Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Jēkaba 4
1
No kurienes kari un kaušanās jūsu starpā? Vai ne no turienes, no jūsu kārībām, kas karo jūsu locekļos?
2
Jūs iekārojiet, un jums nav nenieka; jūs ienīstiet un skaužat un nevarat iedabūt; jūs kaujat un karojat, tomēr jums nav nenieka, tādēļ ka jūs nelūdziet,
3
Jūs lūdziet un nedabūjiet, tāpēc ka nepareizi lūdziet, lai to savās kārībās varētu aprīt.
4
Jūs laulības pārkāpēji un laulības pārkāpējas, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva nīšana? Kas tad grib būt pasaules draugs, tas paliek Dievam par ienaidnieku.
5
Jeb vai jums šķiet, ka tas raksts velti saka: tam garam, kas iekš mums mājo, gribās pret to skaudību?
6
Bet Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ (tas raksts) saka: Dievs lepniem turas pretī, bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību.
7
Tad nu padodaties Dievam, stāviet velnam pretī, tad viņš bēgs no jums.
8
Nāciet tuvu pie Dieva, tad Viņš nāks tuvu pie jums. Šķīstiet rokas, jūs grēcinieki, un dariet sirdis šķīstas, jūs divprātīgie!
9
Esiet bēdīgi un noskumuši un raudāt; jūsu smiekli lai pārvēršas par vaidiem, un jūsu līksmība par skumību.
10
Pazemojaties Tā Kunga priekšā, tad Viņš jūs paaugstinās.
11
Neaprunājiet cits citu, brāļi; kas brāli aprunā un savu brāli tiesā, tas aprunā bauslību un tiesā bauslību; bet ja tu bauslību tiesā, tad tu neesi bauslības darītājs, bet tiesātājs.
12
Viens vienīgs ir tas bauslības devējs un tiesātājs; tas var pestīt un nomaitāt. Kas tu tāds esi, ka tu citu tiesā?
13
Nu tad jūs, kas sakāt: šodien vai rītu mēs iesim uz šo vai to pilsētu un tur padzīvosim vienu gadu un pirksim un pārdosim un pelnīsimies;
14
Un nezināt, kas rītu notiks, - jo kāda ir jūsu dzīvība? Tā ir tvaiks, kas mazu brīdi rādās un pēc iznīkst.
15
Tai vietā jums būtu jāsaka: Ja Tas Kungs gribēs un mēs dzīvosim, tad mēs šo vai to darīsim.
16
Bet nu jūs lielāties savā lepnībā; visa tāda lielīšanās ir ļauna.
17
Tad nu, kas zina labu darīt un nedara, tam tas ir par grēku.
Jēkaba 4:1
Jēkaba 4:2
Jēkaba 4:3
Jēkaba 4:4
Jēkaba 4:5
Jēkaba 4:6
Jēkaba 4:7
Jēkaba 4:8
Jēkaba 4:9
Jēkaba 4:10
Jēkaba 4:11
Jēkaba 4:12
Jēkaba 4:13
Jēkaba 4:14
Jēkaba 4:15
Jēkaba 4:16
Jēkaba 4:17
Jēkaba 1 / Jēk 1
Jēkaba 2 / Jēk 2
Jēkaba 3 / Jēk 3
Jēkaba 4 / Jēk 4
Jēkaba 5 / Jēk 5