A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Korintiešiem 91
Jo par to palīdzību priekš tiem svētiem man jums vairs nav jāraksta.
2
Jo es zinu jūsu labprātību, par ko jūs slavēju pie Maķedoniešiem, ka Akaja jau pērn bijusi gatava un jūsu karstums ir paskubinājis daudzus citus.
3
Bet tos brāļus es esmu sūtījis, lai šinī lietā mūsu slavēšana par jums nepaliktu tukša, lai jūs būtu gatavi, kā esmu sacījis;
4
Lai, ja Maķedonieši man nāktu līdz, un jūs neatrastu gatavus, mēs (lai nesakām: jūs) netiktu kaunā ar šo savu drošo slavēšanu.
5
Tad nu man šķita, ka vajagot paskubināt tos brāļus, lai tie papriekš ietu pie jums un sataisītu jūsu apsolīto svētību, ka tā būtu gatava, it kā svētība un nekā sīkstība.
6
Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un kas bagātīgi sēj, tas arī bagātīgi pļaus.
7
Ikviens, kā tas savā sirdī apņemas, ne noskumis nedz piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīļo.
8
Un Dievs ir spēcīgs, jums dot papilnam visādu žēlastību, ka no visām lietām jums būtu arvien itin diezgan un papilnam priekš visādiem labiem darbiem;
9
Tā kā ir rakstīts: viņš ir kaisījis un nabagiem devis, viņa taisnība paliek mūžīgi.
10
Bet, kas sējējam sniedz sēklu, tas arī maizi sniegs ēšanai un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem.
11
Un tā visās lietās jūs tapsiet bagāti uz visādu sirds labprātību, un tā caur mums notiks, ka Dievam dod pateicību.
12
Jo šīs palīdzības sagādāšana ne vien atvieglina trūkumu tiem svētiem, bet ir arīdzan bagāta caur to, ka daudzi pateicās Dievam,
13
Šīs jūsu īstenās palīdzības dēļ Dievu pagodinādami par jūsu paklausīgo Kristus evaņģēlija apliecināšanu un par to vientiesīgo labdarīšanu priekš viņiem un priekš visiem;
14
Un caur to, ka viņi par jums lūdz, no sirds pēc jums ilgodamies dēļ tās bagātās Dieva žēlastības pie jums.
15
Bet pateicība Dievam par viņa neizteicamo dāvanu.2 Korintiešiem 9:1
2 Korintiešiem 9:2
2 Korintiešiem 9:3
2 Korintiešiem 9:4
2 Korintiešiem 9:5
2 Korintiešiem 9:6
2 Korintiešiem 9:7
2 Korintiešiem 9:8
2 Korintiešiem 9:9
2 Korintiešiem 9:10
2 Korintiešiem 9:11
2 Korintiešiem 9:12
2 Korintiešiem 9:13
2 Korintiešiem 9:14
2 Korintiešiem 9:15


2 Korintiešiem 1 / 2Ko 1
2 Korintiešiem 2 / 2Ko 2
2 Korintiešiem 3 / 2Ko 3
2 Korintiešiem 4 / 2Ko 4
2 Korintiešiem 5 / 2Ko 5
2 Korintiešiem 6 / 2Ko 6
2 Korintiešiem 7 / 2Ko 7
2 Korintiešiem 8 / 2Ko 8
2 Korintiešiem 9 / 2Ko 9
2 Korintiešiem 10 / 2Ko 10
2 Korintiešiem 11 / 2Ko 11
2 Korintiešiem 12 / 2Ko 12
2 Korintiešiem 13 / 2Ko 13