English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Tesaloniķiešiem 1

1
Pāvils un Silvans un Timotejs Tesaloniķiešu draudzei iekš Dieva, mūsu Tēva, un iekš Tā Kunga Jēzus Kristus:
2
Žēlastība lai ir jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Tā Kunga Jēzus Kristus.
3
Mums pienākas Dievam vienmēr pateikties par jums, brāļi, tā kā tas ir pareizi, tādēļ ka jūsu ticība augumā aug un ka mīlestība jūsu starpā vairojās pie ikviena no jums;
4
Tā ka mēs paši jūsu dēļ teicamies Dieva draudzēs par jūsu pastāvību un ticību iekš visām jūsu vajāšanām un iekš tām bēdām, ko jūs panesat, -
5
Kas zīmējās uz Dieva taisno tiesu, ka jūs paliekat cienīgi, Dieva valstību mantot, par ko jūs arī ciešat.
6
Tā ka tas ir pēc Dieva taisnības, jūsu bēdinātājiem atmaksāt ar bēdām,
7
Un jums, kas topat apbēdināti, dot atvieglošanu līdz ar mums, kad Tas Kungs Jēzus parādīsies no debesīm ar sava spēka eņģeļiem,
8
Ar uguns liesmām sodīt tos, kas Dievu nepazīst un kas ir nepaklausīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijam.
9
Tie par sodību cietīs mūžīgu samaitāšanu no Tā Kunga vaiga un no viņa spēka godības,
10
Kad Viņš nāks viņā dienā, lai taptu pagodināts iekš Saviem svētiem un apbrīnots iekš visiem tiem, kas ticējuši, (jo mūsu liecībai pie jums tapa ticēts.)
11
Tādēļ mēs arī vienmēr lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs dara cienīgus, ka dabūjat, uz ko esat aicināti, un lai viņš jūs dara pilnīgus visā labā prātā un ticības darbā ar spēku;
12
Lai mūsu Kunga Jēzus Kristus vārds top pagodināts iekš jums, un jūs iekš viņa, pēc mūsu Dieva un Tā Kunga Jēzus Kristus žēlastības.
2 Tesaloniķiešiem 1:1
2 Tesaloniķiešiem 1:2
2 Tesaloniķiešiem 1:3
2 Tesaloniķiešiem 1:4
2 Tesaloniķiešiem 1:5
2 Tesaloniķiešiem 1:6
2 Tesaloniķiešiem 1:7
2 Tesaloniķiešiem 1:8
2 Tesaloniķiešiem 1:9
2 Tesaloniķiešiem 1:10
2 Tesaloniķiešiem 1:11
2 Tesaloniķiešiem 1:12
2 Tesaloniķiešiem 1 / 2Tes 1
2 Tesaloniķiešiem 2 / 2Tes 2
2 Tesaloniķiešiem 3 / 2Tes 3