English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

1 Korintiešiem 3

1
Un, brāļi, es nevarēju ar jums runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem, kā ar nejēgām iekš Kristus.
2
Es jūs esmu dzirdinājis ar pienu un ne ar barību, jo jūs vēl nespējāt; bet arī tagad jūs vēl nespējiet.
3
Jo jūs vēl esat miesīgi: jo kamēr jūsu starpā ir ienaids un strīdus un šķelšanās, vai jūs neesat miesīgi un vai nestaigājat pēc cilvēku kārtas?
4
Jo kad cits saka: es turos pie Pāvila, un cits: es pie Apollus, vai jūs neesat miesīgi?
5
Kas tad ir Pāvils, un kas ir Apollus? Tie ir kalpi vien, caur kuriem jūs esat palikuši ticīgi, un tā, kā Tas Kungs ikvienam ir devis.
6
Es esmu dēstījis, Apollus ir slacinājis; bet Dievs ir audzinājis.
7
Tad nu nedz tas dēstītājs ir kas, nedz tas slacinātājs, bet Dievs, kas audzina.
8
Un tas dēstītājs un tas slacinātājs ir vis viens; bet ikkatrs dabūs savu īpašu algu, pēc sava īpaša darba.
9
Jo mēs esam Dieva darba biedri, jūs esat Dieva aramais tīrums, Dieva ēka.
10
Pēc tās Dieva žēlastības, kas man ir dota, es kā gudrs nama taisītājs esmu licis pamatu, un cits uz tā uztaisa ēku; - bet ikvienam būs pielūkot, kā viņš to ēku uztaisa.
11
Jo citu pamatu neviens nevar likt pār to, kas ir likts, proti Jēzus, Tas Kristus.
12
Bet, ja kas uz šo pamatu uzceļ zeltu, sudrabu, dārgus akmeņus, kokus, sienu, salmus,
13
Tad ikviena darbs taps redzams, jo tā diena to atklās, - tāpēc, ka šī ugunī parādīsies; un kāds ikkatra darbs ir, to uguns pārbaudīs.
14
Ja kāda darbs paliek, ko tas tur virsū uzcēlis, tas dabūs algu.
15
Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats taps izglābts, tomēr kā caur uguni.
16
Vai nezināt, ka jūs esat Dieva nams, un ka Dieva Gars iekš jums mājo?
17
Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās; jo Dieva nams ir svēts, un jūs tas esat.
18
Lai neviens nepieviļas. Ja kam jūsu starpā šķiet, ka viņš gudrs šinī pasaulē, tas lai top ģeķis, lai kļūst gudrs.
19
Jo šīs pasaules gudrība ir ģeķība pie Dieva, jo ir rakstīts: Viņš satver gudros viņu viltībā.
20
Un atkal: Tas Kungs pazīst gudro domas, ka tās nelietīgas.
21
Tad nu neviens lai nelielās ar cilvēkiem. Jo viss jums pieder,
22
Lai Pāvils, lai Apollus, lai Ķevas, lai pasaule, lai dzīvība, lai nāve, lai klātesošas lietas, lai nākamas - viss jums pieder;
23
Bet jūs Kristum, bet Kristus Dievam.
1 Korintiešiem 3:1
1 Korintiešiem 3:2
1 Korintiešiem 3:3
1 Korintiešiem 3:4
1 Korintiešiem 3:5
1 Korintiešiem 3:6
1 Korintiešiem 3:7
1 Korintiešiem 3:8
1 Korintiešiem 3:9
1 Korintiešiem 3:10
1 Korintiešiem 3:11
1 Korintiešiem 3:12
1 Korintiešiem 3:13
1 Korintiešiem 3:14
1 Korintiešiem 3:15
1 Korintiešiem 3:16
1 Korintiešiem 3:17
1 Korintiešiem 3:18
1 Korintiešiem 3:19
1 Korintiešiem 3:20
1 Korintiešiem 3:21
1 Korintiešiem 3:22
1 Korintiešiem 3:23
1 Korintiešiem 1 / 1Ko 1
1 Korintiešiem 2 / 1Ko 2
1 Korintiešiem 3 / 1Ko 3
1 Korintiešiem 4 / 1Ko 4
1 Korintiešiem 5 / 1Ko 5
1 Korintiešiem 6 / 1Ko 6
1 Korintiešiem 7 / 1Ko 7
1 Korintiešiem 8 / 1Ko 8
1 Korintiešiem 9 / 1Ko 9
1 Korintiešiem 10 / 1Ko 10
1 Korintiešiem 11 / 1Ko 11
1 Korintiešiem 12 / 1Ko 12
1 Korintiešiem 13 / 1Ko 13
1 Korintiešiem 14 / 1Ko 14
1 Korintiešiem 15 / 1Ko 15
1 Korintiešiem 16 / 1Ko 16