Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Feuteronomy 8

1

Visus tos baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tev būs turēt un tos darīt, lai jūs dzīvojat un topat vairoti un nākat un iemantojat to zemi, ko Tas Kungs jūsu tēviem zvērējis.

2

Un tev būs pieminēt visu to ceļu, pa kuru Tas Kungs, tavs Dievs, tevi tuksnesī vadījis šos četrdesmit gadus, ka viņš tevi pazemotu un pārbaudītu, ka viņš zinātu, kas ir tavā sirdī, vai tu viņa baušļus turēsi, vai ne.

3

Un viņš tevi pazemoja un tev lika izsalkt un tevi ēdināja ar mannu, ko ne tu nepazini, ne tavi tēvi nebija pazinuši, lai viņš tev dotu atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa, kas iziet no Tā Kunga mutes.

4

Tavas drēbes tavā mugurā nav nodilušas, un tava kāja nav uztūkusi šinīs četrdesmit gados.

5

Tad nu atzīsti savā sirdī, ka Tas Kungs, tavs Dievs, tevi pārmāca, itin kā kāds savu dēlu pārmāca.

6

Un turi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus, staigādams pa viņa ceļiem un bīsties viņu.

7

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi, ved uz labu zemi, uz zemi, kur ir upes, avoti un ūdeņi, kas rodas ielejās un kalnos,

8

Uz zemi, kur ir kvieši un mieži un vīna koki un vīģes koki un granātu koki, uz zemi, kur ir eļļas koki un medus,

9

Uz zemi, kur maizi ēdīsi bez trūkuma, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kur akmeņi ir dzelzs, no kuras kalniem tu izcirtīsi varu.

10

Kad tu nu ēdīsi un būsi paēdis, tad tev būs teikt To Kungu, savu Dievu, par to labo zemi, ko viņš tev devis.

11

Sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, bet turi viņa baušļus un viņa tiesas un viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu;

12

Ka tu, kad būsi ēdis un paēdis un labus namus uztaisījis un iekš tiem dzīvosi,

13

Kad tavi vērši un sīkie lopi būs vairojušies un tavs sudrabs un zelts vairojies un viss, kas tev pieder, būs vairojies -

14

Ka tava sirds tad nelepojās, un tu neaizmirsti To Kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no tā vergu nama.

15

Kas tevi vadījis tai lielā un briesmīgā tuksnesī, kur bija dedzīgas čūskas un skorpioni un izkaltušas vietas bez ūdens, kas tev lika izvirst ūdenim no cietas klints,

16

Kas tuksnesī tevi ēdināja ar mannu, ko tavi tēvi nebija pazinuši, ka viņš tevi pazemotu un pārbaudītu, un pēcgalā tev darītu labu.

17

Tad nesaki savā sirdī: mans spēks un manas rokas stiprums man ir devis šo mantu.

18

Bet piemini To Kungu savu Dievu, ka viņš tas, kas tev dod spēku, mantu dabūt, gribēdams savu derību apstiprināt, ko viņš zvērējis taviem tēviem, kā tas šodien ir.

19

Bet ja tu aizmirsīsi To Kungu, savu Dievu, un dzīsies pakaļ citiem dieviem, un tiem kalposi un priekš tiem metīsies zemē, tad es šodien pret jums apliecināju, ka jūs nīcin iznīksiet.

20

Kā tās tautas, ko Tas Kungs jūsu priekšā iznīcina, tāpat jūs iznīksiet, tāpēc ka jūs neesat klausījuši Tā Kunga, sava Dieva, balsij.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685