A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Romiešiem 121
Tāpēc, brāļi, es jūs lūdzu caur Dieva apžēlošanām, ka jūs savas miesas nodotu par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri; tā lai ir jūsu prātīgā Dieva kalpošana.
2
Un nepaliekat šai pasaulei līdzīgi, bet pārvēršaties, savā prātā atjaunodamies, ka jūs varat pārbaudīt, kas ir tas labais un patīkamais un pilnīgais Dieva prāts.
3
Jo caur to žēlastību, kas man ir dota, es ikvienam jūsu starpā saku, ka nevienam nebūs pārgudram būt vairāk, nekā tam pieklājās gudram būt; bet ka tam būs prātīgi gudram būt, kā kuram Dievs ir izdalījis ticības mēru.
4
Jo itin kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet visiem tiem locekļiem nav vienāds darbs;
5
Tāpat mēs daudzi esam viena miesa iekš Kristus, bet savā starpā mēs esam cits cita locekļi.
6
Un mums ir dažādas dāvanas pēc tās žēlastības, kas mums dota.
7
Ja kam ir praviešu mācība, lai tā saietās ar ticību; ja kam kāds amats, tas lai paliek tai amatā; ja kas māca, tas lai paliek tai mācīšanā;
8
Ja kas pamāca, tas lai paliek tai pamācīšanā; kas ko dod, lai to dara iekš vientiesības; kas valda, lai to dara rūpīgi; kas apžēlojās, lai to dara ar prieku.
9
Mīlestība lai ir bezviltīga; ienīstat ļaunu, pieķeraties labam.
10
Lai brāļu mīlestība jūsu starpā ir sirsnīga, un godu dodot nākat viens otram pretī.
11
Neesiet kūtri iekš tā, kas jums jādara; esiet dedzīgi garā, kalpojiet Tam Kungam.
12
Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, pastāvīgi lūgšanās.
13
Nāciet palīgā tiem svētiem viņu vajadzībās; dodiet labprāt mājas vietu.
14
Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nelādiet.
15
Līksmojaties ar līksmiem un raudiet ar tiem, kas raud.
16
Esiet savā starpā vienprātīgi, nedzīdamies pēc augstām lietām, bet turēdamies pazemīgi.
17
Neliekaties paši gudri esoši; neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, turaties pa godam visu cilvēku priekšā.
18
Ja tas var būt, no savas puses turat mieru ar visiem cilvēkiem.
19
Neatriebjaties paši, mīļie, bet dodiet vietu Dieva dusmībai. Jo ir rakstīts: Man pieder atriebšana! Es atmaksāšu, saka Tas Kungs.
20
Tad nu, ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, tad ēdini to; ja tas izslāpis, tad dzirdini to. Jo to darīdams tu kvēlainas ogles sakrāsi uz viņa galvu.
21
Ļaunums lai tevi neuzvar, bet uzvari tu ļaunumu ar labumu.Romiešiem 12:1
Romiešiem 12:2
Romiešiem 12:3
Romiešiem 12:4
Romiešiem 12:5
Romiešiem 12:6
Romiešiem 12:7
Romiešiem 12:8
Romiešiem 12:9
Romiešiem 12:10
Romiešiem 12:11
Romiešiem 12:12
Romiešiem 12:13
Romiešiem 12:14
Romiešiem 12:15
Romiešiem 12:16
Romiešiem 12:17
Romiešiem 12:18
Romiešiem 12:19
Romiešiem 12:20
Romiešiem 12:21


Romiešiem 1 / Rom 1
Romiešiem 2 / Rom 2
Romiešiem 3 / Rom 3
Romiešiem 4 / Rom 4
Romiešiem 5 / Rom 5
Romiešiem 6 / Rom 6
Romiešiem 7 / Rom 7
Romiešiem 8 / Rom 8
Romiešiem 9 / Rom 9
Romiešiem 10 / Rom 10
Romiešiem 11 / Rom 11
Romiešiem 12 / Rom 12
Romiešiem 13 / Rom 13
Romiešiem 14 / Rom 14
Romiešiem 15 / Rom 15
Romiešiem 16 / Rom 16