A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 71
Kad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ievedīs tai zemē, ko tu ej iemantot, un izmetīs daudz tautas tavā priekšā, Etiešus un Ģirgaziešus un Amoriešus un Kanaāniešus un Vereziešus un Eviešus un Jebuziešus, septiņas tautas, kas lielākas un stiprākas nekā tu;
2
Un kad Tas Kungs, tavs Dievs, tos nodos tavā priekšā, ka tu tos sakauj, tad tev tos pavisam būs izdeldēt; tev nebūs ar tiem nekādu derību derēt, nedz viņus žēlot.
3
Un tev nebūs ar viņiem apdraudzēties; savas meitas tev nebūs dot viņu dēliem, un viņu meitas tev nebūs ņemt saviem dēliem.
4
Jo tās novērsīs tavus dēlus, ka tie nestaigā man pakaļ, bet ka tie citiem dieviem kalpo, un Tā Kunga bardzība pret jums iedegsies, un jūs izdeldēs piepeši.
5
Bet tā jums būs viņiem darīt: viņu altārus jums būs izpostīt un viņu stabus salauzīt, un viņu Ašeras jums būs nocirst un viņu elku tēlus ar uguni sadedzināt.
6
Jo tu esi svēta tauta Tam Kungam, savam Dievam; tevi Tas Kungs, tavs Dievs, ir izredzējis, ka tu viņam piederi no visām tautām, kas virs zemes.
7
Tam Kungam nav tāpēc labs prāts pie jums bijis, viņš arī jūs nav tāpēc izredzējis, ka jūsu pulks būtu bijis jo liels pār visām tautām, jo jūs bijāt tā vismazākā no visām tautām.
8
Bet tāpēc, ka Tas Kungs jūs mīlējis un jums tur to zvērējumu, ko viņš jūsu tēviem zvērējis, tāpēc Tas Kungs jūs ir izvedis ar stipru roku un tevi izglābis no tā vergu nama, no Varaūs, Ēģiptes ķēniņa, rokas.
9
Tad nu tev būs zināt, ka Tas Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, tas uzticīgais Dievs, kas derību un žēlastību tur līdz tūkstošam augumam tiem, kas viņu mīl un viņa baušļus tur,
10
Un atmaksā tiem, kas viņu ienīst, taisni acīs, viņus izdeldēdams; viņš nekavēsies tam, kas viņu ienīst, atmaksāt viņam taisni acīs.
11
Turi tad tos baušļus un tos likumus un tās tiesas, ko es tev šodien pavēlu, ka tu tos dari.
12
Un kad jūs šīs tiesas klausīsiet un turēsiet un darīsiet, tad Tas Kungs, tavs Dievs, tev turēs to derību un to žēlastību, ko viņš taviem tēviem zvērējis, un viņš tevi mīļos un tevi svētīs un tevi vairos.
13
Un viņš svētīs tavas miesas augli un tavas zemes augli, tavu labību un tavu vīnu un tavu eļļu, tavu lielo lopu augumu un tavu sīko lopu vaislu tai zemē, ko viņš taviem tēviem zvērējis, tev dot.
14
Svētīts tu būsi pār visām tautām; neauglīgu nebūs ne tavā starpā, ne tavu lopu starpā.
15
Un Tas Kungs no tevis atņems visu neveselību un jums neuzliks nevienu no tām niknām Ēģiptes sērgām, ko tu pazīsti, bet viņš tās uzliks visiem, kas tevi ienīst.
16
Un tu aprīsi visas tās tautas, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev nodos; tava acs lai viņas nežēlo; tev arī viņu dieviem nebūs kalpot, jo tas tev būtu par slazda valgu.
17
Ja tu savā sirdī sacītu: šās tautas ir lielākas nekā es esmu, kā es tās varētu izdzīt? -
18
Nebīsties no tiem, piemini, ko Tas Kungs, tavs Dievs ir darījis pie Varaūs un pie visiem Ēģiptiešiem,
19
Tās lielās pārbaudīšanas, ko tavas acis redzējušas, un tās zīmes un tos brīnumus un to stipro roku un izstiepto elkoni, caur ko Tas Kungs, tavs Dievs, tevi izvedis; tā Tas Kungs, tavs Dievs, darīs visām tautām, no kurām tu bīsties.
20
Tas Kungs, tavs Dievs, sūtīs viņu starpā arī dundurus, tiekams tie būs izdeldēti, kas atlikuši un tavā priekšā paslēpušies.
21
Nebaiļojaties priekš viņiem, jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir tavā vidū, tas stiprais Dievs, liels un bijājams.
22
Un Tas Kungs, tavs Dievs, pamazām izmetīs šīs tautas tavā priekšā, piepeši tu tās nevari apkaut, ka zvēri laukā pret tevi nevairojās.
23
Un Tas Kungs tos nodos tavā priekšā un tos satrieks ar lielu satriekšanu, tiekams tie top izdeldēti.
24
Un viņš viņu ķēniņus arī nodos tavā rokā, lai tu viņu vārdus iznīcini apakš debess; nevienam tavā priekšā nebūs pastāvēt, tiekams tu tos nebūsi izdeldējis.
25
Viņu elku tēlus tev būs sadedzināt ar uguni, to sudrabu un zeltu, kas viņiem klāt tev nebūs iekārot nedz sev paņemt, ka tu caur to netopi savaldzināts; jo tā ir negantība Tam Kungam, tavam Dievam.
26
Tev nebūs negantību ienest savā namā, ka tu netopi izdeldēts it kā viņi, lai tie tev riebj un turi tos visai par negantiem, jo tie ir izdeldējami.Feuteronomy 7:1

