A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Korintiešiem 51
Visnotaļ dzird, ka maucība pie jums, un vēl tāda maucība, kādas nav ne pie pagāniem, ka kāds dzīvo ar sava tēva sievu.
2
Un jūs esat uzpūtušies un ne jo vairāk noskumuši, tā ka no jūsu vidus tas taptu izmests, kas tādu nedarbu darījis?
3
Jo pēc miesas gan klāt nebūdams, bet garā klāt būdams, es jau it kā klāt būdams esmu spriedis par to, kas šo nedarbu tā darījis,
4
Ka mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā sanākam, jūs un mans gars ar mūsu Kunga Jēzus Kristus spēku,
5
Un to tādu nododam sātanam uz miesas samaitāšanu, lai gars top izglābts Tā Kunga Jēzus dienā.
6
Jūsu slava nav laba. Vai nezināt, ka maz rauga saraudzē visu mīklu?
7
Tāpēc izmetat ārā to veco raugu, ka esat jauna mīkla, itin kā jūs esat neraudzēti; jo arī par mums mūsu Lieldienas jērs ir upurēts, tas ir Kristus.
8
Tad lai svētkus turam ne ar veco raugu, nevis ar blēdības un ļaundarības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzētām maizēm.
9
Es jums esmu rakstījis savā grāmatā, lai nebiedrojaties ar mauciniekiem.
10
Tomēr es to nesaku pavisam no tiem mauciniekiem šinī pasaulē, vai no plēsējiem vai laupītājiem vai elka dievīgiem; citādi jums no pasaules būtu jāiziet.
11
Bet nu es jums esmu rakstījis, lai jūs ar tiem nepinaties, ja kāds, kas saucās par brāli, ir maucinieks vai plēsējs(alkatīgs) vai elkadievīgs vai zaimotājs vai dzērājs vai laupītājs, ka jums ar tādu nebūs ne ēst.
12
Jo ko man būs sodīt tos, kas ir ārā, un jūs nesodat tos, kas ir iekšā?
13
Bet tos, kas ir ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā to ļauno no sava pašu vidus.1 Korintiešiem 5:1
1 Korintiešiem 5:2
1 Korintiešiem 5:3
1 Korintiešiem 5:4
1 Korintiešiem 5:5
1 Korintiešiem 5:6
1 Korintiešiem 5:7
1 Korintiešiem 5:8
1 Korintiešiem 5:9
1 Korintiešiem 5:10
1 Korintiešiem 5:11
1 Korintiešiem 5:12
1 Korintiešiem 5:13


1 Korintiešiem 1 / 1Ko 1
1 Korintiešiem 2 / 1Ko 2
1 Korintiešiem 3 / 1Ko 3
1 Korintiešiem 4 / 1Ko 4
1 Korintiešiem 5 / 1Ko 5
1 Korintiešiem 6 / 1Ko 6
1 Korintiešiem 7 / 1Ko 7
1 Korintiešiem 8 / 1Ko 8
1 Korintiešiem 9 / 1Ko 9
1 Korintiešiem 10 / 1Ko 10
1 Korintiešiem 11 / 1Ko 11
1 Korintiešiem 12 / 1Ko 12
1 Korintiešiem 13 / 1Ko 13
1 Korintiešiem 14 / 1Ko 14
1 Korintiešiem 15 / 1Ko 15
1 Korintiešiem 16 / 1Ko 16