A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Tesaloniķiešiem 21
Jo jūs paši zināt, brāļi, mūsu ieiešanu pie jums, ka tā nav bijusi veltīga.
2
Bet jebšu papriekš bijām cietuši un bijām nievāti Filipos, tā kā jūs zināt, tomēr esam bijuši droši iekš sava Dieva, runāt uz jums Dieva evaņģēliju iekš lielas cīnīšanās.
3
Jo mūsu pamācīšana nav no alošanās, nedz no neskaidrības, nedz no viltības.
4
Bet tā, kā Dievs mūs ir cienīgus turējis, mums to evaņģēliju uzticēt, tā runājam, nekā lai cilvēkiem patīkam, bet Dievam, kas mūsu sirdis pārbauda.
5
Jo mīksta mēle mums nekad nav bijusi, tā kā jūs zināt, nedz kaut ko esam darījuši mantas dēļ, - Dievs par to liecinieks;
6
Nedz godu meklēdami no cilvēkiem, nedz no jums, nedz no citiem, jebšu varējām savu svarīgo spēku rādīt kā Kristus apustuļi.
7
Bet esam bijuši lēnīgi jūsu vidū, it kā zīdītāja savus bērnus glabā.
8
Tāpat mēs pēc jums ilgodamies gribējām jums pasniegt ne vien Dieva evaņģēliju, bet arī savas dvēseles, tādēļ ka jūs mums esat palikuši mīļi.
9
Jo pieminiet, brāļi, mūsu darbu un pūliņu; jo dienām naktīm strādādami, lai nevienam no jums nebūtu par grūtumu, mēs jums esam sludinājuši Dieva evaņģēliju.
10
Jūs esat liecinieki un Dievs, kā mēs pie jums, kas ticat, esam bijuši svēti un taisni un nenoziedzīgi.
11
Tāpat jūs zināt, ka mēs ikvienu no jums it kā tēvs savus bērnus, paskubinājām
12
Un apliecinājām, ka jums cienīgi būs staigāt Dievam, kas jūs aicina pie savas valstības un godības.
13
Tāpēc arī Dievam bez mitēšanās pateicamies, ka jūs Dieva vārda mācību no mums dzirdēdami, to neesat pieņēmuši kā cilvēku vārdu, bet (tā kā tas patiesīgi ir) kā Dieva vārdu, kas arī spēcīgi strādā iekš jums, kas ticat.
14
Jo jūs, brāļi, esat pakaļdzinušies tām Dieva draudzēm, kas ir Jūdu zemē iekš Kristus Jēzus, tāpēc ka jūs arīdzan to pašu esat cietuši no saviem cilts biedriem, kā arī viņi no tiem Jūdiem;
15
Tie arī To Kungu Jēzu ir nokāvuši un savus praviešus un mūs ir vajājuši un tie Dievam nepatīk un ir visiem cilvēkiem pretī;
16
Un tie mūs kavē uz pagāniem runāt, ka šie top izglābti, un tā viņi arvien savus grēkus piepilda. Bet tā dusmība jau pār viņiem nākusi viņus nobeigt.
17
Bet mēs, brāļi, kādu brīdi no jums šķirti pēc vaiga, ne pēc sirds, jo vairāk esam steigušies ar gaužu ilgošanos redzēt, jūsu vaigu.
18
Tādēļ mēs pie jums esam gribējuši nākt (es Pāvils) vienu un otru reizi; bet sātans mūs aizkavējis.
19
Jo kas ir mūsu cerība vai prieks vai goda kronis? Vai arī ne jūs mūsu Kunga Jēzus Kristus priekšā pie viņa atnākšanas?
20
Jo jūs esat mūsu gods un prieks.1 Tesaloniķiešiem 2:1

1 Tesaloniķiešiem 2:2

1 Tesaloniķiešiem 2:3

1 Tesaloniķiešiem 2:4

1 Tesaloniķiešiem 2:5

1 Tesaloniķiešiem 2:6

1 Tesaloniķiešiem 2:7

1 Tesaloniķiešiem 2:8

1 Tesaloniķiešiem 2:9

1 Tesaloniķiešiem 2:10

1 Tesaloniķiešiem 2:11

1 Tesaloniķiešiem 2:12

1 Tesaloniķiešiem 2:13

1 Tesaloniķiešiem 2:14

1 Tesaloniķiešiem 2:15

1 Tesaloniķiešiem 2:16

1 Tesaloniķiešiem 2:17

1 Tesaloniķiešiem 2:18

1 Tesaloniķiešiem 2:19

1 Tesaloniķiešiem 2:201 Tesaloniķiešiem 1 / 1Tes 1

1 Tesaloniķiešiem 2 / 1Tes 2

1 Tesaloniķiešiem 3 / 1Tes 3

1 Tesaloniķiešiem 4 / 1Tes 4

1 Tesaloniķiešiem 5 / 1Tes 5