Feuteronomy 7:2

Feuteronomy 7:3

Feuteronomy 7:4

Feuteronomy 7:5

Feuteronomy 7:6

Feuteronomy 7:7

Feuteronomy 7:8

Feuteronomy 7:9

Feuteronomy 7:10

Feuteronomy 7:11

Feuteronomy 7:12

Feuteronomy 7:13

Feuteronomy 7:14

Feuteronomy 7:15

Feuteronomy 7:16

Feuteronomy 7:17

Feuteronomy 7:18

Feuteronomy 7:19

Feuteronomy 7:20

Feuteronomy 7:21

Feuteronomy 7:22

Feuteronomy 7:23

Feuteronomy 7:24

Feuteronomy 7:25

Feuteronomy 7:26Feuteronomy 1 / Feu 1

Feuteronomy 2 / Feu 2

Feuteronomy 3 / Feu 3

Feuteronomy 4 / Feu 4

Feuteronomy 5 / Feu 5

Feuteronomy 6 / Feu 6

Feuteronomy 7 / Feu 7

Feuteronomy 8 / Feu 8

Feuteronomy 9 / Feu 9

Feuteronomy 10 / Feu 10

Feuteronomy 11 / Feu 11

Feuteronomy 12 / Feu 12

Feuteronomy 13 / Feu 13

Feuteronomy 14 / Feu 14

Feuteronomy 15 / Feu 15

Feuteronomy 16 / Feu 16

Feuteronomy 17 / Feu 17

Feuteronomy 18 / Feu 18

Feuteronomy 19 / Feu 19

Feuteronomy 20 / Feu 20

Feuteronomy 21 / Feu 21

Feuteronomy 22 / Feu 22

Feuteronomy 23 / Feu 23

Feuteronomy 24 / Feu 24

Feuteronomy 25 / Feu 25

Feuteronomy 26 / Feu 26

Feuteronomy 27 / Feu 27

Feuteronomy 28 / Feu 28

Feuteronomy 29 / Feu 29

Feuteronomy 30 / Feu 30

Feuteronomy 31 / Feu 31

Feuteronomy 32 / Feu 32

Feuteronomy 33 / Feu 33

Feuteronomy 34 / Feu 34