English
A A A A A
×
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Feuteronomy 14
1
Jūs esat Tā Kunga, sava Dieva, bērni; jums sev pašiem nebūs zīmes iegriezt nedz pleiķi darīt pār savām acīm kāda miroņa dēļ.
2
Jo tu esi svēta tauta Tam Kungam, savam Dievam, un Tas Kungs tevi ir izredzējis, ka tu viņam esi īpaša tauta no visām tautām, kas virs zemes.
3
Tev nebūs ēst nekādu negantību.
4
Šie ir tie lopi, ko jūs varat ēst: vērši, avis un kazas,
5
Briedis, stirna un meža vērsis un kalna āzis un mazais briedis un sumbrs un meža kaza.
6
Visus lopus, kam šķelti nagi un šķelti divējos gabalos, un kurš lops gremo, to ēdat.
7
Bet šos jums nebūs ēst no tiem, kas gremo, un no tiem, kam šķelti nagi: kamieļi un zaķi un trusi, jo tie gan gremo, bet tiem nav šķelti nagi; tie lai jums ir nešķīsti.
8
Arī cūka, - jo tai gan šķelti nagi, bet tā negremo; lai tā jums ir nešķīsta; no viņas gaļas jums nebūs ēst un viņas maitu jums nebūs aizskart.
9
Šos ēdat no visa, kas ir ūdenī: visu, kam ir spuras un zvīņas, to ēdat.
10
Bet visu to, kam spuru un zvīņu nav, tos neēdat; lai tas jums ir nešķīsts.
11
Visus šķīstos putnus ēdat.
12
Bet šie ir, no kuriem jums nebūs ēst:
13
Ērglis, sarkandzeltenais ērglis un melnais ērglis, vārna, lija un vanags pēc savas kārtas,
14
Un visi kraukļi pēc savas kārtas,
15
Un strauss un bezdelīga un ķīris un vēja vanags pēc savas kārtas,
16
Apogs un ūpis un pūce,
17
Un pelikāns un gulbis un maitas lija.
18
Un stārķis, kalnu vanags pēc savas kārtas, bada dzeguze un sikspārnis.
19
Un visi spārnoti līdēji lai jums ir nešķīsti, tos jums nebūs ēst.
20
Visus šķīstos putnus ēdat.
21
Nekā sprāguša jums nebūs ēst; svešiniekam, kas ir tavos vārtos, to dod, lai viņš to ēd, vai pārdod to svešam; jo tu esi svēta tauta Tam Kungam, savam Dievam. Tev āzīti nebūs vārīt mātes pienā. -
22
Tev būs taisni dot desmito tiesu no visiem savas sējas augļiem, ko tavs tīrums ik gadus nes.
23
Un tev to būs ēst Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, tai vietā, ko viņš izredzēs, savu vārdu tur iecelt, savas labības, sava vīna un savas eļļas desmito tiesu, un savu lielo un sīko lopu pirmdzimtos, lai tu mācies To Kungu, savu Dievu, bīties visu mūžu.
24
Bet ja tas ceļš priekš tevis visai tālu, ka tu to nevari nonest, tāpēc ka tā vieta no tevis ir tālu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izredzēs, savu vārdu tur iecelt, kad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētījis, -
25
Tad pārdod to par naudu un iesien to naudu savā rokā un ej uz to vietu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izredzēs,
26
Un dod to naudu par visu, kas tavai dvēselei tīk, par vēršiem un par avīm un par vīnu un par stipru dzērienu un par visu, ko tava dvēsele kāro un ēd tur Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, un priecājies, tu un tavs nams.
27
Bet to Levitu, kas ir tavos vārtos, tev nebūs atstāt, jo viņam nav daļas nedz mantības līdz ar tevi.
28
Trešā gada galā tev būs izdot visu savu augļu desmito tiesu no šī gada, un tev to būs nolikt savos vārtos.
29
Tad nāks tas Levits, tāpēc ka tam nav nekādas daļas nedz mantības līdz ar jums, un tas piedzīvotājs un tas bārenis un tā atraitne, kas ir tavos vārtos, un ēdīs un paēdīs, lai Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētī visā tavu roku darbā, ko tu dari.
Feuteronomy 14:1
Feuteronomy 14:2
Feuteronomy 14:3
Feuteronomy 14:4
Feuteronomy 14:5
Feuteronomy 14:6
Feuteronomy 14:7
Feuteronomy 14:8
Feuteronomy 14:9
Feuteronomy 14:10
Feuteronomy 14:11
Feuteronomy 14:12
Feuteronomy 14:13
Feuteronomy 14:14
Feuteronomy 14:15
Feuteronomy 14:16
Feuteronomy 14:17
Feuteronomy 14:18
Feuteronomy 14:19
Feuteronomy 14:20
Feuteronomy 14:21
Feuteronomy 14:22
Feuteronomy 14:23
Feuteronomy 14:24
Feuteronomy 14:25
Feuteronomy 14:26
Feuteronomy 14:27
Feuteronomy 14:28
Feuteronomy 14:29
Feuteronomy 1 / Feu 1
Feuteronomy 2 / Feu 2
Feuteronomy 3 / Feu 3
Feuteronomy 4 / Feu 4
Feuteronomy 5 / Feu 5
Feuteronomy 6 / Feu 6
Feuteronomy 7 / Feu 7
Feuteronomy 8 / Feu 8
Feuteronomy 9 / Feu 9
Feuteronomy 10 / Feu 10
Feuteronomy 11 / Feu 11
Feuteronomy 12 / Feu 12
Feuteronomy 13 / Feu 13
Feuteronomy 14 / Feu 14
Feuteronomy 15 / Feu 15
Feuteronomy 16 / Feu 16
Feuteronomy 17 / Feu 17
Feuteronomy 18 / Feu 18
Feuteronomy 19 / Feu 19
Feuteronomy 20 / Feu 20
Feuteronomy 21 / Feu 21
Feuteronomy 22 / Feu 22
Feuteronomy 23 / Feu 23
Feuteronomy 24 / Feu 24
Feuteronomy 25 / Feu 25
Feuteronomy 26 / Feu 26
Feuteronomy 27 / Feu 27
Feuteronomy 28 / Feu 28
Feuteronomy 29 / Feu 29
Feuteronomy 30 / Feu 30
Feuteronomy 31 / Feu 31
Feuteronomy 32 / Feu 32
Feuteronomy 33 / Feu 33
Feuteronomy 34 / Feu 34