A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Jāņa 2

1
Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkojiet; un ja kas grēko, tad mums ir aizbildinātājs pie Tā Tēva, Jēzus Kristus, tas taisnais.
2
Un Viņš ir tā salīdzināšana par mūsu grēkiem, un ne vien par mūsu, bet arī par visas pasaules grēkiem.
3
Un pie tam mēs nomanam, ka Viņu esam atzinuši, ja Viņa baušļus turam.
4
Kas saka: es Viņu pazīstu, un netur Viņa baušļus, tas ir melkulis, un patiesības nav iekš tā.
5
Bet ja kas Viņa vārdu tur, iekš tā patiesi Dieva mīlestība ir pilnīga; pie tam mēs atzīstam, ka esam iekš Viņa.
6
Kas teicās iekš Viņa paliekot, tam pienākas pašam arīdzan tāpat staigāt, kā Viņš ir staigājis.
7
Brāļi, es jums nerakstu jaunu bausli, bet vecu bausli, kas jums ir bijis no iesākuma. Šis vecais bauslis ir tas vārds, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši.
8
Atkal jaunu bausli es jums rakstu, kas ir patiesība iekš Viņa un iekš jums: jo tumsība paiet un patiesā gaisma tagad spīd.
9
Kas teicās esot gaismā un ienīst savu brāli, tas vēl ir tumsībā.
10
Kas savu brāli mīl, tas paliek gaismā, un iekš tā nav piedauzīšanās.
11
Kas savu brāli ienīst, tas ir tumsībā un staigā tumsībā un nezina, kurp tas iet, jo tumsība viņa acis ir aptumšojusi.
12
Es jums rakstu, bērniņi, jo grēki jums top piedoti Viņa Vārda dēļ.
13
Es jums rakstu, tēvi, jo jūs to esat atzinuši, kas ir no iesākuma. Es jums rakstu, jaunekļi, jo jūs to ļauno esat uzvarējuši. Es jums esmu rakstījis, bērni, jo jūs To Tēvu esat atzinuši.
14
Es jums esmu rakstījis, tēvi, jo jūs to esat atzinuši, kas ir no iesākuma. Es jums esmu rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat spēcīgi, un Dieva vārds paliek iekš jums, un jūs to ļauno esat uzvarējuši.
15
Nemīlējiet pasauli nedz to, kas ir pasaulē; jo kas pasauli mīl, iekš tā nav Tā Tēva mīlestība.
16
Jo viss, kas ir pasaulē: miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība - tas nav no Tā Tēva, bet no pasaules.
17
Un pasaule paiet un viņas kārība; bet kas Dieva prātu dara, tas paliek mūžīgi.
18
Bērniņi, nu ir tā pēdīgā stunda; un tā, kā jūs esat dzirdējuši, ka tas pretī-kristus nāk, tā arī tagad daudz pretī-kristi cēlušies, no tā mēs zinām pēdējo stundu esam.
19
Tie no mums ir izgājuši, bet tie nebija no mums; jo ja tie būtu bijuši no mums, tad tie būtu palikuši pie mums, bet tiem bija parādīties, ka tie nav visi no mums.
20
Tomēr jums ir tā svaidīšana no tā Svētā, un jūs visu zināt.
21
Es jums neesmu rakstījis, it kā jūs nezinātu patiesību, bet ka jūs to jau zināt, un ka no patiesības nenāk nekādi meli.
22
Kas ir tas melkulis, ja ne tas, kas liedz, ka Jēzus ir Tas Kristus? Tas ir tas pretī-kristus, kas liedz To Tēvu un To Dēlu.
23
Ikvienam, kas To Dēlu liedz, tam arī nav Tā Tēva.
24
Tad nu, ko jūs esat dzirdējuši no iesākuma, tas lai paliek iekš jums; ja iekš jums paliek, ko no iesākuma esat dzirdējuši, tad arī jūs paliksiet iekš Tā Dēla un Tā Tēva.
25
Un šī ir tā apsolīšana, ko Viņš mums ir apsolījis, (proti) to mūžīgo dzīvošanu.
26
To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs pieviļ.
27
Un tā svaidīšana, ko jūs no viņa esat dabūjuši, paliek iekš jums, un jums nevajag, ka kāds jūs māca; bet tā kā šī pati svaidīšana jūs māca visās lietās, tā viņa arīdzan ir patiesīga un nav meli. Un, kā tā jūs ir mācījusi, tā paliekat iekš Viņa.
28
Un nu, bērniņi, paliekat iekš Viņa; lai, kad Viņš parādīsies, mums ir drošība un mēs no Viņa netopam kaunā likti Viņa atnākšanā.
29
Ja jūs zināt, ka Viņš ir taisns, tad zināt, ka ikviens, kas taisnību dara, no Viņa ir piedzimis.
1 Jāņa 2:1
1 Jāņa 2:2
1 Jāņa 2:3
1 Jāņa 2:4
1 Jāņa 2:5
1 Jāņa 2:6
1 Jāņa 2:7
1 Jāņa 2:8
1 Jāņa 2:9
1 Jāņa 2:10
1 Jāņa 2:11
1 Jāņa 2:12
1 Jāņa 2:13
1 Jāņa 2:14
1 Jāņa 2:15
1 Jāņa 2:16
1 Jāņa 2:17
1 Jāņa 2:18
1 Jāņa 2:19
1 Jāņa 2:20
1 Jāņa 2:21
1 Jāņa 2:22
1 Jāņa 2:23
1 Jāņa 2:24
1 Jāņa 2:25
1 Jāņa 2:26
1 Jāņa 2:27
1 Jāņa 2:28
1 Jāņa 2:29
1 Jāņa 1 / 1Jā 1
1 Jāņa 2 / 1Jā 2
1 Jāņa 3 / 1Jā 3
1 Jāņa 4 / 1Jā 4
1 Jāņa 5 / 1Jā 5