A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Jāņa 1

1
Kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko ar savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši, un ko mūsu rokas aptaustījušas, no tā dzīvības vārda,
2
(Ja dzīvība ir parādīta, un mēs to esam redzējuši, un apliecinām un pasludinām jums to mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tā Tēva un mums ir parādīta,) -
3
Ko esam redzējuši un dzirdējuši, - to mēs jums pasludinām, lai arī jums ir sadraudzība ar mums, un šī mūsu sadraudzība ir ar To Tēvu un ar viņa Dēlu Jēzu Kristu.
4
Un to mēs jums rakstam, lai jūsu prieks ir pilnīgs.
5
Un šī ir tā sludināšana, ko no viņa esam dzirdējuši un jums sludinājām: ka Dievs ir gaišums un iekš viņa nav nekādas tumsības.
6
Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, un ja tumsībā staigājam, tad melojam un nedarām patiesību.
7
Bet ja staigājam gaišumā, it kā viņš ir gaišumā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un Jēzus Kristus, viņa Dēla, asinis mūs šķīsta no visiem grēkiem.
8
Ja mēs sakām, ka mums grēka nav, tad mēs paši pieviļamies, un patiesības nav iekš mums.
9
Ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un mūs šķīsta no visas netaisnības.
10
Ja mēs sakām, ka neesam grēkojuši, tad mēs viņu darām par melkuli, un viņa vārds nav iekš mums.
1 Jāņa 1:1
1 Jāņa 1:2
1 Jāņa 1:3
1 Jāņa 1:4
1 Jāņa 1:5
1 Jāņa 1:6
1 Jāņa 1:7
1 Jāņa 1:8
1 Jāņa 1:9
1 Jāņa 1:10
1 Jāņa 1 / 1Jā 1
1 Jāņa 2 / 1Jā 2
1 Jāņa 3 / 1Jā 3
1 Jāņa 4 / 1Jā 4
1 Jāņa 5 / 1Jā 5