A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Cipari 361
Un tie tēvu namu virsnieki no Ģileāda bērnu cilts, - tas bija Maķira dēls, šis Manasus dēls, no Jāzepa dēlu ciltīm, - tie piegāja un runāja priekš Mozus un priekš tiem lielkungiem, Izraēla bērnu tēvu namu virsniekiem, un sacīja:
2
Tas Kungs ir pavēlējis manam kungam caur meslošanu izdot to zemi Izraēla bērniem par īpašumu, un manam kungam caur To Kungu ir pavēlēts, mūsu brāļa Celaveada īpašumu dot viņa meitām.
3
Kad nu tās paliktu vienam no Izraēla bērnu ciltīm par sievām, tad viņu īpašums taptu atrauts no mūsu tēvu īpašuma un pielikts tās cilts īpašumam, kurp tās noietu, un mūsu īpašuma daļa būtu mazināta.
4
Un ja Izraēla bērniem nāk gaviles gads, tad viņu īpašums taptu pielikts tās cilts īpašumam, kurp tās noietu, un no mūsu tēvu cilts īpašuma viņu īpašums ietu nost.
5
Tad Mozus pavēlēja Izraēla bērniem pēc Tā Kunga vārda un sacīja: Jāzepa bērnu cilts runā pareizi.
6
Šis ir tas vārds, ko Tas Kungs pavēlējis Celaveada meitām un sacījis: lai tās iet pie vīra, kā viņām patīk; bet lai kļūst par sievām sava tēva cilts radiem,
7
Ka Izraēla bērnu īpašums no cilts uz cilti netop pārcelts, jo Izraēla bērniem būs turēties ikvienam pie savu tēvu cilts īpašuma.
8
Un ikviena meita, kam ir zemes daļa kādā Izraēla bērnu ciltī, lai iet pie vīra pie kāda no savas tēva cilts radiem, ka Izraēla bērni patur savu tēvu mantas daļu,
9
Un īpašums netop pārcelts no vienas cilts uz otru; jo Izraēla bērnu ciltis lai turas ikviena pie sava īpašuma.
10
Kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis, tā Celaveada meitas darīja.
11
Jo Maēla, Tirca un Agla un Milka un Noa, Celaveada meitas, kļuva par sievām sava tēva brāļa dēliem;
12
Jāzepa dēla Manasus bērnu radiem tās kļuva par sievām; tā viņu īpašums palika pie viņu tēva radu cilts.
13
Šie ir tie likumi un tās tiesas, ko Tas Kungs caur Mozu Izraēla bērniem ir pavēlējis Moaba klajumos pie Jardānes pret Jēriku.Cipari 36:1
Cipari 36:2
Cipari 36:3
Cipari 36:4
Cipari 36:5
Cipari 36:6
Cipari 36:7
Cipari 36:8
Cipari 36:9
Cipari 36:10
Cipari 36:11
Cipari 36:12
Cipari 36:13


Cipari 1 / Cip 1
Cipari 2 / Cip 2
Cipari 3 / Cip 3
Cipari 4 / Cip 4
Cipari 5 / Cip 5
Cipari 6 / Cip 6
Cipari 7 / Cip 7
Cipari 8 / Cip 8
Cipari 9 / Cip 9
Cipari 10 / Cip 10
Cipari 11 / Cip 11
Cipari 12 / Cip 12
Cipari 13 / Cip 13
Cipari 14 / Cip 14
Cipari 15 / Cip 15
Cipari 16 / Cip 16
Cipari 17 / Cip 17
Cipari 18 / Cip 18
Cipari 19 / Cip 19
Cipari 20 / Cip 20
Cipari 21 / Cip 21
Cipari 22 / Cip 22
Cipari 23 / Cip 23
Cipari 24 / Cip 24
Cipari 25 / Cip 25
Cipari 26 / Cip 26
Cipari 27 / Cip 27
Cipari 28 / Cip 28
Cipari 29 / Cip 29
Cipari 30 / Cip 30
Cipari 31 / Cip 31
Cipari 32 / Cip 32
Cipari 33 / Cip 33
Cipari 34 / Cip 34
Cipari 35 / Cip 35
Cipari 36 / Cip 36