A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Feuteronomy 141
Jūs esat Tā Kunga, sava Dieva, bērni; jums sev pašiem nebūs zīmes iegriezt nedz pleiķi darīt pār savām acīm kāda miroņa dēļ.
2
Jo tu esi svēta tauta Tam Kungam, savam Dievam, un Tas Kungs tevi ir izredzējis, ka tu viņam esi īpaša tauta no visām tautām, kas virs zemes.
3
Tev nebūs ēst nekādu negantību.
4
Šie ir tie lopi, ko jūs varat ēst: vērši, avis un kazas,
5
Briedis, stirna un meža vērsis un kalna āzis un mazais briedis un sumbrs un meža kaza.
6
Visus lopus, kam šķelti nagi un šķelti divējos gabalos, un kurš lops gremo, to ēdat.
7
Bet šos jums nebūs ēst no tiem, kas gremo, un no tiem, kam šķelti nagi: kamieļi un zaķi un trusi, jo tie gan gremo, bet tiem nav šķelti nagi; tie lai jums ir nešķīsti.
8
Arī cūka, - jo tai gan šķelti nagi, bet tā negremo; lai tā jums ir nešķīsta; no viņas gaļas jums nebūs ēst un viņas maitu jums nebūs aizskart.
9
Šos ēdat no visa, kas ir ūdenī: visu, kam ir spuras un zvīņas, to ēdat.
10
Bet visu to, kam spuru un zvīņu nav, tos neēdat; lai tas jums ir nešķīsts.
11
Visus šķīstos putnus ēdat.
12
Bet šie ir, no kuriem jums nebūs ēst:
13
Ērglis, sarkandzeltenais ērglis un melnais ērglis, vārna, lija un vanags pēc savas kārtas,
14
Un visi kraukļi pēc savas kārtas,
15
Un strauss un bezdelīga un ķīris un vēja vanags pēc savas kārtas,
16
Apogs un ūpis un pūce,
17
Un pelikāns un gulbis un maitas lija.
18
Un stārķis, kalnu vanags pēc savas kārtas, bada dzeguze un sikspārnis.
19
Un visi spārnoti līdēji lai jums ir nešķīsti, tos jums nebūs ēst.
20
Visus šķīstos putnus ēdat.
21
Nekā sprāguša jums nebūs ēst; svešiniekam, kas ir tavos vārtos, to dod, lai viņš to ēd, vai pārdod to svešam; jo tu esi svēta tauta Tam Kungam, savam Dievam. Tev āzīti nebūs vārīt mātes pienā. -
22
Tev būs taisni dot desmito tiesu no visiem savas sējas augļiem, ko tavs tīrums ik gadus nes.
23
Un tev to būs ēst Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, tai vietā, ko viņš izredzēs, savu vārdu tur iecelt, savas labības, sava vīna un savas eļļas desmito tiesu, un savu lielo un sīko lopu pirmdzimtos, lai tu mācies To Kungu, savu Dievu, bīties visu mūžu.
24
Bet ja tas ceļš priekš tevis visai tālu, ka tu to nevari nonest, tāpēc ka tā vieta no tevis ir tālu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izredzēs, savu vārdu tur iecelt, kad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētījis, -
25
Tad pārdod to par naudu un iesien to naudu savā rokā un ej uz to vietu, ko Tas Kungs, tavs Dievs, izredzēs,
26
Un dod to naudu par visu, kas tavai dvēselei tīk, par vēršiem un par avīm un par vīnu un par stipru dzērienu un par visu, ko tava dvēsele kāro un ēd tur Tā Kunga, sava Dieva, priekšā, un priecājies, tu un tavs nams.
27
Bet to Levitu, kas ir tavos vārtos, tev nebūs atstāt, jo viņam nav daļas nedz mantības līdz ar tevi.
28
Trešā gada galā tev būs izdot visu savu augļu desmito tiesu no šī gada, un tev to būs nolikt savos vārtos.
29
Tad nāks tas Levits, tāpēc ka tam nav nekādas daļas nedz mantības līdz ar jums, un tas piedzīvotājs un tas bārenis un tā atraitne, kas ir tavos vārtos, un ēdīs un paēdīs, lai Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētī visā tavu roku darbā, ko tu dari.Feuteronomy 14:1

Feuteronomy 14:2

Feuteronomy 14:3

Feuteronomy 14:4

Feuteronomy 14:5

Feuteronomy 14:6

Feuteronomy 14:7

Feuteronomy 14:8

Feuteronomy 14:9

Feuteronomy 14:10

Feuteronomy 14:11

Feuteronomy 14:12

Feuteronomy 14:13

Feuteronomy 14:14

Feuteronomy 14:15

Feuteronomy 14:16

Feuteronomy 14:17

Feuteronomy 14:18

Feuteronomy 14:19

Feuteronomy 14:20

Feuteronomy 14:21

Feuteronomy 14:22

Feuteronomy 14:23

Feuteronomy 14:24

Feuteronomy 14:25

Feuteronomy 14:26

Feuteronomy 14:27

Feuteronomy 14:28

Feuteronomy 14:29Feuteronomy 1 / Feu 1

Feuteronomy 2 / Feu 2

Feuteronomy 3 / Feu 3

Feuteronomy 4 / Feu 4

Feuteronomy 5 / Feu 5

Feuteronomy 6 / Feu 6

Feuteronomy 7 / Feu 7

Feuteronomy 8 / Feu 8

Feuteronomy 9 / Feu 9

Feuteronomy 10 / Feu 10

Feuteronomy 11 / Feu 11

Feuteronomy 12 / Feu 12

Feuteronomy 13 / Feu 13

Feuteronomy 14 / Feu 14

Feuteronomy 15 / Feu 15

Feuteronomy 16 / Feu 16

Feuteronomy 17 / Feu 17

Feuteronomy 18 / Feu 18

Feuteronomy 19 / Feu 19

Feuteronomy 20 / Feu 20

Feuteronomy 21 / Feu 21

Feuteronomy 22 / Feu 22

Feuteronomy 23 / Feu 23

Feuteronomy 24 / Feu 24

Feuteronomy 25 / Feu 25

Feuteronomy 26 / Feu 26

Feuteronomy 27 / Feu 27

Feuteronomy 28 / Feu 28

Feuteronomy 29 / Feu 29

Feuteronomy 30 / Feu 30

Feuteronomy 31 / Feu 31

Feuteronomy 32 / Feu 32

Feuteronomy 33 / Feu 33

Feuteronomy 34 / Feu 34