A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Korintiešiem 61
Bet mēs arīdzan kā palīgi lūdzam, ka jūs Dieva žēlastību velti nedabūjat.
2
Jo viņš saka: pieņēmīgā laikā es tevi esmu paklausījis un pestīšanas dienā tev par palīgu nācis. Redzi, tagad ir tas labais pieņēmīgais laiks; redzi, tagad ir tā pestīšanas diena.
3
Mēs nevienā lietā nedodam nekādu apgrēcību, lai amats netop lamāts.
4
Bet ikkatrā lietā mēs sevi pašus darām pieņēmīgus, it kā Dieva kalpi: iekš daudz paciešanām, iekš bēdām, iekš spaidīšanām, iekš bailībām.
5
Iekš sitieniem, iekš cietumiem, iekš trokšņiem, iekš darbiem, iekš nomodām, iekš gavēšanām,
6
Iekš šķīstības, iekš atzīšanas, iekš lēnprātības, iekš laipnības, iekš Svētā Gara, iekš neviltotas mīlestības,
7
Iekš patiesības vārda, iekš Dieva spēka, caur taisnības bruņām pa labo un kreiso pusi,
8
Caur godu un negodu, caur slavu un neslavu, kā viltnieki, un tomēr patiesīgi,
9
It ka nepazīstami un tomēr pazīstami, it kā mirdami, un redzi, mēs dzīvojam, it ka pārmācīti un ne nonāvēti,
10
It kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, it kā nabagi, bet darīdami daudz bagātus, it kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas.
11
Mūsu mute ir atvērusies uz jums, ak Korintieši, mūsu sirds ir atdarījusies!
12
Neslēpjat mums savas bēdas! Bet jūs tās gan slēpjat savā sirds dziļumā.
13
Bet par atmaksu prasu no jums kā no saviem bērniem, lai jūsu sirds arīdzan atdarās.
14
Nevelciet svešu jūgu ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kāda biedrība ir gaismai ar tumsību?
15
Kā saskan Kristus ar Belialu? Jeb kāda daļa ir ticīgam ar neticīgu?
16
Un kāda līdzība ir Dieva namam ar elkadieviem? Jo jūs esat tā dzīvā Dieva nams; tā ka Dievs sacījis: Es iekš tiem gribu mājot un viņu starpā staigāt, un gribu būt viņu Dievs, un viņi būs mani ļaudis.
17
Tas Kungs saka: Tāpēc izejiet no viņu vidus un atšķiraties un neaiztiekat neko, kas ir nešķīsts; tad es jūs gribu pieņemt;
18
Un es būšu jums par Tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām; to Tas Kungs saka, tas visuvaldītājs.2 Korintiešiem 6:1
2 Korintiešiem 6:2
2 Korintiešiem 6:3
2 Korintiešiem 6:4
2 Korintiešiem 6:5
2 Korintiešiem 6:6
2 Korintiešiem 6:7
2 Korintiešiem 6:8
2 Korintiešiem 6:9
2 Korintiešiem 6:10
2 Korintiešiem 6:11
2 Korintiešiem 6:12
2 Korintiešiem 6:13
2 Korintiešiem 6:14
2 Korintiešiem 6:15
2 Korintiešiem 6:16
2 Korintiešiem 6:17
2 Korintiešiem 6:18


2 Korintiešiem 1 / 2Ko 1
2 Korintiešiem 2 / 2Ko 2
2 Korintiešiem 3 / 2Ko 3
2 Korintiešiem 4 / 2Ko 4
2 Korintiešiem 5 / 2Ko 5
2 Korintiešiem 6 / 2Ko 6
2 Korintiešiem 7 / 2Ko 7
2 Korintiešiem 8 / 2Ko 8
2 Korintiešiem 9 / 2Ko 9
2 Korintiešiem 10 / 2Ko 10
2 Korintiešiem 11 / 2Ko 11
2 Korintiešiem 12 / 2Ko 12
2 Korintiešiem 13 / 2Ko 13