A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Timotejam 21
Tad nu, mans dēls, topi spēcīgs iekš tās žēlastības, kas ir iekš Kristus Jēzus.
2
Un ko tu no manis esi dzirdējis caur daudz lieciniekiem, to māci uzticīgiem cilvēkiem, kas būs derīgi arī citus mācīt.
3
Tad tu nu cieti līdz to ļaunumu kā labs Jēzus Kristus karavīrs.
4
Neviens karavīrs netinās ar citiem dzīves darbiem, lai var patikt tam, kas viņu uz karu derējis.
5
Un jebšu kas cīnās tas nedabūs kroni, ja nebūs pareizi cīnījies.
6
Zemniekam, kas zemi strādā, būs pirmajam dabūt no tiem augļiem.
7
Ņem vērā, ko es saku, lai Tas Kungs tev dod saprašanu visās lietās.
8
Turi piemiņā Jēzu Kristu, kas no miroņiem uzmodināts, no Dāvida dzimuma pēc mana evaņģēlija.
9
Viņa dēļ es ļaunumu ciešu līdz pat saitēm kā ļaundarītājs; bet Dieva vārds nav saistīts.
10
Tāpēc es visu panesu to izredzēto dēļ lai arī tie debess prieku dabū iekš Kristus Jēzus ar mūžīgu godību.
11
Tas ir patiesīgs vārds; jo ja mēs līdz mirstam, tad arī līdz dzīvosim;
12
Ja panesam, tad arī līdz valdīsim; ja mēs aizliedzam, tad viņš arīdzan mūs aizliegs;
13
Ja mēs esam neuzticami, viņš paliek uzticams, viņš sevi pašu nevar aizliegt.
14
To piemini, apliecinādams Tā Kunga priekšā, lai tie nestrīdas vārdu dēļ; jo tas neder nekam, kā vien klausītājus sajaukt.
15
Centies, sevi pašu Dievam derīgu priekšā stādīt, kā strādnieku, kam nav jākaunas, un kas tos patiesības vārdus pareizi izdala.
16
Bet no tām nesvētām tukšām valodām atraujies; jo tie bezdievību vairot vairos,
17
Un viņu vārdi izplešas plašumā it kā sērga; starp tiem ir Imenejs un Filets,
18
Kas no patiesības ir nomaldījušies, sacīdami, augšāmcelšanos jau esam notikušu, un pārgroza dažiem ticību.
19
Bet tas stiprais Dieva pamats pastāv; tam ir šis zieģelis: Tas Kungs tos savējos pazīst, - un: lai atstājās no netaisnības ikviens, kas Tā Kunga vārdu piesauc.
20
Bet lielā namā ne vien ir zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla trauki, un citi godam, bet citi negodam.
21
Ja tad nu kāds ir šķīstījies no šiem, tad tas būs trauks par godu, svētīts un Tam Kungam derīgs, uz ikvienu labu darbu sataisīts.
22
Bēdz no tām jaunības kārībām, dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, pēc miera ar tiem, kas To Kungu piesauc no šķīstas sirds.
23
Bet tās jautāšanas, kas ir ģeķīgas un bez pamācīšanas, tās atmet, zinādams, ka tās tikai strīdu dzemdina.
24
Bet Tā Kunga kalpam nepienākas strīdēties, bet lēnīgam būt pret visiem, un tādam, kas māk mācīt un ļaunu panest;
25
Kas ar laipnību tos pretiniekus māca, vai Dievs jel kad tiem nedotu atgriezties pie patiesības atzīšanas;
26
Un vai jel tie neuzmostos no velna valga, no kā tie savaldzināti uz viņa prātu.2 Timotejam 2:1

2 Timotejam 2:2

2 Timotejam 2:3

2 Timotejam 2:4

2 Timotejam 2:5

2 Timotejam 2:6

2 Timotejam 2:7

2 Timotejam 2:8

2 Timotejam 2:9

2 Timotejam 2:10

2 Timotejam 2:11

2 Timotejam 2:12

2 Timotejam 2:13

2 Timotejam 2:14

2 Timotejam 2:15

2 Timotejam 2:16

2 Timotejam 2:17

2 Timotejam 2:18

2 Timotejam 2:19

2 Timotejam 2:20

2 Timotejam 2:21

2 Timotejam 2:22

2 Timotejam 2:23

2 Timotejam 2:24

2 Timotejam 2:25

2 Timotejam 2:262 Timotejam 1 / 2Tim 1

2 Timotejam 2 / 2Tim 2

2 Timotejam 3 / 2Tim 3

2 Timotejam 4 / 2Tim 4