A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

2 Korintiešiem 131
Nu trešoreiz nāku pie jums. Ikkatru lietu apstiprinās divu vai trīs liecinieku mute.
2
Jau esmu papriekš sacījis un saku vēl, kā otrreiz pie jums būdams, tāpat arī tagad klāt nebūdams, tiem, kas ir apgrēkojušies, un visiem tiem citiem, ka es, kad atkal nākšu, netaupīšu.
3
Jo jūs meklējat liecību, vai iekš manis runā Kristus, kas pie jums nav nespēcīgs, bet kas ir varens jūsu starpā.
4
Jo jebšu viņš ir krustā sists iekš nespēcības, tomēr viņš ir dzīvs caur Dieva spēku; jo mēs arīdzan esam nespēcīgi iekš viņa, bet mēs dzīvosim līdz ar viņu caur Dieva spēku pie jums.
5
Pārbaudaties paši, vai esat ticībā, pārmeklējaties paši! Jeb vai neatzīstaties, ka Jēzus Kristus iekš jums ir? Ja tikai neesat nederīgi.
6
Bet es ceru, ka jūs samanīsiet, ka mēs neesam nederīgi.
7
Bet es Dievu lūdzu, ka jūs nekā ļauna nedariet, ne tādēļ, lai mēs parādītos derīgi, bet lai jūs to labu darītu, un mēs būtu kā nederīgi.
8
Jo mēs neko nespējam pret patiesību, bet tik par patiesību.
9
Jo mēs priecājamies, kad mēs esam nespēcīgi un jūs spēcīgi, un to mēs arī vēlam, ka jūs topat pilnīgi.
10
Tāpēc pie jums nebūdams es to rakstu, lai man klāt esot nevajag bargam būt pēc tās varas, ko Tas Kungs man ir devis uz uztaisīšanu un ne uz postīšanu.
11
Beidzot, brāļi, esiet līksmi, topiet pilnīgi, iepriecinājaties savā starpā, esat vienprātīgi, turat mieru; tad tas mīlestības un miera Dievs būs ar jums.
12
Sveicinājaties cits citu ar svētu skūpstīšanu.
13
Visi svētie jūs sveicina.
14
Tā Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem. Āmen.2 Korintiešiem 13:1
2 Korintiešiem 13:2
2 Korintiešiem 13:3
2 Korintiešiem 13:4
2 Korintiešiem 13:5
2 Korintiešiem 13:6
2 Korintiešiem 13:7
2 Korintiešiem 13:8
2 Korintiešiem 13:9
2 Korintiešiem 13:10
2 Korintiešiem 13:11
2 Korintiešiem 13:12
2 Korintiešiem 13:13
2 Korintiešiem 13:14


2 Korintiešiem 1 / 2Ko 1
2 Korintiešiem 2 / 2Ko 2
2 Korintiešiem 3 / 2Ko 3
2 Korintiešiem 4 / 2Ko 4
2 Korintiešiem 5 / 2Ko 5
2 Korintiešiem 6 / 2Ko 6
2 Korintiešiem 7 / 2Ko 7
2 Korintiešiem 8 / 2Ko 8
2 Korintiešiem 9 / 2Ko 9
2 Korintiešiem 10 / 2Ko 10
2 Korintiešiem 11 / 2Ko 11
2 Korintiešiem 12 / 2Ko 12
2 Korintiešiem 13 / 2Ko 13