A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Korintiešiem 51
Jo mēs zinām, kad mūsu laicīgais mājoklis, šī būda būs salauzta, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis ne rokām taisīts, kas ir mūžīgs debesīs.
2
Jo šinī būdā mēs nopūšamies un ilgojamies, ka taptu pārģērbti ar savu dzīvokli, kas ir no debesīm;
3
Proti, ja pavisam tiksim atrasti apģērbti, ne pliki.
4
Jo šinī būdā būdami mēs arī nopūšamies un esam apgrūtināti; tādēļ ka negribam tapt noģērbti, bet pārģērbti, lai tas, kas mirstams, top aprīts no dzīvības.
5
Bet kas mūs uz šo pašu sataisa, ir Dievs, kas mums arī devis Tā Gara ķīlu.
6
Tāpēc mēs arvienu turam drošu prātu un zinām: kamēr mājojam miesās, tikmēr esam svešumā un vēl ne pie Tā Kunga.
7
Jo mēs staigājam ticība, ne skatīšanā.
8
Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāki būt ārā no miesām un būt pie Tā Kunga.
9
Tāpēc arī, vai pie Tā Kunga mājās būdami, vai te vēl svešumā, dzenamies uz to, ka viņam labi patīkam.
10
Jo mums visiem būs parādīties priekš Kristus soģa krēsla, lai ikviens dabū, ko miesās būdams darījis, vai labu, vai ļaunu.
11
Tad nu zinādami, ka To Kungu būs bīties, mēs pārliecinājām cilvēkus, bet Dievam esam zināmi; bet es ceru, ka mēs arī esam zināmi jūsu zināmās sirdīs.
12
Jo mēs jums atkal neuzteicamies paši, bet jums ko dodam par mums lielīties; lai jums kas ir pret tiem, kas lielās ar to, kas priekš acīm, un ne ar to, kas sirdī.
13
Jo ja mēs par daudz teikuši, tad tas ir Dievam par godu; jeb ja mēreni, tad jums par labu.
14
Jo Kristus mīlestība mūs spiež(atzīt),
15
Kad spriežam tā: ka, ja viens par visiem ir miris, tad visi miruši. Un Viņš tādēļ par visiem ir miris, lai tie, kas dzīvo, vairs nedzīvo sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts.
16
Tad nu uz priekšu mēs nepazīstam nevienu pēc miesas; un jebšu mēs Kristu arī esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad viņu vairs nepazīstam.
17
Tad nu, ja kas ir iekš Kristus, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir palicis jauns.
18
Bet viss tas ir no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi pašu caur Jēzu Kristu un mums devis to salīdzināšanas amatu.
19
Jo Dievs bija iekš Kristus, salīdzinādams pasauli ar sevi pašu, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un mūsu starpā ir iecēlis to salīdzināšanas vārdu.
20
Tad nu no Kristus puses mēs esam sūtīti, it kā Dievs caur mums lūgtu, mēs lūdzam no Kristus puses: ļaujaties salīdzināties ar Dievu.
21
Jo To, kas nekāda grēka nav zinājis, Viņš priekš mums ir darījis par grēku, ka mēs iekš Tā kļūtu Dieva taisnība.2 Korintiešiem 5:1
2 Korintiešiem 5:2
2 Korintiešiem 5:3
2 Korintiešiem 5:4
2 Korintiešiem 5:5
2 Korintiešiem 5:6
2 Korintiešiem 5:7
2 Korintiešiem 5:8
2 Korintiešiem 5:9
2 Korintiešiem 5:10
2 Korintiešiem 5:11
2 Korintiešiem 5:12
2 Korintiešiem 5:13
2 Korintiešiem 5:14
2 Korintiešiem 5:15
2 Korintiešiem 5:16
2 Korintiešiem 5:17
2 Korintiešiem 5:18
2 Korintiešiem 5:19
2 Korintiešiem 5:20
2 Korintiešiem 5:21


2 Korintiešiem 1 / 2Ko 1
2 Korintiešiem 2 / 2Ko 2
2 Korintiešiem 3 / 2Ko 3
2 Korintiešiem 4 / 2Ko 4
2 Korintiešiem 5 / 2Ko 5
2 Korintiešiem 6 / 2Ko 6
2 Korintiešiem 7 / 2Ko 7
2 Korintiešiem 8 / 2Ko 8
2 Korintiešiem 9 / 2Ko 9
2 Korintiešiem 10 / 2Ko 10
2 Korintiešiem 11 / 2Ko 11
2 Korintiešiem 12 / 2Ko 12
2 Korintiešiem 13 / 2Ko 13