A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Korintiešiem 21
Bet es pie sevis esmu apņēmies nenākt atkal pie jums ar skumdināšanu.
2
Jo ja es jūs noskumdināju, kas tad ir, kas mani iepriecina, ja ne tas, kas no manis bija noskumdināts?
3
Un to jums esmu rakstījis, lai man nākot nebūtu jānoskumst par tiem, par kuriem man bija priecāties, un es stipri ceru no jums visiem, ka mans prieks arī jums visiem prieks.
4
Jo iekš daudz bēdām un sirds bailēm ar daudz asarām jums esmu rakstījis; ne, lai jūs noskumstat, bet lai nomaniet to ļoti lielo mīlestību, ko es uz jums turu.
5
Bet ja kas skumdinājis, tad tas nav mani skumdinājis, bet lai pāri nedaru, kaut cik jūs visus.
6
Šim tādam jau pietiek šī pārmācīšana, kas tam no daudziem ir notikusi.
7
Tā, ka jums turpretī jo vairāk pienākas piedot un iepriecināt, ka tas nenonīkst no pārlieku lielas noskumšanas.
8
Tāpēc jums lūdzu, ka jūs gribētu viņam parādīt mīlestību.
9
Jo tāpēc arī esmu rakstījis, lai es nomanītu jūsu prātu, vai jūs visās lietās esat paklausīgi.
10
Kam jūs piedodat, tam es arīdzan piedodu; jo ja es arī kādam ko esmu piedevis, tad tam jūsu dēļ esmu piedevis priekš Kristus vaiga, lai no sātana netopam pievilti.
11
Jo viņa domas mums nav nezināmas.
12
Bet kad es nācu Troadā Kristus evaņģēliju sludināt, un durvis man bija atvērtas iekš Tā Kunga, tad savā garā nevarēju apmierināties, tāpēc ka neatradu Titu, savu brāli,
13
Bet no tiem atvadījies aizgāju uz Maķedoniju.
14
Un pateicība Dievam, kas mums allaž dod uzvarēt iekš Kristus un savas atzīšanas labo smaržu caur mums izlaiž visās malās!
15
Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam pie tiem, kas top izglābti, un pie tiem, kas pazūd.
16
Šiem gan nāves smarža uz nāvi, bet viņiem dzīvības smarža uz dzīvību. Un kas ir derīgs uz to?
17
Jo mēs neesam kā daudzi, kas ar Dieva vārdu kā ar preci pieviļ, bet mēs runājam itin kā no skaidrības, kā no Dieva puses Dieva priekšā iekš Kristus.2 Korintiešiem 2:1
2 Korintiešiem 2:2
2 Korintiešiem 2:3
2 Korintiešiem 2:4
2 Korintiešiem 2:5
2 Korintiešiem 2:6
2 Korintiešiem 2:7
2 Korintiešiem 2:8
2 Korintiešiem 2:9
2 Korintiešiem 2:10
2 Korintiešiem 2:11
2 Korintiešiem 2:12
2 Korintiešiem 2:13
2 Korintiešiem 2:14
2 Korintiešiem 2:15
2 Korintiešiem 2:16
2 Korintiešiem 2:17


2 Korintiešiem 1 / 2Ko 1
2 Korintiešiem 2 / 2Ko 2
2 Korintiešiem 3 / 2Ko 3
2 Korintiešiem 4 / 2Ko 4
2 Korintiešiem 5 / 2Ko 5
2 Korintiešiem 6 / 2Ko 6
2 Korintiešiem 7 / 2Ko 7
2 Korintiešiem 8 / 2Ko 8
2 Korintiešiem 9 / 2Ko 9
2 Korintiešiem 10 / 2Ko 10
2 Korintiešiem 11 / 2Ko 11
2 Korintiešiem 12 / 2Ko 12
2 Korintiešiem 13 / 2Ko 13