A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Tesaloniķiešiem 1

1
Pāvils un Silvans un Timotejs Tesaloniķiešu draudzei iekš Dieva Tā Tēva un Tā Kunga Jēzus Kristus: žēlastība lai ir jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Tā Kunga Jēzus Kristus.
2
Mēs Dievam pateicamies vienmēr par jums visiem, jūs pieminēdami savās lūgšanās,
3
Bez mitēšanās pieminēdami jūsu ticības darbu un jūsu mīlestības pūliņu un jūsu pastāvību iekš cerības uz mūsu Kungu Jēzu Kristu, mūsu Dieva un Tēva priekšā,
4
Zinādami, ka jūs, no Dieva mīļotie brāļi, esat izredzēti.
5
Jo mūsu evaņģēlijs ir bijis pie jums ne vien vārdos, bet arī spēkā un Svētā Garā un pilnā patiesībā: tā kā jūs zināt, kādi mēs esam bijuši pie jums jūsu labad.
6
Un jūs esat pakaļdzinušies mums un Tam Kungam un to vārdu uzņēmuši iekš daudz bēdām ar Svētā Gara prieku;
7
Tā ka jūs esat palikuši par priekšzīmi visiem ticīgiem Maķedonijā un Akajā.
8
Jo no jums Tā Kunga vārds ir izpaudies ne vien Maķedonijā un Akaja, bet arī visās malās jūsu ticība uz Dievu ir izgājusi, tā ka mums par to nevajag neko runāt.
9
Jo tie paši sludina par mums, kādu ieiešanu mēs pie jums esam atraduši un kā jūs esat atgriezušies pie Dieva no tiem elkudieviem, kalpot tam dzīvam un patiesam Dievam,
10
Un gaidīt no debesīm viņa Dēlu, ko viņš uzmodinājis no miroņiem, Jēzu, kas mūs izpestījis no tās nākamās dusmības.
1 Tesaloniķiešiem 1:1
1 Tesaloniķiešiem 1:2
1 Tesaloniķiešiem 1:3
1 Tesaloniķiešiem 1:4
1 Tesaloniķiešiem 1:5
1 Tesaloniķiešiem 1:6
1 Tesaloniķiešiem 1:7
1 Tesaloniķiešiem 1:8
1 Tesaloniķiešiem 1:9
1 Tesaloniķiešiem 1:10
1 Tesaloniķiešiem 1 / 1Tes 1
1 Tesaloniķiešiem 2 / 1Tes 2
1 Tesaloniķiešiem 3 / 1Tes 3
1 Tesaloniķiešiem 4 / 1Tes 4
1 Tesaloniķiešiem 5 / 1Tes 5