Latvijas Bībele 1685
A A A A A

Cipari 34

1

  Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

2

  Pavēli Izraēla bērniem un saki tiem: kad jūs uz Kanaāna zemi nākat, tad šī būs tā zeme, kas jums kritīs par īpašumu: Kanaāna zeme pēc savām robežām.

3

  Tad nu dienvidu mala lai jums ir no Cin tuksneša pie Edoma sāniem, un dienvidu robeža lai jums ir no sāls jūras gala pret rītiem.

4

  Un lai tā robeža iet apkārt no dienvidiem(Negebas) uz Akrabu kalniem un lai iet pāri uz Cin, un lai iziet uz Kādes Barneas dienvidu pusi, un lai iet uz Acar Adaru un iet cauri līdz Acmonam.

5

  Un tad šai robežai būs iet apkārt no Acmona uz Ēģiptes upi, un viņas gals lai ir pie jūras.

6

  Vakara pusē lai tā lielā jūra jums ir par robežu,- šī lai jums ir tā vakaru robeža.

7

  Un šī lai jums ir tā ziemeļu robeža: no tās lielās jūras jums būs mērot līdz Or kalnam.

8

  No Or kalna jums būs mērot, kamēr nāk uz Amatu, un tā robeža lai noiet uz Cedadu.

9

  Un tā robeža lai stiepjas uz Zivronu, un viņas gals lai ir Enana ciems; šī lai jums ir tā ziemeļu robeža.

10

  Un par robežu pret rītiem jums būs mērot no Enana ciema līdz Zevamam.

11

  Un šī robeža lai nostiepjas no Zevama uz Riblu, Aīnam pret rītiem; pēc lai tā robeža nostiepjas un iet gar Ķinneretes jūras malu pret rītiem.

12

  Un šī robeža lai nostiepjas gar Jardāni, un viņas gals lai ir sāls jūra. Šī nu lai jums ir tā zeme pēc savām robežām visapkārt.

13

  Un Mozus pavēlēja Izraēla bērniem un sacīja: šī ir tā zeme, ko jums caur meslošanu būs par īpašumu dabūt, ko Tas Kungs ir pavēlējis dot tām deviņām ciltīm un tai pusciltij.

14

  Jo Rūbena bērnu cilts pēc saviem tēvu namiem un Gada bērnu cilts pēc saviem tēvu namiem un Manasus puscilts savu daļu ir dabūjušas.

15

  Divas ciltis un viena puscilts savu īpašumu ir dabūjušas šaipus Jardānes, no Jērikus pret rītiem, pret austrumu.

16

  Un Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

17

  Šie ir to vīru vārdi, kas to zemi jums lai izdala: Eleazars, tas priesteris, un Jozuūs, Nuna dēls.

18

  Un no ikvienas cilts jums būs ņemt vienu virsnieku pie zemes izdalīšanas.

19

  Un šie ir to vīru vārdi: no Jūda cilts Kālebs, Jevuna dēls,

20

  Un no Sīmeana bērnu cilts Zemuēls, Amiuda dēls,

21

  Un no Benjamina cilts Elidus, Ķislona dēls,

22

  Un no Dana bērnu cilts virsnieks Būkus, Jagla dēls,

23

  No Jāzepa bērniem, no Manasus cilts virsnieks Anniēls, Evoda dēls,

24

  Un no Evraīma bērnu cilts virsnieks Ķemuēls, Zivtana dēls,

25

  Un no Zebulona bērnu cilts virsnieks Elicavans, Parnaka dēls,

26

  Un no Īzašara bērnu cilts virsnieks Paltiēls, Asana dēls,

27

  Un no Ašera bērnu cilts virsnieks Aķiuds, Zelona dēls,

28

  Un no Navtalus bērnu cilts virsnieks Pedaēls, Amiuda dēls.

29

  Šie ir tie, kam Tas Kungs pavēlējis Izraēla bērniem izdalīt to īpašumu Kanaāna zemē.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685