A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Joshua 3

1
Tad Jozuūs cēlās no rīta agri, un tie aizgāja no Zitim un nāca līdz Jardānei, viņš un visi Izraēla bērni. Un tie tur palika par nakti, pirms pārcēlās.
2
Un pēc trim dienām tie virsnieki gāja pa lēģeri
3
Un pavēlēja tiem ļaudīm sacīdami: kad jūs redzēsiet Tā Kunga, sava Dieva, derības šķirstu un tos priesterus, Levja bērnus, to nesam, tad ceļaties no savas vietas un ejat viņam pakaļ.
4
Tomēr lai starpa paliek starp jums un viņu līdz divi tūkstošu olekšu plata, un neejat tam tuvu, lai jūs to ceļu varat zināt, kas jums jāiet, jo jūs šo ceļu vēl nekad neesat gājuši.
5
Un Jozuūs sacīja uz tiem ļaudīm: svētījaties, jo rītā Tas Kungs jūsu starpā darīs brīnumus.
6
Un Jozuūs runāja uz tiem priesteriem sacīdams: ņemat derības šķirstu un ejat pāri ļaužu priekšā. Tad tie ņēma derības šķirstu un gāja tiem ļaudīm priekšā.
7
Un Tas Kungs sacīja uz Jozuū: šodien es sākšu tevi paaugstināt visa Izraēla acīs; lai tie zin, ka es būšu ar tevi, kā esmu bijis ar Mozu.
8
Un tiem priesteriem, kas to derības šķirstu nes, tev būs pavēlēt un sacīt: kad jūs nākat Jardānes malā pie ūdens, tad apstājaties pie Jardānes.
9
Un Jozuūs sacīja uz Izraēla bērniem: nāciet šurp un klausāties Tā Kunga, sava Dieva, vārdus.
10
Un Jozuūs sacīja: pie tam jums būs zināt, ka tas dzīvais Dievs ir jūsu vidū, un ka viņš izdzīdams izdzīs jūsu priekšā Kanaāniešus un Etiešus un Eviešus un Vereziešus un Ģirgaziešus un Amoriešus un Jebuziešus.
11
Redzi, visas pasaules valdītāja derības šķirsts ies jūsu priekšā pāri pār Jardāni.
12
Tad nu ņemat sev divpadsmit vīrus no Izraēla ciltīm, no ikvienas cilts vienu vīru.
13
Un kad to priesteru kājas, kas Tā Kunga, visas pasaules valdītāja, šķirstu nes, nolaidīsies Jardānes ūdenī, tad Jardānes ūdens apstāsies, tas ūdens, kas no augšienes tek, un stāvēs vienā kopā.
14
Un kad tie ļaudis no saviem dzīvokļiem cēlās, iet pār Jardāni, un tie priesteri nesa derības šķirstu ļaužu priekšā,
15
Un kad tie šķirsta nesēji nāca līdz Jardānei, un kad to priesteru kājas, kas to šķirstu nesa, upmalā iebrida ūdenī, (bet Jardāne līdz pašām malām ir uzplūdusi cauru pļaujamo laiku),
16
Tad tas ūdens, kas no augšienes nāca, nostājās stāvu vienā kopā, labi tālu no Adamas pilsētas, kas sānis Cartanai; bet tas, kas tecēja uz leju, klajuma jūrā, (proti) sāls jūrā, tas pavisam izsīka. Tad tie ļaudis gāja pāri, Jērikum pretī.
17
Bet tie priesteri, kas Tā Kunga derības šķirstu nesa, stāvēja sausumā Jardānes vidū, un viss Izraēls gāja pāri pa sausumu, tiekams visi ļaudis bija pārgājuši pār Jardāni.
Joshua 3:1
Joshua 3:2
Joshua 3:3
Joshua 3:4
Joshua 3:5
Joshua 3:6
Joshua 3:7
Joshua 3:8
Joshua 3:9
Joshua 3:10
Joshua 3:11
Joshua 3:12
Joshua 3:13
Joshua 3:14
Joshua 3:15
Joshua 3:16
Joshua 3:17
Joshua 1 / Jos 1
Joshua 2 / Jos 2
Joshua 3 / Jos 3
Joshua 4 / Jos 4
Joshua 5 / Jos 5
Joshua 6 / Jos 6
Joshua 7 / Jos 7
Joshua 8 / Jos 8
Joshua 9 / Jos 9
Joshua 10 / Jos 10
Joshua 11 / Jos 11
Joshua 12 / Jos 12
Joshua 13 / Jos 13
Joshua 14 / Jos 14
Joshua 15 / Jos 15
Joshua 16 / Jos 16
Joshua 17 / Jos 17
Joshua 18 / Jos 18
Joshua 19 / Jos 19
Joshua 20 / Jos 20
Joshua 21 / Jos 21
Joshua 22 / Jos 22
Joshua 23 / Jos 23
Joshua 24 / Jos 24