un kad tie septiņi pērkoni savās balsīs bija runājuši, tad es tās gribēju rakstīt, un es dzirdēju balsi no debesīm uz mani sakām: apzieģelē, ko tie septiņi pērkoni ir runājuši, un neraksti to.
5
Un tas eņģelis, ko es redzēju stāvām uz jūras un uz zemes, pacēla savu roku uz debesīm
6
Un zvērēja pie Tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas ir radījis debesis un, kas tur iekšā, un zemi un, kas tur iekšā, un jūru un, kas tur iekšā, ka laiks vairs nebūs.
7
Bet iekš tā septītā eņģeļa balss dienām, kad tas bazūnēs, tad Dieva noslēpums taps piepildīts, kā Viņš saviem kalpiem, tiem praviešiem, ir pasludinājis.
8
Un tā balss, ko es biju dzirdējis no debesīm, atkal ar mani runāja un sacīja: ej, ņem to grāmatiņu, kas ir atvērta tā eņģeļa rokā, kas uz jūras un uz zemes stāv.
9
Un es nogāju pie tā eņģeļa un uz to sacīju: dod man to grāmatiņu; un tas uz mani sacīja: ņem un apēd to, un tā būs rūgta tavā vēderā, bet tavā mutē tā būs salda kā medus.
10
Un es to grāmatiņu ņēmu no tā eņģeļa rokas un to apēdu, un tā bija manā mutē salda kā medus, un kad es to biju apēdis, tā bija rūgta manā vēderā.
11
Un viņš uz mani sacīja: tev būs atkal pasludināt nākošas lietas par daudz ļaudīm un tautām un valodām un ķēniņiem.Jāņa Atklāsmes 10:1

Jāņa Atklāsmes 10:2

Jāņa Atklāsmes 10:3

Jāņa Atklāsmes 10:4

Jāņa Atklāsmes 10:5

Jāņa Atklāsmes 10:6

Jāņa Atklāsmes 10:7

Jāņa Atklāsmes 10:8

Jāņa Atklāsmes 10:9

Jāņa Atklāsmes 10:10

Jāņa Atklāsmes 10:11Jāņa Atklāsmes 1 / JāAt 1

Jāņa Atklāsmes 2 / JāAt 2

Jāņa Atklāsmes 3 / JāAt 3

Jāņa Atklāsmes 4 / JāAt 4

Jāņa Atklāsmes 5 / JāAt 5

Jāņa Atklāsmes 6 / JāAt 6

Jāņa Atklāsmes 7 / JāAt 7

Jāņa Atklāsmes 8 / JāAt 8

Jāņa Atklāsmes 9 / JāAt 9

Jāņa Atklāsmes 10 / JāAt 10

Jāņa Atklāsmes 11 / JāAt 11

Jāņa Atklāsmes 12 / JāAt 12

Jāņa Atklāsmes 13 / JāAt 13

Jāņa Atklāsmes 14 / JāAt 14

Jāņa Atklāsmes 15 / JāAt 15

Jāņa Atklāsmes 16 / JāAt 16

Jāņa Atklāsmes 17 / JāAt 17

Jāņa Atklāsmes 18 / JāAt 18

Jāņa Atklāsmes 19 / JāAt 19

Jāņa Atklāsmes 20 / JāAt 20

Jāņa Atklāsmes 21 / JāAt 21

Jāņa Atklāsmes 22 / JāAt 22